Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Høyre-lederen hadde rett. Jeg tok feil.

Jeg er blant dem som har forandret mening i deler av innvandrings- og integreringspolitikken.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Eirik Løkke

Har Oslo et problem med vold og innvandring?

De siste 40 årene har Oslo utviklet seg til å bli en multietnisk hovedstad. Har byen også blitt utrygg? Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og journalist Inga Ragnhild Holst.
IdeerInnvandring og integrering

Hvordan kan Norge lykkes bedre med integreringen?

I hvilken grad har Norge lykkes med integreringen? Og hvordan kan vi lykkes bedre? Hør ny episode av Liberal halvtime!
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Integrering på speed

Velferdsordninger er til for mer enn integrering. Shazia Majid er for enøyd i synet på kontantstøtten.
IntegreringVelferdsstatenVelferdstjenesterInnvandring og integrering

Kan alle bli norske?

Hvem definerer hva det vil si å være norsk? Og når er man norsk nok? Er god integrering ensbetydende med at alle skal bli mest mulig norske? Hvor vellykket er norsk integreringspolitikk, og hvem har ansvaret for integreringen? Se video fra Civitafrokost 24. september:
IntegreringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Når er du norsk nok?

Kan alle bli norske? Og når blir du i så fall norsk nok? Dagens gjest er Tina Shagufta Munir Kornmo, kirurg og forfatter av boken "Norsk nok – mine, dine eller våre verdier".
IntegreringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Maria Amelie om migranter og entreprenørskap

Hvordan kan vi tiltrekke oss flere talenter som kan skape nye innovative bedrifter? I dagens episode deler gründer og tidligere asylsøker Maria Amelie sine erfaringer med migranter og innovasjon.
IntegreringInnovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Torstein Ulserød

FrP har foreslått noe drøyt igjen

Forslagene fra FrPs innvandrings- og integreringsutvalg om skjerpede straffesoner fremstår som lettvint populisme. Det er ikke FrP alene i norsk politikk om å drive med, skriver Torstein Ulserød i VG.
IntegreringRettsstatPopulismeInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering vil svekke tilliten

Kompleksiteten i det norske samfunnet må vi ta høyde for når vi diskuterer innvandring, integrering og tillit. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering svekker tilliten

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.
IntegreringInnvandring og integrering

Integrering

Helt generelt kan vi si at integrering betyr innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Toleranse uten mening

I debatten om det flerkulturelle samfunn forveksles ofte toleranse med relativisme, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerIntegrering

Multikulturalisme

En ideologisk multikulturalisme er opptatt av gruppe- og særrettigheter.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Haakon Riekeles

Barn født av innvandrerforeldre er ikke et problem

«Det er grunn til å være bekymret for noen elementer i befolkningsutviklingen. Men det er uholdbart å dele befolkningen inn i én ønsket og én uønsket del», skriver Haakon Riekeles.
IntegreringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering

«Venstre, KrF og Fremskrittspartiet bør gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet

Mange etterkommere etter innvandrere til Norge gjør det bra. Denne pamfletten presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete eksempler på god sosial mobilitet.
IntegreringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Svært mange av innvand­rernes barn gjør det bra

"Felles for alle jeg har snakket med, er at de har en sterk vilje til å lykkes, og at de har jobbet hardt for å få det til," skriver Mathilde Fasting.
IntegreringInnvandring og integrering
Haakon Riekeles

Barnefattigdom kommer av at foreldrene ikke jobber

"Hvis man kombinerer en økning i barnetrygden med et tilsvarende kutt i barnetillegget, kan man både redusere antallet fattige barn og bedre incentivene til å jobbe," skriver Haakon Riekeles.
VelferdsstatenUlikhetVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Hvilken fremtid får vi råd til?

Vi trenger modige politikere som ikke løser problemer ved å bruke flere oljepenger. Mathilde Fasting i Bergens Tidene.
Økonomi og velferdFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring. Kristin Clemet i nettavisen Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering

Hvilke konsekvenser har høy innvandring for de nordiske landene?

1. februar la Brochmann 2-utvalget frem sin utredning om innvandringens konsekvenser. I den anledning inviterte Civita til et frokostmøte med nordiske perspektiver på innvandringen. Se video fra møtet her!
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering

Temauke i Stavanger 23. – 25. november

Ideer
Lars Kolbeinstveit

Etterlyst populisme

Sammenlignet med andre høyrepopulistiske partier, er Frp moderat. Det betyr ikke at vi ikke er kritiske til den populismen som likevel kommer fra Frp. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
DemokratiPopulisme
Kristin Clemet

Klær til besvær

Bør niqab og burka forbys - for sikkerhets skyld? Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Religiøse skoler

"En av grunnene til at de religiøse skolene vi har i dag, fungerer så bra som de gjør, er at vi allerede har gode kriterier." Kristin Clemet i Vårt Land.
IntegreringPrivate i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Ulikhet løses ved arbeid

"Arbeid, selv med noe lavere lønn, vil være bedre enn arbeidsløshet." Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Dagbladet:
Økonomi og velferdUlikhetArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Offensiv integrering for arbeid

"Vi trenger en mer offensiv integreringspolitikk som anerkjenner flyktningers potensial og som bygger på prinsippet om arbeidslinjen. Kvalifiseringstiltakene bør starte tidligst mulig og være mer arbeidsrettede," skriver Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Aftenposten.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Nr. 2 2016: Flyktninger og arbeid

Dette notatet drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak for å øke sysselsettingen. Notatet ser blant annet på utformingen av introduksjonsprogrammet, hvordan utdanningsmulighetene til flyktninger kan forbedres, og målrettede tiltak som kan gi en vei inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med dårligere forutsetninger for å lykkes.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Mirakelet i Israel

"Det finnes en annen historie om den moderne nasjonen Israel. En historie som ikke er særlig belyst i den norske offentligheten. Den handler om det israelske økonomiske og multietniske mirakelet." Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no:
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Om å eie sin egen bolig

"Det finnes mye forskning som viser positive effekter av å eie egen bolig. Man skal ikke utelukke at boligpolitikken har hatt noen uintenderte positive virkninger på integreringspolitikken" Kristin Clemet i Vårt Land:
BoligpolitikkIntegreringEiendomsrettigheter
Torkel Brekke

Religion hindrer neppe integrering

"Migrasjon gjør altså religion både sterkere og svakere. Men hindrer religion integrering? Eller kan religion tvert imot være noe som gjør integrering enklere?" Torkel Brekke skriver i Dagens Næringsliv.
IntegreringSivilsamfunnetInnvandring og integrering
Marius Doksheim

Innvandring og flyktninger – og det liberale

"Enkelte har i Minerva etterlyst Civitas meninger om flyktningkrisen. Her er et liberalt svar." Marius Doksheim på Minervanett.no:
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Bård Larsen

Behov for realitetsorientering

"Migrasjonskrisen vil trolig, om den fortsetter i samme omfang, bidra til å forandre den norske velferdsstaten slik vi kjenner den. Dette bør det norske folk forberedes bedre på." Bård Larsen på VG-Nett:
VelferdsstatenInnvandringInnvandring og integrering
Mats Kirkebirkeland

Presisering til Andresen

"Asylsøkerne som allerede er her må regnes som ”sunk cost”." Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no:
InnvandringInnvandring og integrering