Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
trygder
Mathilde FastingHege Moen

Vi trenger nye ideer

Dagens trygdesystem ikke bidrar godt nok til å få flere i arbeid. Trygdesystemet må forenkles og forbedres.
Økonomi og velferd
gammel sykkel
Hege MoenMathilde Fasting

Hvordan løfte lavinntektsfamilier ut av fattigdom?

Garantiinntekt med en påbyggingsmodell bør bli en ny velferdsløsning.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Velferdsstaten
Mathilde FastingHege Moen

Karensåret er ikke alene årsak til fattigdom og sosial urettferdighet

Hva da med å se på en helt ny velferdsmodell før de tøffe nedskjæringene melder seg? Vi mener garanti-inntekt og påbyggingsmodellen bør undersøkes nærmere, og håper at flere partier er nysgjerrige på hvordan vi kan fornye og forbedre velferdssystemet. For vi kan vel alle være enige om at dagens løsning ikke fungerer optimalt?
Velferdsstaten
Hege MoenMathilde Fasting

Aktivitetskrav eller tillit i NAV?

Vi trenger ikke enda flere byråkrater som skal sørge for at mottakerne oppfyller aktivitetsplikt på midlertidige ytelser.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingHege Moen

Vi må tørre å tenke helt nytt om unge uføre

Marianne Marthinsen er bekymret for unge uføre. Vi deler hennes bekymring. Hva med å prøve ut en ordning med GI-modellen ved utvalgte Nav-kontorer?
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Garantiinntekt – en ny velferdsløsning?

Ukens gjester er Hege Moen og Laila Khateeb Wallin fra NAV om hvorfor en garantiinntekt kan forenkle NAVs arbeid og samtidig gjøre det enklere for alle som trenger økonomisk støtte.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
3 jun
onsdag 3 juni 2020 kl. 00:00

Er trygdesystemet godt nok, eller trenger vi nytenkning?

Se video fra Civitafrokost med Torbjørn Røe Isaksen, Ann-Helén Bay, Kalle Moene og Simen Markussen:
VelferdsstatenReformerTrygder og pensjonerOffentlige utgifter
Steinar Juel

Når utenlandstur blir grovt bedrageri

Politikerne synes det er ille at Trygderetten og rettsvesenet bare har fulgt de lover og regler politikerne selv har vedtatt. Men lovene skulle vært tilpasset EØS-avtalen. Det er politikernes ansvar. Steinar Juel i DN.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Jan Erik Grindheim

Det finnes ikke trygdeeksport i EØS

"Rettigheter er noe som gis den enkelte innbygger i et land, eller som i dette tilfellet på tvers av landegrensene i EØS. Det er ikke noe som tilhører staten."
VelferdsstatenØkonomi og velferdEU og EØS
Haakon Riekeles

«For lite, for sent», ble «for mye, for lenge»

Lenger permitteringsperioder gir økt total ledighet og dårligere jobbmuligheter for de permitterte. Haakon Riekeles i Dagbladet.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Ulikhet løses ved arbeid

"Arbeid, selv med noe lavere lønn, vil være bedre enn arbeidsløshet." Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Dagbladet:
Økonomi og velferdUlikhetArbeid og sysselsetting

Hva skal vi gjøre med NAV?

"Det er viktig med individuell tilpasning og kort ventetid. Disse to målsetningene står ofte i konflikt, da best mulig individuell tilpasning krever at mer tid brukes på utredninger og fordrer at det finnes ledige plasser på det tiltaket som vurderes som best," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
ArbeidslivVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting

68 200 avklares snart til uførhet

"Når antallet som kommer ut i arbeid gjennom arbeidsavklaringstiltak er såpass lite, er det behov for å vurdere hvilke tiltak som fungerer og hva NAV realistisk kan få til med de ressursene de har", skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg på Nettavisen.
VelferdstjenesterArbeid og sysselsetting