Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Barn i klatrestativ i barnehage
Aslak Versto StorslettenSteinar Juel

Monopolprofitt er aldri greit

Et svar til LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad om velferdstjenester.
VelferdsstatenPrivate i velferden
kunst barn mangfold
Steinar Juel

Ap pragmatisk om private i velferdssektoren? Det var før, det.

Dersom Arbeiderpartiet er blitt pragmatisk i spørsmålet om private i velferdssektoren, bør regjeringen legge ned avkommersialiseringsutvalget.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Rødt viser dårlig forståelse av grunnleggende sammenhenger

Rødt har åpenbart problemer med å forstå at virksomheter må gå med overskudd for å overleve, enten man driver en ordinær butikk, eller om man leverer velferdstjenester til befolkningen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Profittforbud kan koste det offentlige dyrt

Nullprofittutvalget kan paradoksalt nok føre til at det offentlige må ut med store summer til de samme aktørene som man ønsker å forby.
Private i velferdenVelferdstjenester
Velferd, omsorg, gamlehjem, pensjonist
Steinar Juel

Hva er problemet?

Velferdstjenestene bør organiseres slik at man får best og flest mulige tjenester ut av skattepengene. Merkelig nok er ikke det angitt som utgangspunkt for mandatet til nullprofitt-utvalget.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Hva tør regjeringen å utrede?

Det er oppsiktsvekkende at ikke de tre partiene Ap, Sp og SV er mer nysgjerrige på hvordan vi kan få mest mulig ut av de offentlige ressursene vi i fellesskap har til rådighet.
Private i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Når ironi ikke forstås

Halvorsen har tydeligvis ikke forstått ironien, og heller ikke fått med seg at poenget var å påvise hvor galt det kan bli å bruke egenkapitalavkastning som indikator for superprofitt uten å ta hensyn egenkapitalens størrelse og virksomhetens art, skriver Steinar Juel i Rogalands Avis.
Private i velferdenØkonomi og velferd
Steinar Juel

Er LO-økonomens egen super-super-superprofitt utnyttelse av skattebetalerne?

Dette må da være super-super-superprofitt, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Private i velferdenØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Marked, moral og «koronaprofitt»

Profitt er et viktig prissignal i markedet. Men gjelder det også midt i en krise, spør Mats Kirkebirkeland i Minerva.
HandelØkonomi og velferd
Creative Commons CC-BY-SA-4.0
Lars Kolbeinstveit

Arbeiderpartiets kritikk av profitt bør bekymre moderate velgere

Arbeiderpartiet har i moderne tid hatt et pragmatisk syn på profitt. Nå er de med på å spre uheldige myter om private velferdstjenester, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kan vi snart snakke om kvalitet?

Det er på tide å flytte debatten over til hvordan vi kan gjøre barnehagetilbudet vi har enda bedre, heller enn å kvitte oss med et system som i det store og hele fungerer svært godt, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva skal vi med økonomisk gevinst?

Det røde byrådet i Oslo burde jobbe for kvalitet, valgfrihet, mangfold og velfungerende konkurranse i velferdssektoren. I stedet er de opphengt i gevinst. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferdsinnovatørene

Forbud mot å ta ut profitt fra velferdstjenester kan føre til mindre innovasjon og mindre effektiv drift. Kristin Clemet i Aftenposten:
Private i velferdenØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Den vanskelige profitten

"At vi kan opprettholde omfattende og bærekraftige velferdstjenester uten private aktører er høyst tvilsomt", skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Den norske modellen er avhengig av private velferdstilbydere

"I Norge har vi lang tradisjon for et godt samspill mellom offentlig og privat sektor i løsningen av viktige velferdsoppgaver. Det har tjent oss godt, så slik bør det fortsatt være."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferd: Lavmål fra Marsdal

"At virksomheten går med overskudd, eller at det tas ut utbytte, er ikke i seg selv et argument mot privat drift", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Magnus Marsdal misforstår og villeder om velferdsprofitt

"Å kalle utbytte et «kommersielt sugerør ned i fellesskapets velferdskasse» er like meningsløst og dumt som å kalle den lønnen offentlig ansatte får, for et «sugerør i fellesskapets velferdskasse»."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Rødt utgjør jo selv en risiko

«Det er ikke risikofritt å starte privat barnehage i Norge», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Profitt

Profitt er forskjellen mellom inntekten du får når du selger en vare eller tjeneste, og hva det koster deg å kjøpe eller produsere varen eller tjenesten.
Private i velferdenØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ideelle har verdi og egenart

«Politikerne kan skape bedre rammer for ideelle aktører, uten å måtte utlyse egne konkurranser kun for dem», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan øke både kapasiteten og kvaliteten i velferden

"Det er både rom for, og behov for, konkurranse og private aktører," svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer eller mindre velferd med private?

"Fri konkurranse i godt regulerte markeder har vist seg å være en god løsning for mange samfunnsområder. Det ingen er grunn til at det ikke skulle fungere bare fordi tjenesten som leveres er velferd," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvorfor vil Fagforbundet avvikle veldrevne velferdstilbud?

Innlegget fra leder i Fagforbundet Mette Nord (18/4) illustrerer godt forskjellen mellom oss som ønsker både ideelle og kommersielle alternativer i velferdstjenestene velkommen, og de som mener profittforbud er det "eneste fornuftige alternativet". Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Velferdsinnovasjon er mulig

"De aller fleste mennesker drives av et ønske om å gjøre noe godt, og å gjøre det bedre enn de gjorde det før. Det gjelder også de private velferdsinnovatørene."
VelferdsstatenInnovasjon og entreprenørskapPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Profittens grunnleggende mystikk

"Hverken kapitalisme eller profitt er så mystisk som enkelte later til å tro," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
IdeerØkonomi og velferd
Kristin Clemet

SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd

"Resultatet av et profittforbud kan fort bli mindre velferd. Da kan SVs prinsipper bli kostbare," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse gir bedre resultat både i private og offentlige skoler

Godt gjennomført konkurranse kan gi større mangfold og valgfrihet, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlige tjenester. Det forutsetter at myndighetene legger opp til en konkurranse hvor kvalitet lønner seg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kvalitet og valgfrihet er viktigst

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Fellesskapet trenger de private

Det er kombinasjonen av en svært velfungerende markedsøkonomi og effektive fellesløsninger som har gjort norsk økonomi til en av de mest produktive. Kristin Clemet i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Kristin Clemet

Profitt vs. sløsing

Man kan ikke, slik venstresiden åpenbart gjør, bare legge til grunn at ressursbruken og effektiviteten i kommunene er perfekt.
Økonomisk politikkPrivate i velferdenOffentlige utgifterØkonomi og velferd