Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Hva tør regjeringen å utrede?

Det er oppsiktsvekkende at ikke de tre partiene Ap, Sp og SV er mer nysgjerrige på hvordan vi kan få mest mulig ut av de offentlige ressursene vi i fellesskap har til rådighet.
Private i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kan vi snart snakke om kvalitet?

Det er på tide å flytte debatten over til hvordan vi kan gjøre barnehagetilbudet vi har enda bedre, heller enn å kvitte oss med et system som i det store og hele fungerer svært godt, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferdsinnovatørene

Forbud mot å ta ut profitt fra velferdstjenester kan føre til mindre innovasjon og mindre effektiv drift. Kristin Clemet i Aftenposten:
Private i velferdenØkonomi
Kristin Clemet

Den norske modellen er avhengig av private velferdstilbydere

"I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i løsningen av viktige velferdsoppgaver. Det har tjent oss godt, så slik bør det fortsatt være."
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferd: Lavmål fra Marsdal

"At virksomheten går med overskudd, eller at det tas ut utbytte, er ikke i seg selv et argument mot privat drift", skriver Kristin Clemet.
Uncategorized
Kristin Clemet

Magnus Marsdal misforstår og villeder om velferdsprofitt

"Å kalle utbytte et «kommersielt sugerør ned i fellesskapets velferdskasse» er like meningsløst og dumt som å kalle den lønnen offentlig ansatte får, for et «sugerør i fellesskapets velferdskasse»."
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Rødt utgjør jo selv en risiko

«Det er ikke risikofritt å starte privat barnehage i Norge», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized

Profitt

Profitt er forskjellen mellom inntekten du får når du selger en vare eller tjeneste, og hva det koster deg å kjøpe eller produsere varen eller tjenesten.
Private i velferdenØkonomiØkonomiske systemer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ideelle har verdi og egenart

«Politikerne kan skape bedre rammer for ideelle aktører, uten å måtte utlyse egne konkurranser kun for dem», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan øke både kapasiteten og kvaliteten i velferden

"Det er både rom for, og behov for, konkurranse og private aktører," svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer eller mindre velferd med private?

"Fri konkurranse i godt regulerte markeder har vist seg å være en god løsning for mange samfunnsområder. Det ingen er grunn til at det ikke skulle fungere bare fordi tjenesten som leveres er velferd," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvorfor vil Fagforbundet avvikle veldrevne velferdstilbud?

Innlegget fra leder i Fagforbundet Mette Nord (18/4) illustrerer godt forskjellen mellom oss som ønsker både ideelle og kommersielle alternativer i velferdstjenestene velkommen, og de som mener profittforbud er det "eneste fornuftige alternativet". Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Kristin Clemet

Velferdsinnovasjon er mulig

"De aller fleste mennesker drives av et ønske om å gjøre noe godt, og å gjøre det bedre enn de gjorde det før. Det gjelder også de private velferdsinnovatørene."
Innovasjon og entreprenørskapVelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Profittens grunnleggende mystikk

"Hverken kapitalisme eller profitt er så mystisk som enkelte later til å tro," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomi
Kristin Clemet

SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd

"Resultatet av et profittforbud kan fort bli mindre velferd. Da kan SVs prinsipper bli kostbare," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Uncategorized

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse gir bedre resultat både i private og offentlige skoler

Godt gjennomført konkurranse kan gi større mangfold og valgfrihet, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlige tjenester. Det forutsetter at myndighetene legger opp til en konkurranse hvor kvalitet lønner seg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kvalitet og valgfrihet er viktigst

Uncategorized
Kristin Clemet

Fellesskapet trenger de private

Det er kombinasjonen av en svært velfungerende markedsøkonomi og effektive fellesløsninger som har gjort norsk økonomi til en av de mest produktive. Kristin Clemet i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferden