Demokrati og rettigheter

Er Forsvaret forberedt på krig?

Det er bred enighet om det meste i forsvarspolitikken, men skyldes det at stortingsdokumentene skygger unna avgjørende spørsmål om hvilken innsatsevne Forsvaret må ha – og faktisk har – for nasjonale krigsoppgaver? Sikrer planprosessen en god ressursutnyttelse? Blir det en annerledes forsvarspolitikk dersom vi får en ny regjering? Se film fra frokostmøtet med Ine Marie Eriksen Søreide, Sverre Myrli, Sverre Diesen og Nils Holme.

Publisert: 26. juni 2013

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 26. juni.

Det er bred enighet om det meste i forsvarspolitikken, men skyldes det at stortingsdokumentene skygger unna avgjørende spørsmål om hvilken innsatsevne Forsvaret må ha – og faktisk har – for nasjonale krigsoppgaver? Sikrer planprosessen en god ressursutnyttelse?

Blir det en annerledes forsvarspolitikk dersom vi får en ny regjering?

Se film fra frokostmøtet med leder i Utenriks- og Forsvarskomiteen Ine Marie Eriksen Søreide (H), medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen Sverre Myrli (AP), tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen og tidligere adm.dir i Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Nils Holme.

Se innledningene her:

Se debatten her: