Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Regjeringen Støre 28. april 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Kristin Clemet

Hvor er de norske statsviterne?

Det er påfallende hvor fraværende norske statsvitere er i debatten om politisk lederskap
Norsk politikk
Jonas Gahr Støre og regjeringen
Kristin Clemet

Statsministerens lederstil

Jonas Gahr Støres arbeidsform er avgjørende for om regjeringen skal lykkes. Men hva vet vi egentlig om regjeringssjefenes lederstil og arbeidsform?
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Systemsvikten

Når støvet har lagt seg, er det kanskje på tide med en generell debatt om ansvar og konsekvens for ledere i offentlig sektor – ikke bare når feilene som gjøres, er små, men også når de er svært store.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Hva er verdien av toppsjefens arbeid?

I Norge er det bred politisk enighet om at relativt små økonomiske forskjeller er et gode, og et trekk som bør bevares. Derfor er det bekymringsfullt dersom topplederes lønnsutvikling gjør at avstanden til den vanlige lønnsmottaker øker mye. Torstein Ulserød i Minerva.
Økonomi og velferdUlikhet
Lars Kolbeinstveit

Frykt og moral

Den vanligste tabben er kun å heve den moralske fane – som er viktig nok – men ikke å se konteksten. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Erna Solbergs metode

"Solberg er annerledes enn flere av statsministrene før henne. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag." Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk

Koalisjonsregjeringer, flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer — hvordan fungerer de?

Hva kjennetegner flertalls-, mindretalls- og koalisjonsregjeringer? Gir noen av dem bedre eller dårligere styring? Arbeider de likt eller forskjellig? Hva er de ulike konstellasjonenes fordeler og ulemper?
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Statsråder må ha god rolleforståelse, og de kan ikke hoppe inn i og ut av rollen.

Å hoppe ut og inn i rollen som statsråd. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger:
Institusjoner og forvaltning
Morten KinanderTorstein Ulserød

Ansvarskultur brer seg fra toppen

"Mange spør om ikke feil i forvaltningen bør få større konsekvenser for de ansvarlige. Men er det riktig å kreve økt ansvarliggjøring på lavere nivåer når politikerne selv ikke tar konsekvensen av at de gjør feil?" Morten Kinander og Torstein Ulserød skriver på Minervanett.
Institusjoner og forvaltning
Mathilde Fasting

Gode rektorer gir god skole

"Utfordringen for norsk skole ligger i hva god ledelse er, hvem som skal lede og hvilke kriterier det skal ledes etter", skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Kan sykehusene styres?

"I dag startet jeg dagen med Civitafrokost med elseminister Jonas Gahr Støre, Bent Høie fra Høyre, Anne-Kari Bratten fra Spekter og forfatter av boken Sykt bra, Morten Eriksen-Deinoff. De fikk spørsmålet: Kan sykehusene styres? Dagens paneldeltakere svarte ja, heldigvis. Spør man heller hvordan sykehusene skal styres, blir det straks mer uenighet," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Godt lederskap er undervurdert i politikken

"Skal man unngå ukultur og illegitim maktbruk i politikken, tror jeg det er lurt, i alle rekrutteringsprosesser, å være mer opptatt av de lederegenskapene ulike kandidater har og hvilken forståelse de har for lederskapets betydning."
Norsk politikkDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Ledelse basert på mistillit i Oslo

"Det må være en skjebnens ironi at den kommunen som de senere år har profilert seg mest på å ville gå fra detaljert mål- og resultatstyring til såkalt tillitsbasert ledelse, nemlig Oslo kommune, også er den kommunen som nå profilerer seg mest på å uttrykke mistillit til egne ansatte."
Institusjoner og forvaltningSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Har Osloskolen en politisk ledelse nå?

"Sett fra utsiden er det ikke mye tillit å spore", skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Nå er det ikke morsomt å være interessert i politikk

"Jeg tror alle partier nå vil bli mer bevisst på både arbeidsmiljø, ledelse og håndteringen av varslersaker og problemer i sine organisasjoner," skriver Kristin Clemet.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Om Solberg, Stoltenberg og jakten på "good governance"

Kristin Clemet blogger: "Mitt tips er at ansatte i forvaltningen føler et sterkt ubehag ved å bli trukket inn i partipolitikken. Samtidig er det bare ett eksempel på at rolledelingen mellom politisk ledelse og forvaltningen har blitt mer uklar, og at den faglige integriteten blir satt under press. Jeg mener fortsatt at dette er viktige temaer å diskutere for tilliten til og effektiviteten i forvaltningen - men tror nok ikke at det kommer til å skje før valget."
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk