Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
lov, rett, forbud
Kristin Clemet

Er det mulig å være lovlydig i Norge i dag?

Vi er i ferd med å få en jungel av lover og regler som det nesten er umulig å orientere seg i.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Steinar Juel

Dokumenterer ikke at reguleringer mot «serieopplånere» vil virke

Jeg er ingen generell motstander av reguleringer, men de må ha klare mål og faktisk virke.
BoligpolitikkØkonomisk politikkØkonomiske systemer
Jon Nicolaisen

Kredittrasjonering og utlånsregulering – er det snart på tide å slippe til flere i boligmarkedet?

Utlånsforskriften som ble innført i 2015 skal vurderes på nytt høsten 2022. Er det snart er på tide å gjennomføre lettelser eller avvikle reguleringen i lys av dagens økonomiske bilde?
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Gard Løken Frøvoll

Fakta om å deregulere

Atle Hagtuns replikk til meg 2. desember viser hvor viktig det er å søke kunnskap fremfor å sette seg fast i gamle forestillinger og alternative fakta, skriver Gard Løken Frøvoll i Klassekampen.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Forbedring i drosjenæringen

"Enkle økonomiske mekanismer kan forklare hvorfor situasjonen ble som den ble, og de samme mekanismene forklarer hvorfor det nye systemet sannsynligvis vil fungere bedre."
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Gard Løken Frøvoll

Markedet vil bedre drosjenæringen

Liberaliseringen vil gjøre drosjenæringen mer velfungerende, og det vil komme både sjåfører og kunder til gode. Vi bør aldri tilbake til den reguleringen Raymond Johansen forsvarer, skriver Gard Løken Frøvoll i Nettavisen.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk

Regulering

En regulering er en offentlig norm hvis formål er å forme eller endre adferd, vanligvis for å rette opp feil.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velment, men dårlig idé fra Venstre

"Det er ikke Venstres politikere som skal bestemme hvem som er kredittverdig", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
BoligpolitikkØkonomi og velferd

Trenger vi mer boligpolitikk?

Politiske valg og offentlige reguleringer påvirker boligmarkedet og fører ofte til store svinginger i tilbud og etterspørsel. Hva kan staten og kommunene gjøre for å skape et mer velfungerende boligmarked fremover?
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Torstein Ulserød

Fortsatt begrenset interesse for kunnskap i ruspolitikken

Hvis Ap vil være progressive kan de foreslå en ruskommisjon med mandat til å se på alle sider ved ruspolitikken og vurdere alternative måter å regulere omsetning på. Torstein Ulserød i Dagbladet.
Norsk politikkRuspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Høies ustyrlige styringsoptimisme

Det er ikke tobakksindustrien vi vil beskytte. Vi vil ha beskyttelse fra politikere som bidrar til ytterligere detaljregulering av våre liv. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet Meninger.
Ruspolitikk
Morten Kinander

Monsterregulering

"Prisen for reguleringen har vært høy. EUs finansregelverk har nå blitt så komplekst og omfattende at ingen - verken lovgivere, byråkrater, eksperter, rådgivere eller bransje - lenger har oversikten. Vi vet heller ikke helt vet konsekvensene av alt dette blir, eller hvor gjennomtenkt det hele er," skriver Morten Kinander i Dagens Næringsliv. "
NæringslivNæringspolitikk

Energiloven 20 år: Trengs det mer marked eller styring i kraftsektoren?

I 1991 fikk vi en ny energilov. Har reformene i kraftmarkedet virket etter hensikten? Har vi et fritt marked, og har forbrukerne tjent på liberaliseringen? Hva er utfordringene i dagens kraftmarked? Trengs det mer marked eller mer styring i kraftsektoren? Civita inviterer til frokostmøte 9.2. I panelet sitter Ola Borten Moe, Dag Harald Claes, Lars Thue og Oluf Ulseth.
Økonomi og velferd
Johan Norberg

Nr. 8 2009: Staten og finanskrisen

I dette notatet presenterer idéhistoriker og forfatter Johan Norberg historien om utilsiktede og uforutsette virkninger av statlige inngrep i markedet.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer