Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Har Oslo et problem med vold og innvandring?

De siste 40 årene har Oslo utviklet seg til å bli en multietnisk hovedstad. Har byen også blitt utrygg? Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og journalist Inga Ragnhild Holst.
IdeerInnvandring og integrering

Hvordan kan Norge lykkes bedre med integreringen?

I hvilken grad har Norge lykkes med integreringen? Og hvordan kan vi lykkes bedre? Hør ny episode av Liberal halvtime!
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Integrering på speed

Velferdsordninger er til for mer enn integrering. Shazia Majid er for enøyd i synet på kontantstøtten.
IntegreringVelferdsstatenVelferdstjenesterInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering vil svekke tilliten

Kompleksiteten i det norske samfunnet må vi ta høyde for når vi diskuterer innvandring, integrering og tillit. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering svekker tilliten

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.
IntegreringInnvandring og integrering

Integrering

Helt generelt kan vi si at integrering betyr innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet.
IntegreringInnvandring og integrering

Multikulturalisme

En ideologisk multikulturalisme er opptatt av gruppe- og særrettigheter.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Haakon Riekeles

Barn født av innvandrerforeldre er ikke et problem

«Det er grunn til å være bekymret for noen elementer i befolkningsutviklingen. Men det er uholdbart å dele befolkningen inn i én ønsket og én uønsket del», skriver Haakon Riekeles.
IntegreringØkonomiInnvandring og integrering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering

«Venstre, KrF og Fremskrittspartiet bør gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet

Mange etterkommere etter innvandrere til Norge gjør det bra. Denne pamfletten presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete eksempler på god sosial mobilitet.
IntegreringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Svært mange av innvand­rernes barn gjør det bra

"Felles for alle jeg har snakket med, er at de har en sterk vilje til å lykkes, og at de har jobbet hardt for å få det til," skriver Mathilde Fasting.
Demokrati og rettigheter
Haakon Riekeles

Barnefattigdom kommer av at foreldrene ikke jobber

"Hvis man kombinerer en økning i barnetrygden med et tilsvarende kutt i barnetillegget, kan man både redusere antallet fattige barn og bedre incentivene til å jobbe," skriver Haakon Riekeles.
VelferdsstatenUlikhetVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Hvilken fremtid får vi råd til?

Vi trenger modige politikere som ikke løser problemer ved å bruke flere oljepenger. Mathilde Fasting i Bergens Tidene.
ØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring. Kristin Clemet i nettavisen Minerva.
Demokrati og rettigheter

Hvilke konsekvenser har høy innvandring for de nordiske landene?

1. februar la Brochmann 2-utvalget frem sin utredning om innvandringens konsekvenser. I den anledning inviterte Civita til et frokostmøte med nordiske perspektiver på innvandringen. Se video fra møtet her!
Demokrati og rettigheter

Temauke i Stavanger 23. – 25. november

Ideer
Kristin Clemet

Klær til besvær

Bør niqab og burka forbys - for sikkerhets skyld? Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Mathilde Fasting

Ulikhet løses ved arbeid

"Arbeid, selv med noe lavere lønn, vil være bedre enn arbeidsløshet." Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Dagbladet:
ØkonomiUlikhetArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Offensiv integrering for arbeid

"Vi trenger en mer offensiv integreringspolitikk som anerkjenner flyktningers potensial og som bygger på prinsippet om arbeidslinjen. Kvalifiseringstiltakene bør starte tidligst mulig og være mer arbeidsrettede," skriver Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Aftenposten.
Økonomi
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Nr. 2 2016: Flyktninger og arbeid

Dette notatet drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak for å øke sysselsettingen. Notatet ser blant annet på utformingen av introduksjonsprogrammet, hvordan utdanningsmulighetene til flyktninger kan forbedres, og målrettede tiltak som kan gi en vei inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med dårligere forutsetninger for å lykkes.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Mirakelet i Israel

"Det finnes en annen historie om den moderne nasjonen Israel. En historie som ikke er særlig belyst i den norske offentligheten. Den handler om det israelske økonomiske og multietniske mirakelet." Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no:
Økonomi
Torkel Brekke

Religion hindrer neppe integrering

"Migrasjon gjør altså religion både sterkere og svakere. Men hindrer religion integrering? Eller kan religion tvert imot være noe som gjør integrering enklere?" Torkel Brekke skriver i Dagens Næringsliv.
Ideer
Marius Doksheim

Innvandring og flyktninger – og det liberale

"Enkelte har i Minerva etterlyst Civitas meninger om flyktningkrisen. Her er et liberalt svar." Marius Doksheim på Minervanett.no:
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Behov for realitetsorientering

"Migrasjonskrisen vil trolig, om den fortsetter i samme omfang, bidra til å forandre den norske velferdsstaten slik vi kjenner den. Dette bør det norske folk forberedes bedre på." Bård Larsen på VG-Nett:
Demokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Pensum for liberale

"Fosli lyfter fram røyster som er heilt naudsynte å få fram om me skal forstå korleis det fleirkulturelle samfunnet verkar, og kva som konkret skaper integreringsproblem, og kva som kan gjerast for å løysa problema," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.
Økonomi
Kristin Clemet

Store problemer – lokale løsninger

"Hvis etterkommerne av innvandrere, i gjennomsnitt, gjør det mye dårligere enn befolkningen generelt, kan det være et signal om at vi er i ferd med å få en ny, permanent underklasse. Skal man bekjempe en slik utvikling, er skolen viktig," skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
IntegreringSkolepolitikkInnvandring og integrering
Mari Mamre

Hva har innvandringen betydd for norske kommuner?

"Gjennom å legge til rette for innvandring og god integrering, og sørge for at innvandringen bidrar til nye arbeidsplasser, kan kommunene gjennom innvandring oppnå bedre resultater også for resten av befolkningen," skriver Mari Mamre i VG: "Mange kommuner klarer å kombinere høy innvandring eller høy innvandrerandel med svært gode resultater. Dette kan ha betydning for politiske prioriteringer i kommunene."
Økonomi
Mari Mamre

Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner

Hva har innvandringen betydd for norske kommuner? Har de lyktes eller mislyktes i å integrere innvandrere og med å utnytte befolkningsveksten til å skape nye arbeidsplasser og ny optimisme? Denne rapporten ser på disse spørsmålene. Vi finner at innvandring i seg selv ikke er særlig utslagsgivende for suksess i den ene eller andre retningen. Om noe gir innvandring litt høyere sjanse for suksess.
Økonomi
Mari Mamre

Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner – en sammenligning

Hva har innvandringen betydd for norske kommuner? Har de lyktes eller mislyktes i å integrere innvandrere og med å utnytte befolkningsveksten til å skape nye arbeidsplasser og ny optimisme?
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Rasjonell og irrasjonell innvandringsmotstand

"Frp er ikke det eneste partiet som spiller på forestillinger om at landet, eller ”den norske modellen”, er truet av innvandring. Og Frp er heller ikke det eneste partiet som av og til opptrer uredelig, og som bevisst bruker snedige begreper som vanskeliggjør en opplyst og rasjonell debatt om innvandring," skriver Torstein Ulserød på Minervanett.no.
Økonomi

Hva er integrering?

"Hvordan innvandrere til Norge kan integreres bedre, er et viktig spørsmål i denne valgkampen, slik det har vært i de fleste valgkamper de siste tiårene. Innvandrere (og andre) kan vanskelig ”integreres” på alle områder. For å oppnå god integrering, må politikerne konsentrere seg om det de kan og bør påvirke, først og fremst arbeidsdeltakelsen," skriver Marius Doksheim.
Økonomi

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen av innvandrere i Norge? Går integreringen i hovedsak bra eller er integreringspolitikken mislykket? Se film fra frokostmøtet med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga-Marte Thorkildsen (SV), byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke (V), varaordfører i Oslo Libe Rieber-Mohn (Ap) og og styreleder i LIM Tina Shagufta Kornmo.
Økonomi

Sosial mobilitet blant innvandrere

Alt tyder på at det store flertall av innvandrere materielt sett får en mye bedre tilværelse bare ved å komme til Norge.
Økonomi

Svakt om Groruddalen

Alghasi, Eide og Hylland Eriksens nye bok om Groruddalen er tørr, og den gir ingen svar eller nye tanker om integrering eller byutvikling, skriver Marius Doksheim i Minerva.
Økonomi