Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

Tilgi meg fordi eg er så skamlaus

Eg ler høgt av Bjarte Tjøstheims "Tilgi meg" Men kva Gud er det som gjev oss dårleg samvit i dag?
Politikk og samfunnKultur
Mathilde Fasting

Nick Spencer om historiens kamp mellom vitenskap og religion

I denne episoden snakker Mathilde Fasting med forfatter Nick Spencer om menneskets rolle i kampen mellom vitenskap og religion.
Ideer
Islam
Kristin Clemet

Det er for sent å forby koranbrenning

Et forbud mot bokbrenning uten at det forelå en situasjon ville hatt liten betydning for demokrati, ytringsfrihet, verdikamp og sikkerhet. Men vi har nå en situasjon som gjør at en lovendring vil få farlig betydning.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

Er nordmenn fremdeles religiøse?

Politikk og samfunnSivilsamfunnet
religion kristendom lys
Mathilde Fasting

Er kristendommen på vei ut?

Spørsmålet som stilles kan besvares med et ja eller et nei. Mitt korte svar er nei, kristendommen er ikke på vei ut.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Mathilde Fasting

Religion i sekulære samfunn

Hvorfor tar kristne avstand fra populistiske partier, når disse partiene bruker retorikk som har røtter i kristendommen? Hvordan er det mulig å være for monarkiet i et liberalt demokrati? Og hvor viktig er kristendom og religion i sekulære samfunn? 
Ideer
religion kirke
Torkel Brekke

Er religiøst mangfold bra? Jeg aner ikke.

I hvert fall ikke før jeg får mer informasjon om hva spørsmålsstilleren mener med ordene sine, og hvor vedkommende hevder at mangfoldet kan observeres.
LiberalismeIdeerPolitikk og samfunn
12 mai
torsdag 12 mai 2022 kl. 18:00

Bør vi forby koranbrenning?

Nytt møte i Ytringsfrihetsforum – et samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og tankesmiene Civita og Agenda.
Ytringsfrihet
Mathilde Fasting

Gud er ikke død – religionens plass i dagens samfunn

Den svenske teologen og samfunnsdebattanten Joel Halldorf mener at troen på det sekulære samfunnet uten religion er en utopi.
Ideer
ortodoks kirke, Moskva
Torkel Brekke

Stat og kirke er en farlig allianse

Russland og Ukraina er i motsatt ende av skalaen for religiøs diskriminering.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Har vi behov for myter, julen og religionen i vårt sekulære samfunn?

Filosof Henrik Syse tror at vi misforstår våre røtter og vår forståelse av verden og oss selv, dersom vi tror at religion er på vei ut.
Politikk og samfunn

Tom Holland om kristendommens betydning for Vestens idéhistorie

Hør ny podcastepisode med den britiske historikeren Tom Holland.
IdeerPolitikk og samfunn

Vebjørn Selbekk om politikk og religion

Finnes det en kristen bevegelse i Norge med politisk kraft? Bør religion og politikk skilles, eller har religiøse argumenter gyldighet også i det politiske ordskiftet? Og hva med statskirkens fremtid? Hør ny episode av Liberal halvtime med Vebjørn Selbekk i samtale med Eirik Løkke.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Mathilde Fasting

Einar Øverenget om lydighet, korona og julefeiring

Er lydighet gammeldags? Og kan for mye lydighet føre til at vi glemmer å tenke kritisk? Hør ny episode med filosof Einar Øverenget som filosoferer ved inngangen til julefeiringen.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Vi trenger messens ro, nattverd og tilgivelse

En omfattende velferdsstat og et dominerende marked hjelper ikke i livets eksistensielle faser. Men kirken har et språk for det vi ikke finner svar på.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Abort og det religiøse

"Selvsagt kan man fremføre religiøse argumenter i en diskusjon om for eksempel abort. Min erfaring er bare at diskusjon da ofte blir vanskelig i møte med mennesker som ikke deler de samme trosoppfatningene." Kristin Clemet svarer i Dagen.
Bioteknologi
Eirik Løkke

Loven om hatefulle ytringer er en trussel mot ytringsfriheten

Dersom samfunnet ønsker en lov mot «hatefulle» ytringer, mangler det ikke på muligheter til å forby religiøse skrifter. Eirik Løkke i Minerva.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Torstein Ulserød

Forbud mot konverteringsterapi: Er det så enkelt?

Konverteringsterapi kan være skadelig. Men det kan være enda mer skadelig med politikere som tror det er «veldig enkelt» å lovregulere fenomener som samtaler og andre former for helt normal kontakt mellom mennesker.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterSivilsamfunnet
Torkel Brekke

Hvor sentralt bør religion være i skolen?

Er religion virkelig viktigere enn økonomi eller juss? Hva med etnisitet? Hva med klasse? Hva med rase? Slike spørsmål hopper RLE-seksjonen over i sitt forsvar for faget. Torkel Brekke i Vårt Land.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Tale til Oslo Symposium

"dette rører faktisk ved noe som ligger meg på hjertet – nemlig evnen til toleranse for dem som mener, er eller handler annerledes enn oss selv."
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Kristendom og politikk

"De mest pessimistiske av oss med sympati for kristendemokrati vil kanskje mene at det er for sent," skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Norsk politikkKristendemokrati
Mathilde Fasting

Å leke Gud: Shelleys Frankenstein for vår tid

"Da Mary Shelleys Frankenstein kom ut for 200 år siden, viste den frem moralske spørsmål gjennom en uvirkelig fortelling. I dag er fortellingen mindre uvirkelig, og moralen desto mer relevant," skriver Mathilde Fasting.
IdeerKultur

Religion

Bevisstheten om religion som et felt, adskilt fra samfunn og kultur generelt, er i stor grad resultat av opplysningstenkning og modernitet etter 1600-tallet.
IdeerPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Bård Larsen om julen: «Men det er jo min tallerken!»

"Enkelte av oss får fremdeles noe religiøst i blikket når julen nærmer seg. Vi minnes den tid da høytiden fortsatt ble feiret til minne om Kristi fødsel." Bård Larsen skriver i VG om julen.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
14 des
torsdag 14 desember 2017 kl. 00:00

Jul uten Jesus?

Civita ringer julen inn med en av Norges moderne førjulstradisjoner: Den årlige debatten om julegudstjenester i skolen.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Torkel Brekke

Hvorfor er det mer religiøs diskriminering i Norge enn gjennomsnittlig i den vestlige verden?

"En prinsipiell debatt om tros- og livssynspolitikk krever at vi klarer å se Norge i en større sammenheng, samtidig som vi tar hensyn til det som er spesielt med den norske situasjonen," skriver Torkel Brekke i Vårt Land.
MenneskerettigheterPolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Torkel Brekke

Religiøs diskriminering i Norge og verden

Målet med dette notatet er å bidra til en prinsipiell debatt om religiøs diskriminering og å plassere Norge i en global sammenheng.
Politikk og samfunnMenneskerettigheterSivilsamfunnet
4 sep
mandag 4 september 2017 kl. 00:00

Hva betyr kristne verdier for norsk politikk i dag?

Civitakveld, debattmøte og boklansering på Kulturhuset mandag 4. september kl. 19.00-20.30. Les mer og meld deg på her!
Norsk politikkKristendemokratiPolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Radikale representerer ikke alltid motmakt

Kirken har fortsatt en moralsk autoritet i Norge. Den kan lett mistes om den brukes til å gi bestemte, og ofte snevre, politiske syn større tyngde. Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Iyad el-Baghdadi

Å «skille moskeen og staten» i den muslimske verden

"Det er nødvendig med en sann maktseparasjon for å unngå tyranni og sikre individets frihet," skriver Iyad El-Baghdadi.
Institusjoner og forvaltningMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Oversikt over ulik grad av religionsfrihet i verden (Pew Research Center, 2009). Lys gul: lite restriksjoner; rød: høy grad av restriksjoner.

Religionsfrihet

Stater i mange deler av verden legger stadig flere begrensninger på religiøst liv. En av grunnene til dette kan være at myndighetene oppfatter religiøse bevegelser og ideologier som trusler mot sikkerhet og stabilitet.
Politikk og samfunnKultur
Iyad el-Baghdadi

Når tyrannene gjør politikk til religion

"Etter som muslimske samfunn modnes og utvikles, vil muslimene søke igjen å omfavne og gjenoppdage en mer humanistisk, naturlig islam – og en som er, mener jeg, mer tro mot sitt opprinnelige budskap," skriver Iyad El-Baghdadi.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Drømmen om de liberale religionene

"Den troende vil uansett alltid ta sitt eget standpunkt til inntekt for det gode," skriver Bård Larsen.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Avslører bedehuskulturens hule moral

Hvis kjærligheten er så sterk, er det et paradoks at Bjørn Eidsvåg er så redd for synd. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
Politikk og samfunnSivilsamfunnetKultur