Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Terje Tvedt om den industrielle revolusjonen i England del 3

Hør del tre og siste episode med Terje Tvedt, i samtale med Mathilde Fasting, om den industrielle revolusjonen i England.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Terje Tvedt om den industrielle revolusjonen i England

Hør ny episode og del en av tre episoder med Terje Tvedt om hvorfor England vant, mens Kina og Asia tapte i det industrielle kappløpet.
Ideer
Skjalg Stokke Hougen

Hvordan skal man som nasjon forholde seg til sin egen historie?

Overlater man historien til farlige krefter, lukker man også døren for kritikk og refleksjon. Da risikerer vi å gjenta historiens feil eller å la den bli brukt som propaganda.
Politikk og samfunn
27 okt
fredag 27 oktober 2023 kl. 20:00

Protestanter vs katolikker: Hadde Max Weber rett i sin tese om protestantismens betydning for økonomisk utvikling i Europa?

KÅKÅnomics og Civita inviterer til en samtale mellom professor Terje Tvedt og historiker Nils Rune Langeland, om de store linjene i europeisk økonomisk historie.
Ideer
25 mai
torsdag 25 mai 2023 kl. 20:00

Russland på tre timer

Velkommen til Civitakveld og tre timer om Russland med forfatter og tidligere Russland-korrespondent, Halvor Tjønn.
IdeerUtenrikspolitikk

Tom Holland om kristendommens betydning for Vestens idéhistorie

Hør ny podcastepisode med den britiske historikeren Tom Holland.
IdeerPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Tom Holland – et fyrverkeri av en historiker

I sin nye bok viser Tom Holland at kristendommen og ideene som fulgte med er grunnleggende for oss i dag og integrert i mye av det vi tenker, mener og gjør.
IdeerPolitikk og samfunn

Verdenshistorie på tre timer med Terje Tvedt

Hvordan kan vi forstå de lange linjene i menneskets historie? Se video fra tre timers Civitakveld med Terje Tvedt i samtale med Eirik Løkke.
Bistand og utviklingPolitikk og samfunn

– Enorm interesse for Civitas kveldsmøte om verdenshistorie

Civitas digitale kveldsmøte om verdenshistorie, med historiker Terje Tvedt tirsdag 2. mars, nærmer seg 4000 påmeldte. Møtet vekker i tillegg rekordstor interesse i sosiale medier, der nærmere 30.000 har sagt seg interesserte.
Bistand og utviklingPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Hva visste Hjemmefronten? Øystein Sørensen om krigen og hvem som visste hva

Hør ny episode av Liberal halvtime med professor Øystein Sørensen om historieforskning og at Marte Michelet stiller relevante spørsmål, men at hun tolker kildene feil.
ForskningPolitikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

Samtidens historieløshet

Foredragsrekken om verdenshistorien av Terje Tvedt ved Nasjonalbiblioteket viser en faglig bredde, innsikt og formidlingsevne som er unik i Norge.
Politikk og samfunn
Bård Larsen

Kampen om historien

"De moderate, liberale demokratene har ikke det samme registeret som de radikale og autoritære. Derfor kan vi fremstå rådville i møtet med den illiberale og rasende trenden vi ser i disse dager, i en vestlig verden som etter de fleste målestokker faktisk er et bedre sted å leve i enn noensinne før," skriver Bård Larsen.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

"Oktober 1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele." Langt på vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg hos folk flest. I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske revolusjonen.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerKommunisme
Mats Kirkebirkeland

Her er en hyllest til fiskerbonden

"Vi kan takke den norske fiskerbondekulturen for mye, likevel er det den innesluttede innlandsbonden som har blitt symbolet på erkenordmannen og norsk kultur," skriver Mats Kirkebirkeland.
IdeerPolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Tysklands lange reise

"Etter 2. verdenskrig har Tyskland gjennomgått en lang moralsk, politisk og økonomisk og sosial revolusjon som har gjort landet til ledende på vestlig side." Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no:
Økonomi og velferdNazisme og fascisme
Bård Larsen

Hvem bygget landet?

"Det eksepsjonelt velfungerende norske liberaldemokratiet kom til under forutsetning av at Arbeiderpartiet forlot planøkonomi og antiparlamentarisme, til fordel for blandingsøkonomi og parlamentarisme, og at Høyre ble et folkeparti. Velferdsstaten kom til i skjæringspunktet mellom to fløyer som påvirket hverandre gjensidig til et moderat sosialdemokrati og en sosialliberal høyreside," skriver Bård Larsen hos Minerva.
VelferdsstatenDemokrati og rettigheterDen nordiske modellen
Bård Larsen

Nytt Civita-notat: Hvem bygget landet? Om norsk konsensus og veien dit

Debatten om velferdsstaten og det gode norske samfunn har lenge vært et stridstema mellom høyre- og venstresiden. Under Arbeiderpartiets kritikk av opposisjonen ligger en årelang definisjonskamp; kampen om å bli kreditert æren for sosiale og demokratiske fremskritt. Hvem bygget Norge slik vi kjenner det i dag, vår velferd og det liberale demokratiet?
Norsk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen
Bård Larsen

Nr.3 2014: Hvem bygget landet? Om norsk konsensus og veien dit

Debatten om velferdsstaten og det gode norske samfunn har lenge vært et stridstema mellom høyre- og venstresiden. Dette notatet ser på tematikken gjennom et kronologisk sveip, fra mellomkrigstidens ganske sterke motsetninger frem mot det ganske konsensuspregede som har kjennetegnet norsk politikk i lang tid.
Velferdsstaten
Bård Larsen

En nasjons ære

"I Aftenposten bruker Polens ambassadør Stefan Czmur sterke ord i sin kritikk av den tyske TV-serien Krigens unge hjarte. Polakker blir fremstilt på en fortegnet måte, mener han. Og det som støter aller mest, er det «usanne og sårende bildet av Hjemmehæren – Armia Krajowa». Har ambassadøren grunn til å reagere så sterkt?" Bård Larsen skriver hos Aftenposten.
InternasjonaltKultur

Nytt Civita-notat: Den norske velferdsstatens borgerlige historie

De norske velferdsordningene utgjør en viktig del av den norske samfunnsmodellen. Derfor er det viktig å vite hvordan velferdsordningene er blitt etablert, og hvordan partiene har argumentert for dem. Dette notatet gir en kort oppsummering av de viktigste milepælene i norsk velferdsutvikling.
VelferdsstatenDen nordiske modellen
Mathilde Fasting

Nr.19 2013: Den norske velferdsstatens borgerlige historie

De norske velferdsordningene utgjør en viktig del av den norske samfunnsmodellen. Derfor er det viktig å vite hvordan velferdsordningene er blitt etablert, og hvordan partiene har argumentert for dem. Dette notatet gir en kort oppsummering av de viktigste milepælene i norsk velferdsutvikling.
Norsk politikkVelferdsstaten
Bård Larsen

Vietnam: Diplomatisk krøll

"Vietnams ambassadør til Norge, Ta Van Thong, vil ikke at skulpturen «Sjøblomst» skal reises på Bygdøy til minne om vietnamesiske båtflyktninger og norske sjøfolk som berget mange av dem," skriver Bård Larsen i VG. "NMM og byrådet i Oslo skal ha honnør for å sette opp dette viktige minnesmerket. Samtidig bør de oppheve alle forbehold knyttet til det."
UtenrikspolitikkPolitikk og samfunn
Bård Larsen

Folkemordet som fornektes

"24. april er årsdagen for folkemordet på armenerne. Tyrkiske myndigheter ser stadig vekk rødt hver gang drapet på 1 million kristne armenere bringes til torgs. Det internasjonale samfunn spiller på lag med Tyrkias historiefordreining. Tyrkia kan nemlig skilte med sin geopolitiske og strategiske tyngde og en allianse som våre politikere nødig vil sette i fare," skriver Bård Larsen på Verdidebatt.no.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Pessimister i alle land, foren eder!

"Forestillingen om at fascismen nærmer seg, lever godt på deler av venstresiden. Men så lenge man deler noen grunnleggende, liberale prinsipper, må det være lov å være dystop," skriver Bård Larsen, historiker i Civita, om kritikken mot Niall Ferguson.
Ideer

Velferdens kilder

"De borgerlige har alltid stått for en næringsvennlig politikk. Men de har aldri ønsket seg en uregulert økonomi. De har lagt vekt også på det sosiale ansvar. Venstre skrev i 1945: ”Nærings- og arbeidslivet skal bygges på privat initiativ under sosialt ansvar og fornødent hensyn til samfunnets interesser”. Dette oppsummerer på mange måter den borgerlige næringspolitikken," skriver Mathilde Fasting i Adresseavisen.
Økonomi og velferd
Eirik Løkke

Troverdighet i velferdspolitikken

"Fagfolk og forskere har ikke beskyldt Civita for å «omskrive» historien. «Anklagene» har vel snarere gått i retning av at vi slår inn åpne dører. Den generelle betraktningen blant akademikere som forsker på utviklingen av den norske velferdsstaten, er at den er et resultat av ulike kompromisser mellom borgerlig og sosialdemokratisk politikk," skriver Eirik Løkke i et svar til Dagbladet.
VelferdsstatenØkonomi og velferd
Eirik VatnøyMarius DoksheimMathilde Fasting

Den norske velferden

Gjennom de siste 150 årene har de offentlige velferdsordningene spilt en stadig viktigere rolle i borgernes liv. Denne boken gir en kort sammenfatning av historien om den norske velferdsstaten. Boken legger særlig vekt på hvordan borgerlige ideer, partier og politikere har hatt betydning for den norske velferden.
Norsk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen