Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Prostitusjon

Prostitusjon er et begrep som i vanlig språkbruk brukes om ulike former for sexsalg, sexarbeid, eller seksuelle ytelser i en eller annen form i bytte for penger, monetære verdier eller andre former for varer eller tjenester.
Rettsstat
Kristian Tonning Riise

Civita-rapport: Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Denne Civita-rapporten, som på nytt er aktuell med fremleggelsen av den offentlige evalueringen, gjennomgår norsk prostitusjonslovgivning. Rapporten viser at kriminaliseringslinjen først og fremst rammer de prostituerte, og fører til en utrygg, usikker og mer helsefarlig hverdag for mange av de menneskene som sliter mest i samfunnet. Rapporten viser behovet for en ny prostitusjonslovgivning.
Demokrati og rettigheterRettsstat

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Den norske tilnærmingen til prostitusjon er ment å skulle skjerme sexarbeidere fra kriminalisering, mens det er sexkjøperen, bakmenn og andre faktorer som skal begrenses og bekjempes. Men mange mener at det er de prostituerte som rammes hardest av lovverket. Trenger vi en ny tilnærming til prostitusjon? Har kriminaliseringslinjen feilet? Hvilke tiltak bør iverksettes for å bedre forholdene for prostituerte? Se live streaming fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheterRettsstat
Kristian Tonning Riise

Ny rapport: Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Kriminaliseringslinjen rammer først og fremst de prostituerte, og fører til en utrygg, usikker og mer helsefarlig hverdag for mange av de menneskene som sliter mest i samfunnet. Denne rapporten viser behovet for en ny prostitusjonslovgivning. Den anbefaler full legalisering av kjøp og salg av sex, og at målet må være skadereduksjon, rettigheter og trygghet for sexarbeidere, fremfor moralisme.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Kristian Tonning Riise

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Denne Civita-rapporten har til hensikt å kritisk gjennomgå norsk prostitusjonslovgivning. Ettersom prostitusjonsdebatten er gjenstand for mye udokumentert synsing, har det vært et selvstendig poeng å sammenfatte mye av informasjonen som allerede finnes for å gi et nyansert bilde av sexmarkedet og de mange tilknyttede komplekse problemstillingene.
Demokrati og rettigheter
Kristian Tonning Riise

Prostitusjon: Kriminaliseringslinjen har feilet

"Når nasjonale og internasjonale erfaringer gir et så entydig bilde av kriminaliseringslinjens negative konsekvenser, er det på tide at kriminaliseringstilhengerne revurderer om deres moralsk begrunnede forbud er verdt disse konsekvensene. Det er i grunn ganske selvmotsigende å bruke moral som hovedargument for å påføre mennesker unødig lidelse," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.
Rettsstat
Kristian Tonning Riise

Prostitusjon: Myter og moralisme

"På grunn av sexkjøpsloven har politiet gått fra å være en trygghetsfaktor til noe de prostituerte må beskytte seg mot. Hverdagen for de prostituerte er blitt mer usikker, og mange tvinges til å utsette seg for mer risiko og voldsfare av frykt for å bli oppdaget. Det vi sitter igjen med er en lov som ikke fungerer i den ene enden, og som fører til langt verre tilstander i den andre," skriver Kristian Tonning Riise i Vårt Land.
Rettsstat
Kristian Tonning Riise

Aktuelt notat: En liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning

Den norske prostitusjonslovgivningen ser ut til å ramme de prostituerte mer enn noen andre. Samtidig har vi en debatt som i stor grad foregår over hodet på de den angår. Prostitusjon må være den eneste «arbeidskonflikten» i Norge der arbeiderne blir sett på som irrelevante. Dette notatet, utgitt i mai 2013, er en liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning.
Rettsstat
Kristian Tonning Riise

Prostitusjon: Et brysomt offer

"Dette er forskjell på tilhengerne av kriminalisering, og legalisering. De som mener at forbud er gal medisin forsøker å tegne et nyansert bilde, påpeke kompleksiteten i prostitusjonsmarkedet, og understreke at de ikke underkjenner utnyttelsen som finnes. Dette står i sterk kontrast til tilhengerne av kriminalisering, som ofte gjør sitt beste for å umyndiggjøre stemmer som ikke passer inn i deres virkelighetsoppfatning," skriver Kristian Tonning Riise i BT.
Rettsstat

Tilsiktet trakassering av sexarbeidere

"Hallikparagrafen hindrer alle former for organisering med sikte på å gjøre prostituertes hverdag tryggere. Hallikparagrafen blir dermed en direkte årsak til at prostituerte, både i yrkeslivet og i privatlivet, tvinges til å være mest mulig alene i en vanskelig situasjon," skriver Kristian Tonning Riise på Verdidebatt.no.
Økonomi og velferd

Sexarbeidere gjør også valg

"Det kan virke som vi er redde for å erkjenne at en stor del av prostitusjonen er frivillig, fordi vi går ut fra at det medfører en anerkjennelse av prostitusjon som noe problemfritt. Det mener jeg er en feilslutning. Om vi strekker den langt nok, medfører en slik tankegang at vi ikke har fri vilje, fordi alle valgene vi tar, er uløselig knyttet til den konteksten vi står i," skriver Kristian Tonning Riise i BT.
Økonomi og velferd

Prostitusjonsloven: Et vaklende korthus

"Norsk prostitusjonslovgivning er som et korthus, der bærebjelken er en forestilling som mangler rot i virkeligheten. Det forklarer også reaksjonene fra forbudstilhengerne når virkelighetsbildet utfordres. De er redd for at korthuset faller sammen," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.
Økonomi og velferd
Kristian Tonning Riise

Sexkjøpsloven: Feil løsning på feil problem

"Vi må slutte å behandle prostitusjon som en ensartet problemstilling, med én løsning som passer alle. Inntil vi får en debatt og en lovgivning som tar innover seg dette mangfoldet vil vi aldri komme noe nærmere en løsning på utfordringene," skriver Kristian Tonning Riise på Aftenposten.no.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Kristian Tonning Riise

Nr. 8 2013: UTE AV SYNE, UTE AV SINN – En liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning

Den norske prostitusjonslovgivningen ser ut til å ramme de prostituerte mer enn noen andre. Samtidig har vi en debatt som i stor grad foregår over hodet på de den angår. Sexarbeidernes og faginstansenes syn oppleves som lite velkomne i en debatt som domineres av politikere og interessegruppers gode intensjoner. Dette notatet er en liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning.
Demokrati og rettigheterRettsstat