Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Desentralisering

Desentralisering, det vil si å flytte politiske avgjørelser ned på lavere nivåer, for eksempel fra sentrale myndigheter til kommunene, eller fra kommunene til individer, vil kunne redusere noen av problemene politisk styring kan lede til.
KonkurranseØkonomi
Haakon Riekeles

Bokavtalen skader lesere

Kulturminister Trine Skei Grande har nylig foreslått å utvide bokavtalen. Det vil gi en lengre fastprisperiode og høyere priser på opptil 65 prosent av bøkene.
Økonomi
Haakon Riekeles

Konkurranse er motoren bak den enorme velstands- og velferdsøkningen kapitalismen har gitt oss

"Konkurranse mellom bedrifter er kjernen i en velfungerende markedsøkonomi", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
Økonomi
Steinar Juel

Tollvern trekker også andre priser opp

"Jeg er ganske sikker på at en avvikling av importvernet etter hvert også ville gitt en reprising av slike produkter i norske dagligvarebutikker, blant annet fordi noen utenlandske kjeder da ville kunnet etablere seg med hele sitt logistikkapparat," skriver Steinar Juel i DN.
Økonomi
Steinar Juel

Svak konkurranse – som fortjent

"Svenskehandel og svak konkurranse på dagligvarer er en uunngåelig følge av importvern og landbrukssamvirkets posisjon", skriver Steinar Juel.
Økonomi

Konkurranse

Sett fra kundenes synsvinkel konkurrerer produkter og tjenester om å tilfredsstille samme eller tilsvarende behov og verdiopplevelser.
ØkonomiKonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velferdsdebatten trenger kunnskap, ikke anekdoter

"Private aktører i velferden bør kunne tjene penger, men etter 18 år er det på tide med en ny utredning om konkurransen," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Uncategorized
Haakon Riekeles

DAB-innføringen: – Slipp radioen fri!

"Det er ikke bare mellom forskjellige aktører det er sunt med konkurranse, også forskjellige teknologier bør konkurrere. DAB må tåle konkurranse fra FM hvis det skal ha livets rett," skriver Haakon Riekeles.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det er lov å utlyse konkurranse kun for ideelle aktører. Men er det lurt?

ESA har slått fast at det er lov å utlyse egne anbudskonkurranser om offentlige tjenester som er forbeholdt ideelle aktører. Spørsmålet er hvorfor man skal gjøre det.
Uncategorized

Maktspredning

Maktspredning henger sammen med idéene bak maktfordelingsprinsippet. Likevel brukes begrepet i litt andre sammenhenger og er mer et normativt uttrykk som vedrører idealer om spredning av makt for å fremme demokrati, konkurranse i markedet og mangfold i sivilsamfunnet i bred forstand.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
Uncategorized

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Uncategorized
Steinar Juel

Trumps ideer smitter

Beskyttelse fra konkurranse utenfra gagner hverken de fattige eller investorer som Øystein Stray Spetalen. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse gir bedre resultat både i private og offentlige skoler

Godt gjennomført konkurranse kan gi større mangfold og valgfrihet, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlige tjenester. Det forutsetter at myndighetene legger opp til en konkurranse hvor kvalitet lønner seg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kvalitet og valgfrihet er viktigst

Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ideelle aktører bør ikke ha konkurransefordeler

Det er flott at det finnes ideelle aktører som ønsker å levere helse- og sosialtjenester. Men det er ingen grunn til at de skal få særegne konkurransefordeler, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Kristin Clemet

Offentlig bedre enn privat?

Det er en grunn til at planøkonomien spilte fallitt. Kristin Clemet i Dagsavisen.
Uncategorized
Mats Kirkebirkeland

Billig smågodt er et gode

Matvarekjedenes priskrig viser eksistensen av en sunn konkurranse i dagligvaremarkedet, skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Nr. 17 2014: Pikettys sannheter og fataliteter

I mangel av en analyse som skiller mellom de sunne og usunne formene for ulikhet risikerer Pikettys politiske anbefalinger å virke mot sin hensikt. Vi må lete andre steder for å finne de gode svarene, samtidig som vi ikke må begå den motsatte feilen å late som om vi ikke står overfor en seriøs utfordring. De mest usunne formene for ulikhet kan bare bekjempes med mer konkurranse, mer rettferdige spilleregler og mer produktive incentiver. Last ned og les notatet her!
ØkonomiUlikhet

Relativt dårlig om konkurranse

"Uansett hvor mye du strever for å bli bedre, hjelper det lite hvis naboen blir enda bedre,” skriver Thomas Hylland Eriksen i Dagbladet. "Eh, nei, Hylland Eriksen. Det hjelper faktisk at du strever. Du kan faktisk bli bedre selv, selv om naboen blir enda bedre. Det er i grunn slik samfunnet går fremover," svarer Kristian Tonning Riise.
Ideer

Egil Bakke om marked og moral

Ideer
Marked med mat
Lars Peder Nordbakken

To misforståtte syn på konkurranse

Alle markeder er kjennetegnet av konkurranse. Og, et av markedsøkonomiens viktigste drivkrefter er nettopp konkurransen mellom aktørene. Uten konkurranse – intet marked. Uten marked – ingen konkurranse. Som forbrukere, er vi aldri i tvil: Konkurransen er vår evige venn.
ØkonomiKonkurranseNæringspolitikk