Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Vil du ha fred …

Eirik Løkke svarer Linn Stalsberg.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Millitære, forsvaret, støvler, uniform
Eirik Løkke

Fred skapes gjennom styrke

I sikkerhetspolitisk forstand finnes det knapt noe farligere enn å ruste ned når tyranniet ruster opp.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Eirik LøkkeRebekka Verdal Haakonsen

Er kvinner velkomne i Forsvaret?

Det siste året har Forsvaret håndtert mange saker knyttet til seksuell trakassering av kvinner. Hvorfor greier ikke Forsvaret å rydde opp
IdeerDemokrati og rettigheter
forsvar helikopter
Eirik Løkke

Når skal vi begynne å prioritere det viktigste først?

Om det blir en reell styrking av Forsvaret vil koke ned til et spørsmål om hvorvidt det er mulig å bevilge mindre penger til andre sektorer. 
ForsvarspolitikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdForsvar og sikkerhet
Millitære, forsvaret, støvler, uniform
Rebekka Verdal Haakonsen

Ledere i Forsvaret hemmer kulturendringen

I etterkant av flere avsløringer om seksuell trakassering har Forsvarets ledelse varslet ny handlingsplan. Dessverre er det liten grunn til å tro at tiltakene i seg selv er gode nok.
Demokrati og rettigheter
Rebekka Verdal Haakonsen

Ledere i Forsvaret hemmer kulturendringen

Nye tiltak for å endre kulturen i Forsvaret har ikke effekt så lenge ledere med dårlige holdninger får være en del av organisasjonen.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Mats Kirkebirkeland

Den russiske spesialoperasjonen i Norge

En kontrafaktisk historie om hvordan Norge endte med å avstå Troms og Finnmark til Russland.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Militæret soldater forsvar
Eirik Løkke

Militær motstand er det eneste som kan redde demokratiet

Ettergivenhet i møte med tyranner er farlig. Ukrainas beste diplomatiske kort er å påføre Putin så store militære tap at lysten til å fortsette aggresjonen dempes.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
krig, soldat, forsvar
Eirik Løkke

Hvis man vil sikre freden, bør man forberede seg på krig

Problemet med nedrustningsargumenter er at de fungerer dårlig i en verden hvor despoter ruster opp.
ForsvarspolitikkInternasjonaltForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Da verdens øyne var rettet mot Narvik

Kampen om Narvik ble Hitlers første nederlag, og et viktig eksempel på alliansers betydning for norsk sikkerhet. Tiden er inne for å fremheve bragden med et monument i Oslo.
ForsvarspolitikkNazisme og fascismeForsvar og sikkerhet
Guy Kiddey

Det grønne militæret

Et utslippsfritt militærvesen vil gi enorme klimakutt og bidra til å gjøre hele samfunnet grønnere.
Forsvar og sikkerhetKlima og miljø
Mathilde Fasting

Verneplikt som borgerplikt

Å argumentere for verneplikt er ikke i konflikt med et liberalt ståsted. Som borgere har vi friheter og rettigheter, men vi har også ansvar og plikter.
ForsvarspolitikkDemokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Sverre Diesen

Hvordan kan Nord-Norge forsvares?

Dette notatet diskuterer dagens forsvarsplaner, operasjonskonseptene, og de nye teknologiske utfordringene knyttet til forsvaret av Nord-Norge.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Er Forsvaret forberedt på dagens sikkerhetsutfordringer?

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 30. oktober. Se video fra møtet her!
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Forsvarspolitikk

Hovedoppgaven, den som ifølge dokumentene også skal være dimensjonerende for forsvaret, er å opprettholde kapasitet og nødvendig beredskap for å møte alvorlige sikkerhetspolitiske kriser eller militære trusler og angrep på landet.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Et Forsvar i konstant omstilling

Stortinget skal i 2016 vedta langtidsplanen for forsvaret. I den anledning bør Balansegang av Bogen og Håkenstad være obligatorisk lesning. Eirik Løkke på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet

Hva slags forsvar skal vi ha?

Civita og Manifest inviterte til forsvarsdebatt på Litteraturhuset mandag 18. januar. Se video fra møtet her:
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Forsvarspolitikken må være langsiktig

"Det største problemet for det norske forsvaret er ikke Putin", skriver Eirik Løkke i Dagbladet.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Paul NarumSverre Diesen

Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling

"Den politiske uviljen mot å erkjenne konsekvensene av en endret prioritering fører med andre ord til feil- og overinvesteringer som representerer massiv sløsing med samfunnets ressurser," skriver Sverre Diesen og Paul Narum på Aftenposten.no, basert på et Civita-notat.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Paul NarumSverre Diesen

Civita-notat: Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling

I dette Civita-notatet beskriver forfatterne hvordan en nasjonal forsvarsevne vil være borte i løpet av 10-15 år, dersom den økonomiske utviklingen i Forsvaret fortsetter som i dag. Vi bruker stadig mer penger og oppnår samtidig mindre og mindre forsvarsevne.
Forsvar og sikkerhet
Paul NarumSverre Diesen

Nr. 10 2015: Norsk forsvarsevne: En varslet avvikling

Vi bruker stadig mer penger og oppnår samtidig mindre og mindre forsvarsevne. I dette Civita-notatet skisserer forfatterne konsekvensene av denne politikken, hvordan utviklingen påvirker vårt nasjonale handlingsrom og hvordan fremtidens forsvar mest sannsynlig vil innebære et tettere flernasjonalt samarbeid med andre stater.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Er Norges forsvar forberedt?

Civita inviterer til frokostmøte onsdag 4. mars kl. 8.00 - 9.30. Konflikten i Ukraina har gjort sikkerhetssituasjonen i Europa mer ustabil. Begrep som «hybrid krigføring» og «ny kald krig» er på moten. Hva er konsekvensene for det norske forsvaret, og hvor godt rustet er vi til å møte en verden i rask sikkerhetspolitisk og teknologisk endring?
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Forsvaret: Utredning først – politikk etterpå

"Rådet skal være grunnlag for en ny langtidsplan, og det er på dette stadiet i prosessen at politiske avklaringer vil kommer inn. Eriksen Søreides opplegg er noe nytt og vel verd forsøket. Så får det vise seg om politikerne tåler å få den faglige virkeligheten for øynene," skriver Nils Holme i Dagens Næringsliv.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Ramme alvor i forsvarspolitikken

"Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har offentliggjort et utredningsoppdrag til forsvarssjef admiral Håkon Bruun-Hanssen. Han skal gi tilrådning om en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette høres kanskje ikke så spennende ut, men bare vent. Søreides oppdrag skiller seg klart fra tilsvarende oppdrag fra forgjengerne," skriver Nils Holme i Dagens Næringsliv.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Et svekket NATO

"Jens Stoltenberg har på vegne av NATO-landene en svært viktig oppgave i å gjenoppbygge alliansens troverdighet. En god start er å kommunisere tydelig til den europeiske opinionen at kontinentet er verdt å forsvare. En slik selverkjennelse vil antageligvis være langt viktigere enn en stor økning i landenes forsvarsutgifter, selv om sistnevnte definitivt ikke skader," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
ForsvarspolitikkInternasjonale institusjonerForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Nye toner i forsvarspolitikken

"Forsvaret er ikke en organisasjon i forfall som trenger politisk nødhjelp. Tvert imot, det er en gjennomgripende endringsdyktig, modernisert og sterk organisasjon, som i det daglige håndterer sine oppgaver på en utmerket måte. Dette er et godt utgangspunkt for å gå løs på de alvorlige utfordringene som knytter seg til forsvarssjefens tredje oppgavegruppe, krigsberedskapen," skriver Nils Holme hos Minerva.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Åpenhet om Forsvaret

"Forsvarets svakheter ble våre best bevarte hemmeligheter, av militær nødvendighet. Men med hemmeligholdet utviklet det seg også en kultur for fortrengning av problemer. Det gjaldt i Forsvarsdepartementet, og også innenfor Forsvaret selv. Gjennom førti år ble denne kulturen så rotfast at vi ennå, mer enn tyve år etter den kalde krigens slutt, sliter med senskadene," skriver Nils Holme hos NRK Ytring.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Hjemmearbeid for generalsekretæren

"Vi må gratulere Jens Stoltenberg – og oss selv – med hans utnevnelse til NATOs generalsekretær. Det bør bidra til å skjerpe interessen for Forsvarets operative kapasitet," skriver Nils Holme i et blogginnlegg. "Med status som mønsterland i forsvarsplanlegging skylder vi også NATOs generalsekretær et realistisk bilde av vår reelle kapasitet for militær innsats. Slik forståelse har han ikke fått som statsminister."
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

"Plutselig var ikke Forsvaret så bunnsolid og så effektivt likevel"

"Forsvarets nye politiske og militære ledelse gir et ganske annet bilde av kvaliteten enn forgjengerne," skriver Aftenposten i dag. I fjor sommer startet Civitas Nils Holme en debatt i avisen, ved å hevde at Forsvarets kapasitet til å forsvare landet var lavere enn det ble gitt inntrykk av. Les Aftenpostens artikkel og Holmes rapport her.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Sverre Diesen

Nytt Civita-notat: Profesjonalisering av Forsvaret

"Det er denne debatten tiden nå er inne for å ta – ikke om vi skal profesjonalisere Forsvaret, men hvordan. De reelle alternativene er at vi enten diskuterer hvordan en profesjonalisering skal skje og gjennomfører den ut fra en klar forestilling om hvordan det best kan gjøres – eller våkner opp en dag og finner ut at det bare ble slik," skriver Sverre Diesen.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Sverre Diesen

Nr.22 2013: Profesjonalisering av Forsvaret

I dette notatet argumenterer tidligere forsvarssjef Sverre Diesen for en profesjonalisering av Forsvaret. Dette vil gi en kvalitativ nivåheving og en holdningsendring. Det betyr likevel ikke at verneplikten bør avskaffes, men at vi fundamentalt må revidere måten vi praktiserer den på.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet

Er Forsvaret forberedt på krig?

Det er bred enighet om det meste i forsvarspolitikken, men skyldes det at stortingsdokumentene skygger unna avgjørende spørsmål om hvilken innsatsevne Forsvaret må ha – og faktisk har – for nasjonale krigsoppgaver? Sikrer planprosessen en god ressursutnyttelse? Blir det en annerledes forsvarspolitikk dersom vi får en ny regjering? Se film fra frokostmøtet med Ine Marie Eriksen Søreide, Sverre Myrli, Sverre Diesen og Nils Holme.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Forsvarets kapasitet

"Offentlig tilgjengelige dokumenter viser at Forsvarets krigsberedskap er meget begrenset. Dette er alvorlig sett på bakgrunn av at omstillingen var begrunnet med at tenkbare militære trusler eller anslag kunne komme så raskt at det ikke ville være tid for styrkeoppbygging," skriver Nils Holme i Aftenposten.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Nils Holme

Ny rapport: Forsvarspolitikken ved et veiskille

Forsvarsplanleggingen har store mangler. Forsvarets evne til innsats er lavere enn det styrken og bevilgningene skulle tilsi. I denne rapporten, skrevet av tidligere adm. dir. ved Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme, gis en kortfattet oversikt over forsvarspolitikkens svakheter og resultater.
ForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet