Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Høyresiden som gikk fra forstanden

Det er vanskelig å begripe at tungt beleste, kultursensitive, verdikonservative mennesker med trykk på etos og dannelse kan omfavne de mest vulgære og banale politiske krefter som er å oppspore.
IdeerKonservatismeDemokrati og rettigheterPopulisme
Lars Kolbeinstveit

Jeg savner en intellektuelt nysgjerrig Rune Slagstad

"Norsk styringskunst har vist seg på sitt beste når samfunnsøkonomiske sammenhenger har blitt hensyntatt samtidig som politisk ledelse har forankret dette hos velgerne", skriver Lars Kolbeinstveit.
KonservatismeLiberalismeNorsk politikkIdeer
Lars Kolbeinstveit

Alle er konservative

Det kan virke rart at en fra liberale Civita hevder at alle er konservative. Men mitt poeng er spissformulert. Og dessuten er det viktig å huske at norsk konservatisme alltid har vært liberal. En viktig grunn til å tenke konservativt er at det er ved å reformere sakte, og ved å ta hensyn til norsk særegenhet, at vi best bevarer et liberalt og åpent samfunn.  
IdeerKonservatisme

Pragmatisme

Pragmatisme er en politisk holdning primært basert på praktiske og materielle vurderinger, heller enn ideologiske, etiske, prinsipielle eller moralske premisser.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Bård Larsen

Nazismens essens er revolusjonær konservatisme

"I den tiden vi er inne i, er det verdt å minne om at det forrige århundrets viktigste konflikt ikke sto mellom sosialisme eller kapitalisme, men mellom demokrati og tyranni. I denne kampen har demokrater og autoritære vært broderlig fordelt mellom ismene." Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Lars Peder Nordbakken

Replikk til Toje

"Dessverre svarer ikke Toje på de konkrete spørsmålene jeg reiste om hvilke idealister han hadde i tankene, som har rotet ting til for Vesten, og hvorfor han selv systematisk bruker merkelappen «liberal» om de som har rotet det til", skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Bård Larsen

Trumpismen har fått frem det verste på høyresiden

"Det er først og fremst som en konservativ Frum er interessant. Ikke minst når han nærmer seg det konservative sviket fra en moralsk posisjon," skriver Bård Larsen om ny bok.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Individualisme og konservatisme

At individet kan bli utsatt for misbruk av autoritet i det sivile samfunn er det liten tvil om. Men det legitimerer ikke nødvendigvis statlig overstyring, skriver Lars Kolbeistveit.
Ideer

Reaksjonær

Begrepet reaksjonær henspeiler på at man er bakstreversk og vil oppheve nye eller moderne ordninger og tilbakeføre dem til en opprinnelig/tidligere form.
IdeerKonservatismeAndre ideologier

Konservatisme

Konservatismen omtales som anti-ideologisk eller som en ikke-ideologisk ideologi. Konservative vektlegger samfunnet slik det er og vil vektlegge at menneskers fornuft og rasjonalitet er begrenset.
IdeerKonservatismePolitisk filosofiAndre ideologier
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Konservatismen må være antipaternalistisk

"I et åpent samfunn er en helsepolitikk som henfaller til propaganda – i tillegg til å være uetisk – uhensiktsmessig," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Ideer
Kristin Clemet

En liberal konservativ

For Lars Roar Langslet var det ingen motsetning mellom klassisk konservatisme og en åpen markedsøkonomi, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Ideer
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Filosofi uten økonomisk innsikt

"Når Skirbekk er hard mot andre og snakker om akademisk kvalitet, og behovet for høye vitenskaplige krav og bredde i faglige perspektiver, bør han være minst like kravstor til seg selv. "Krise og medansvar" viser at Skirbekk ikke helt evner dette på alle områder, siden han ikke bryner seg nok på andre perspektiver på økonomi," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

Konservative Støre

"Er Jonas Gahr Støre konservativ? Kanskje. Og i hvert fall når han er på sitt beste," skriver Paul Joakim Sandøy hos Minerva.
Ideer
Terje Osmundsen

Radikal konservatisme?

Et intellektuelt portrett kaster nytt lys over Edmund Burke, konservatismens far. Har vi misforstått ham? Fagrådsmedlem i Civita, Terje Osmundsen, skriver i Morgenbladet.
Ideer
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Konservatisme og liberalisme – en brevveksling

Mangler liberalismen en forståelse av fellesskap? Er konservatismens grunnprinsipp at endringer skal gå sakte? Filosof Lars Gauden-Kolbeinstveit og jurist Ove Vanebo brevveksler hos Minerva om likheter og spenninger i liberalismen og konservatismen.
Ideer
Mathilde Fasting

Det pessimistiske perspektivet

"Å balansere ulike hensyn i en foranderlig verden er det viktigste i konservatismen. Med en liberal grunnholdning kan Nils August Andresen og jeg begge kunne kalle oss liberalkonservative. Derfor vil ingen av oss slutte oss til de siste ukenes "dommedagsprofetier"," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Ideer
Kristian Meisingset

Konservativ NRK-kritikk

"Per Edgar Kokkvold skrev nylig at konservative ikke bør kritisere NRK. Det kan føre til mer «av det kommersielle» og mindre «norsk kvalitetsjournalistikk». Men konservative bør være opptatt av maktfordeling, og konservative bør ønske å forandre NRK for å bevare NRKs kjerneverdier: uavhengig journalistikk og opplysning," skriver Kristian Meisingset i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Nr.1 2013: Den konservative utfordring

Presidentvalgene i USA i 2008 og 2012 viser at den politiske betydningen som hvite amerikanere har hatt, svekkes. Det gir store utfordringer for det republikanske partiet. Dette notatet analyserer valget i 2012 basert på exit-polls, som viser at det republikanske partiet har liten velgerappell hos viktige velgergrupper i USA.
Politikk og samfunnUSA

En menneskelig superhelt

På mange måter representerer Batman en konservativ kjerne. Han vil opprettholde ro og orden, mens skurkene han kjemper mot i Nolans filmer vil omvelte samfunnsordenen, skriver rådgiver Ove Vanebo.
Ideer

Hegel og fellesskapsdebatten

Hvis en vektlegger fellesskap og kollektivisme, står en alltid i en viss fare for å havne i et autoritært spor. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) er ofte urettmessig blitt beskyldt for å være en slik tenker. Ved en mer fordomsfri lesning av Hegel, vil en oppdage en sosialfilosofi som ser individuell frihet og fellesskap i sammenheng, heller enn som motsetninger.
Uncategorized

Boris Johnson om Margaret Thatcher

"From the very beginning and at all the critical moments you can see that what really actuated Thatcher was a feminine impatience with the cosy, clubby, complacent politics of the post-war consensus - a consensus that was held overwhelmingly between men of a certain age and class," skriver den konservative ordføreren i London, Boris Johnson, om Margaret Thatcher og filmen The Iron Lady.
Ideer

Fukuyamas konservatisme

En forkortet versjon av innledningen om Francis Fukuyama, fra antologien Konservatisme, er publisert hos Minerva: "Både i sin kritikk av neo-konservatismen, betoningen av kulturens verdi og kritikken av den doble frigjøringen, baserer Fukuyama seg på det vi kan kalle konservative elementer. Men Fukuyama har samtidig en optimistisk diagnose av vestlige samfunn. Demokratiske og åpne kulturer er i stor grad selvkorrigerende."
Ideer

Moderne konservatisme

Hvem er de sanne konservative, og hva er moderne konservatisme? Det canadiske tv-programmet The Agenda with Steve Paikin sender her er en debatt med blant annet Phillip Blond, leder av den britiske tankesmien ResPublica og forfatter av boken Red Tory, og David Frum fra FrumForum.com, forfatter av Comeback: Conservatism That Can Win Again. Se programmet her.
Ideer

Jernladyen

"Thatchers diagnose var klar: Sosialismen var i ferd med å ødelegge Storbritannia. Reguleringene kvalte næringslivet, fagforeningene gjorde de folkevalgte til latter og svekket statens autoritet, og i utenrikspolitikken bøyde man kne for kommunismen. Det var et dramatisk behov for grunnleggende og gjennomgripende reformer." Et utdrag fra antologien Konservatisme er publisert hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Fukuyama og politisk utvikling

Hvordan har de liberale, kapitalistiske demokratiene oppstått - og hvordan kan land som ennå ikke er det, bli det? Francis Fukuyama leter etter forklaringer i sin siste bok, The Origins of Political Order. Thomas Meaney i The Nation anmelder boken: "Far from making liberal democracy appear more imitable, the contingencies he untangles, often with great finesse, illustrate just how difficult England’s or Denmark’s experience is to replicate."
DemokratiØkonomi

Ånd før politikk

"Politisk filosofi må bygge på etikk, og etikken må bygge på religionens sannhet, så det er bare ved å finne tilbake til sannhetens evige kilder at mennesket kan ha håp om å bevare et samfunn som ikke fører til dets egen ødeleggelse. Av natur spiller politikken annenfiolin. Det er hva som skjer i den prepolitiske sfære – innenfor kunst, tenkning og særlig religion – som avgjør samfunnets reelle tilstand," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit og Torbjørn Røe Isaken i denne artikkelen om T.S. Eliot.
Ideer

Konservativ liberalisme

"Konservativ skepsis til endringer er fornuftig. Men den kan ikke være grunnlaget for politikk, den må begrenses til å være en holdning til politisk arbeid," skriver rådgiver i Civita, Marius Doksheim, hos Minerva.
Ideer

Phillip Blond, Red Tory

"Phillip Blond er en annerledes konservativ. Blond kritiserer høyresiden fordi de er for lite opptatt av “social justice” og i den grad de er det, foreskriver feil medisin. Blonds hovedkritikk av venstresiden er deres ønske om å sentralisere, standardisere og utforme en “one size fits all”, hvilket verken er ønskelig eller hensiktsmessig i et samfunn som består av ulike individer, grupper og småsamfunn."
Ideer

Demokratiets etiske fundament

"Kristendemokrater og konservative forenes i troen på at samfunnet bygges nedenfra. Det er når vi legger det ansvarsbevisste individ til grunn for samfunnet, at vi i best mulig grad utvikler og ivaretar det moralske individ som selv ser sin neste. Den barmhjertige samaritan var ingen offentlig finansiert institusjon," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Vårt Land.
Ideer
Henrik SyseTorbjørn Røe Isaksen

Konservatisme

Konservativ tenkning er i ferd med å få en renessanse i Europa. Hva er egentlig konservatisme? Konservativ tenkning er i ferd med å få en renessanse i Europa. Denne boken gir et svært interessant grunnlag for å forstå dagens konservative politikk i Norge og internasjonalt, og dens bakgrunn. Boken har som mål å vise hva politisk konservatisme er, og presenterer noen av dens viktigste tenkere fra Aristoteles til Adenauer, fra Tocqueville til Thatcher.
KonservatismeIdeer
Lars Roar LangsletHenrik SyseTorbjørn Røe Isaksen

Tre essays om Konservatisme

Denne pamfletten inneholder tre essays om konservatismen. Til sammen presenterer de de konservative ideene, sentrale tenkere og skoleretninger og ikke minst konservatismens historiske rolle.
IdeerKonservatisme
Kristin Clemet

Høyres ideologiske sjel

"Mange kommentatorer virker litt forvirret og syns det er vanskelig å analysere Høyres ideologiske sjel. Det er kanskje ikke så rart," skriver Kristin Clemet.
Ideer