Demokrati og rettigheter

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Den norske tilnærmingen til prostitusjon er ment å skulle skjerme sexarbeidere fra kriminalisering, mens det er sexkjøperen, bakmenn og andre faktorer som skal begrenses og bekjempes. Men mange mener at det er de prostituerte som rammes hardest av lovverket. Trenger vi en ny tilnærming til prostitusjon? Har kriminaliseringslinjen feilet? Hvilke tiltak bør iverksettes for å bedre forholdene for prostituerte? Se live streaming fra frokostmøtet her!

Publisert: 18. mars 2014

Den norske tilnærmingen til prostitusjon er ment å skulle skjerme sexarbeidere fra kriminalisering, mens det er sexkjøperen, bakmenn og andre faktorer som skal begrenses og bekjempes. Men mange mener at det er de prostituerte som rammes hardest av lovverket. Trenger vi en ny tilnærming til prostitusjon? Har kriminaliseringslinjen feilet? Hvilke tiltak bør iverksettes for å bedre forholdene for prostituerte?

Se film fra frokostmøtet med stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentantKjell Ingolf Ropstad (KrF), Ph.D-stipendiat ved UiB og forsker på Politihøgskolen, Synnøve Økland Jahnsen,  og sosionom og humanitærarbeider med 30 års erfaring fra Pro Sentret, Liv Jessen.

Se innledningene her: Se debatten her: