Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
18 apr
torsdag 18 april 2024 kl. 18:00

Winston Churchill og konservatisme

I år er det 150 år siden Winston Churchill ble født. Hva var hans ideologi og viktige kampsaker som politiker? Og hvordan kan vi forstå Churchills innflytelse på den britiske konservatismen, liberalismen og dagens utgave av det konservative partiet?
Konservatisme
Bøker, bokhylle, bok, bibliotek, haug med bøker, stabel med bøker

Høyresidens kanon

Civita og Minerva presenterer høyresidens kanon: En liste over 100 bøker som har bidratt til å forme høyresidens tanker og politikk.
IdeerKonservatismeLiberalismeKultur
Eirik Løkke

Konservatisme på norsk

Hvordan skal den borgerlige avisen Minerva posisjonere seg i norsk offentlighet? Hva blir de viktige sakene fremover?
IdeerKonservatismePolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Fukuyama og det postliberale

Den røde tråden som går gjennom Francis Fukuyamas tanker om politisk orden, er mer konservativ enn liberal.
LiberalismeKonservatismeIdeer
Eirik Løkke

Er fremtiden konservativ?

IdeerKonservatisme
Europeisk flagg og kirke, krisendemokrati og konservatisme
Skjalg Stokke Hougen

Konservative og kristendemokratiske partier i Europa

Konservative og kristendemokratiske partier har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av det Europa vi kjenner i dag. Men hva slags partier er dette? Og hvilke fellestrekk deler de?
KonservatismeKristendemokratiEU og EØS
Bård Larsen

Høyresiden som gikk fra forstanden

Det er vanskelig å begripe at tungt beleste, kultursensitive, verdikonservative mennesker med trykk på etos og dannelse kan omfavne de mest vulgære og banale politiske krefter som er å oppspore.
KonservatismeIdeerPopulismeDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

"Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne", skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkLiberalismeKonservatismeIdeer
Lars Kolbeinstveit

Alle er konservative

Det kan virke rart at en fra liberale Civita hevder at alle er konservative. Men mitt poeng er spissformulert. Og dessuten er det viktig å huske at norsk konservatisme alltid har vært liberal. En viktig grunn til å tenke konservativt er at det er ved å reformere sakte, og ved å ta hensyn til norsk særegenhet, at vi best bevarer et liberalt og åpent samfunn.  
IdeerKonservatisme

Både Erna Solberg, Donald Trump og Gene Simmons i Kiss kaller seg konservative. Hva er det som forener dem?

Se video fra Civitakveld og bokbad med Torbjørn Røe Isaksen, Erik Lunde og Ola Borten Moe. Møtet ble ledet av Kristin Clemet.
IdeerKonservatismeAndre ideologier

How Donald Trump destroyed the conservative movement

Hør ny episode av Liberal halvtime med Charles Murray, W. H. Brady Scholar at the American Enterprise Institute, i samtale med Eirik Løkke, om konservatismens fremtid etter Trump.
KonservatismeUSA
Bård Larsen

Liberal kompleksitet

Vi i Civita er ikke alltid enige om alt, noe som åpenbart er et sunnhetstegn for en tankesmie. For å illustrere dette skal jeg kjekle litt med min kollega Lars Kolbeinstveit og hans innlegg Liberal intoleranse i Minerva forleden dag, skriver Bård Larsen.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Hegel 250 år

Hegels filosofi peker på motsetninger og at vi må ta hensyn til disse, hvis vi skal få økt innsikt. Sannheten er helheten, som Hegel sa, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
LiberalismeKonservatismeIdeerPolitisk filosofi

Civitasamtalen: Henrik Syse om konservatisme

Se ny episode av Civitasamtalen med Henrik Syse om konservatisme.
IdeerKonservatisme

Henrik Syse om konservatisme

Hva vil det si å være konservativ? Hør ny episode av Liberalhalvtime med Henrik Syse om konservatisme.
IdeerKonservatisme
Lars Kolbeinstveit

Liberalisme på speed

At noen har forstokkede holdninger tilsier heller ikke at all liberalisering er uproblematisk. Lars Kolbeinstveit i Minerva.
KonservatismeLiberalismeBioteknologi
Mathilde Fasting

Torbjørn Røe Isaksen om konservatisme i en brytningstid

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen setter koronakrisen inn i et større politisk bilde og forteller hvordan han som en konservativ tenker vurderer konsekvensene på kort og lang sikt.
KonservatismeAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

Konservatisme i Norden

"Moderate og liberale bør ta eierskap til konservatismen, og ikke overlate den til de på ytterste høyre fløy."
IdeerKonservatismeAndre ideologier
Eirik Løkke

Makten korrumperer – politiske innsikter fra Game of Thrones

"Til tross for at GoT byr på en rekke innsikter fra den politiske filosofien, er serien klart konservativ i sin politiske formidling."
KonservatismePolitikk og samfunnKultur
Eirik Løkke

Bonusepisode: Jay Nordlinger on conservatism

Traditionally, conservatives has emphasized small government, low taxes and free trade. But is the old credo still valid, or has Donald Trump reshaped the meaning of conservatism in the US? What happened to the party of Ronald Reagan? What will define the conservative movement in the 21st century?
IdeerKonservatismeAndre ideologier
Eirik Løkke

USA behøver et oppegående konservativt parti

"Tirsdagens mellomvalg i USA er et spørsmål om landets sjel", skriver Eirik Løkke i VG.
KonservatismeUSA

Pragmatisme

Pragmatisme er en politisk holdning primært basert på praktiske og materielle vurderinger, heller enn ideologiske, etiske, prinsipielle eller moralske premisser.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Bård Larsen

Nazismens essens er revolusjonær konservatisme

"I den tiden vi er inne i, er det verdt å minne om at det forrige århundrets viktigste konflikt ikke sto mellom sosialisme eller kapitalisme, men mellom demokrati og tyranni. I denne kampen har demokrater og autoritære vært broderlig fordelt mellom ismene." Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Lars Peder Nordbakken

Replikk til Toje

"Dessverre svarer ikke Toje på de konkrete spørsmålene jeg reiste om hvilke idealister han hadde i tankene, som har rotet ting til for Vesten, og hvorfor han selv systematisk bruker merkelappen «liberal» om de som har rotet det til", skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Lars Peder Nordbakken

Hva skal til for å redde det liberale samfunn? Kritikk av Toje og Vanebo.

Når en gåtefull nasjonalkonservatisme konkurrerer med en tilbakeskuende liberalisme, ender vi med full forvirring og et skritt tilbake.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Bård Larsen

Trumpismen har fått frem det verste på høyresiden

"Det er først og fremst som en konservativ Frum er interessant. Ikke minst når han nærmer seg det konservative sviket fra en moralsk posisjon," skriver Bård Larsen om ny bok.
DemokratiKonservatismeUSA
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Individualisme og konservatisme

At individet kan bli utsatt for misbruk av autoritet i det sivile samfunn er det liten tvil om. Men det legitimerer ikke nødvendigvis statlig overstyring, skriver Lars Kolbeistveit.
KonservatismePolitikk og samfunnSivilsamfunnet

Reaksjonær

Begrepet reaksjonær henspeiler på at man er bakstreversk og vil oppheve nye eller moderne ordninger og tilbakeføre dem til en opprinnelig/tidligere form.
IdeerKonservatismeAndre ideologier

Konservatisme

Konservatismen omtales som anti-ideologisk eller som en ikke-ideologisk ideologi. Konservative vektlegger samfunnet slik det er og vil vektlegge at menneskers fornuft og rasjonalitet er begrenset.
IdeerKonservatismePolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Kolbeinstveit

Konservatismen må være antipaternalistisk

"I et åpent samfunn er en helsepolitikk som henfaller til propaganda – i tillegg til å være uetisk – uhensiktsmessig," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Konservatisme
Kristin Clemet

En liberal konservativ

For Lars Roar Langslet var det ingen motsetning mellom klassisk konservatisme og en åpen markedsøkonomi, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
IdeerKonservatismeØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Erfaring

En konservativ innser at individet ikke er seg selv nok og at vi har bedre mulighet til å gjøre samfunnet bedre når vi lytter til andres erfaringer. Likevel kan erfaring som begrep, og hva som legges i det, være forskjellig. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerKonservatisme
Kristin Clemet

Kristin Clemets minneord over Georg Apenes: Oppreist, om så alene

«Et menneske må ikke bli et middel.» Dette sitatet kan stå som en oppsummering av Apenes’ viktige gjerning. Kristin Clemet i Aftenposten.
IdeerKonservatismePersonvern
Kristin Clemet

Merkelapper med innhold

Forleden omtalte jeg Senterpartiet som vårt mest nasjonalistiske og nasjonalkonservative parti. Det har fått enkelte, blant annet Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen, til å reagere, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
KonservatismePopulisme