Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Transaksjonskostnader

Enhver handel medfører transaksjonskostnader: Kjøper og selger må finne hverandre, enes om hva de skal bytte og skaffe garantier for at den andre parten overholder avtalen.
Økonomi og velferd

Kollektive goder

Dette er goder som, når de først eksisterer, ikke kan begrenses slik at bare de som betaler for dem, får gleden av dem, samt at godet ikke blir ”brukt opp” uansett hvor mange som får nyte det.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Eksternaliteter

De aller fleste varer og handlinger har eksternaliteter, som kanskje enklest kan forklares som effekter på andre som du ikke tar hensyn til når du tar dine valg.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
penger kontant

Markedssvikt

Alle avvik fra idealmodellen betyr at det er store eller små markedssvikt.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private velferdsaktører kan gi større valgfrihet og bedre tjenester

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Lars Peder Nordbakken

Svikter staten eller markedet?

Vi må bli langt mer opptatt av å rette opp negative konsekvenser av politisk svikt enn av markedssvikt, skriver Lars Peder Nordbakken i Stavanger Aftenblad.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Kristian KjøllesdalMarius Doksheim

SVIKT! En introduksjon til public choice

I denne pamfletten utfordres forestillingen om at myndighetene kan løse problemene markedene ikke kan løse. Ved hjelp av fagretningen public choice viser forfatterne hvordan og hvorfor myndighetene ofte ikke makter å hindre eller rette på markedssvikten – og hvorfor offentlig inngripen kan gjøre problemene større.
IdeerØkonomi og velferd
Marius Gustavson

Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?

Denne rapporten viser at politikk og reguleringer har spilt en sentral rolle i alle de fire hovedfaktorene bak finanskrisen.
Økonomisk politikkInternasjonaltØkonomi og velferd