Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Verden
Lars Peder Nordbakken

Tillit og fremtidstro blir viktigere når verden blir farligere

Vi går mot et supervalgår, og med de senere årenes kriser, rystelser og negative trender friskt i minnet, er det ikke så rart at mange frykter utfallet. Men uansett i hvilken grad fremtidspessimismen gjør seg gjeldende, er det god grunn til å puste dypt og erkjenne at pessimismen ikke utgjør en nøytral faktor i bestemmelsen av fremtiden.
Demokrati
Jan Erik Grindheim

Truer USA og EU arbeidet for en friere verdenshandel?

Siden 1995 har WTO arbeidet med å bygge ned handelsbarrierer mellom dagens 164 medlemsland, deriblant Norge. Hvor står dette arbeidet i dag?
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
Roosevelt
Lars Peder Nordbakken

Da USA brøt med seg selv

USAs posisjon som den frie verdens leder er usikker. Da er det desto mer å lære av Roosevelts internasjonale prosjekt.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunnUSA
globalisering
Bill Emmott

What we know, and don’t know, about the new geopolitical and geoeconomic order

If ever an era confirmed why it is both right and important to be a classical liberal – or at the very least to understand and learn from classical liberalism – it is the time we are living through right now.
IdeerLiberalismeInternasjonaltPolitikk og samfunn

Føderalisme

Føderalisme er både en politisk ideologi og et prinsipp om statsforfatning.
Institusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerEU og EØS
Steinar Juel

Når alle mener noe om hvem som bør bli sentralbanksjef

I debatten om ny sentralbanksjef gis det inntrykk av at Norges Bank svever som institusjon, uavhengig av politiske organer. Det gjør den ikke.
Institusjoner og forvaltningØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Hvordan skape flere «sørkoreaer» i Afrika?

I Erik Solheims argumentasjon for en sterk og kompetent stat blir det viktigste hengende i luften: Institusjonene som lenker staten til frihet og menneskelig utvikling, skriver Lars Peder Nordbakken i Bistandsaktuelt.
Bistand og utviklingØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Nå er tiden inne for å gjenreise WTO

Etter 25 år er det både nødvendig og mulig å gi det multilaterale handelssamarbeidet ny relevans og økt betydning.
Internasjonale institusjonerHandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Det kan gå mot en ny vår for det transatlantiske samarbeidet

Det finnes knapt et bedre sted å starte gjenoppbyggingen og fornyelsen av den liberale verdensorden enn i en tillitsbyggende atlantisk samtale. Men denne gangen bør ikke Europa vente på USA, men heller aktivt rekke ut en hånd til et nytt USA under ledelse av Joe Biden og Kamala Harris.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

Konservativt hykleri om høyesterett

"Striden rundt høyesterett illustrerer problemene innad i det amerikanske demokratiet", skriver Eirik Løkke.
DemokratiUSARettsstat
Steinar Juel

Farlig folkestyre var ikke problemet

Det som kunne endt i en institusjonell krise, var ikke trusselen om for mye folkestyre, men tilløpet til å gå på tvers av lover Stortinget hadde vedtatt, mandater regjeringen hadde gitt og det ansvaret hovedstyret var tildelt, skriver Steinar Juel i sitt svar til Rødts gruppeleder i Stavanger, Mímir Kristjánsson.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Globalisering i fraværet av en tillitsvekkende atmosfære

Det kan være en idé å se til Walter Eucken i en tid preget av illusjonsrik og prinsippløs omgang med internasjonal økonomisk politikk. Kjernen i Euckens tenkning er en bevaring av de institusjonelle spillereglenes liberale kvaliteter. Lars Peder Nordbakken i Minerva.
Politisk filosofiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Da Kina ble for lite for Kina

Hvorfor tidenes største infrastrukturprogram bør ledsages av sterkere multilaterale institusjoner.
Internasjonale institusjonerInternasjonaltGlobalisering
Kristin Clemet

Tilliten til politikerne kollapser i Danmark. Kan vi unngå at det skjer i Norge?

Institusjoner og forvaltningDemokratiDemokrati og rettigheter

NOU

Når regjeringen eller et departement setter ned et utvalg for å få utredet et spørsmål, eller et bestemt politikkområde, foreligger utvalgets sluttrapport gjerne som en NOU.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
liberale institusjoner

Liberale institusjoner

Realiseringen av den personlige friheten som et allemannseie er kritisk betinget av en samfunnsorden som bygger på et sett med institusjoner som danner en frihetens infrastruktur, og som inkluderer alle.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
istockphoto.com Produktivitet

Institusjoner

Felles for alle institusjoner er at de utgjør spilleregler som skaper viktige rammebetingelser for alle aktører i samfunnet, enten vi opptrer som enkeltpersoner eller inngår i et organisert samarbeid med andre innen næringsliv, frivillighet eller i en offentlig virksomhet
DemokratiInstitusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Liberale institusjoner

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand. Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden og avhengigheter.
DemokratiLiberalismeInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Utsira: Misforstått gjennomføringskraft

"Eksemplene viser at kjappe vedtak og høyt tempo uten grundig utredning ikke er noen garanti for en vellykket reform. Dette gjør dagens overraskende manøver i Utsira-saken desto mer bekymringsfull. Saken er bekymringsfull, både faglig og politisk," skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltning