Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Å hjelpe i nærområdet er ikke moralsk forkastelig

Internasjonal leder i Unge Venstre, Katja Busuttil, svarer 24. mars på min artikkel om radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken». 
InnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

Norsken, svensken og dansken trenger litt løsningsorientert samtaleterapi

Det smerter for mange å innrømme at Jimmie Åkesson og Sylvi Listhaug kanskje har et poeng.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Eirik Løkke

Er det «velferdsprofitørene» som må løse den ukrainske flyktningkrisen?

Krigen i Ukraina har medført millioner av mennesker på flukt. Hvor mange kan Norge ta imot? Og hvordan kan Norge skalere opp tilbudet til flyktninger på kort varsel?
Private i velferdenVelferdstjenester
Sondre Hansmark

Mustafa Hasan kommer ikke til å bli den siste som opplever urettferdighet

Mustafa Hasan kan endelig puste ut etter en årelang kamp mot utlendingsmyndighetene. Det blir ikke lenge til asylpolitikkens neste offer må holde pusten.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Tallet for anstendighet

Fem år etter flyktningkrisen i 2015 fungerer det europeiske asylsystemet fortsatt dårlig. Den norske asyldebatten fungerer imidlertid fortsatt godt som markeringsarena, skriver Torstein Ulserød i Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering
Mats Kirkebirkeland

Moria-effekten

"Millioner av flyktninger fra Afrika blir neglisjert når nesten alt av mediefokus er på de rundt 20 000 flyktningene i Moria-leiren i Hellas – som ikke engang er den største flyktningkrisen i Europa", skriver Mats Kirkebirkeland.
MigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering
Torstein Ulserød

Den skadelige asylpopulismen

Venstre og KrF er med på å vanskeliggjøre helhetlige prioriteringer i asylpolitikken. Torstein Ulserød i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integrering
Johan Kristian Meyer

Kan man forfølges av et klima? – En diskusjon om klimaflyktninger

I dette notatet kritiseres begrepet «klimaflyktninger», som er helt uegnet i norsk lovgivning. Det kan komme til å undergrave et flyktningregime som allerede er under sterkt press. Notatet forklarer hvordan klimarelatert flukt har kommet på dagsorden, og hva FN og toneangivende land i dag mener om dette spørsmålet.
InnvandringMigrasjonKlima og miljø
migrasjon
Haakon RiekelesNikolai HegertunTorstein Ulserød

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering

Liberal halvtime: Hvor mange flyktninger kan vi ta imot?

Torstein Ulserød forklarer hvordan asylsystemet fungerer, hvilke svakheter det har, og hvilke endringer som kan gjøres for å få det til å fungere bedre.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

En usammenhengende innvandringspolitikk

Den nye regjeringsplattformen beskriver virkeligheten og målene for politikken på en måte som er mer tilslørende enn den er ærlig og konsistent.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

Flyktninger: Uklokt fra Vårt Land

"Norge er nærmere å ta sin del av ansvaret for verdens flyktninger enn Vårt Land er å ta sin del av ansvaret for en saklig og opplyst debatt om flyktningpolitikken," skriver Haakon Riekeles og Torstein Ulserød.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

Et utømmelig behov for beskyttelse krever kontroll

"Et måltall kan samtidig bidra til mer forutsigbarhet, et lavere konfliktnivå og mer helhetlige løsninger i flyktningpolitikken," skriver Torstein Ulserød og Haakon Riekeles.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En handlingsregel for flyktninginnvandring

"Kontroll over totalen kan gi en bedre flyktningpolitikk," skriver Torstein Ulserød og Haakon Riekeles i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En bedre flyktningpolitikk

Asyl- og flyktningpolitikken er preget av uforutsigbarhet, høyt konfliktnivå og et begrenset nasjonalt handlingsrom. I dagens debatt blandes spørsmålet om hvor mange Norge kan ta imot, med spørsmål om hvilke grupper som bør få komme til eller få bli i landet. Vi foreslår i dette notatet at det skal vedtas et måltall for hvor mange flyktninger som skal tas imot for å på den måten få en mer overordnet og prinsipiell styring av flyktningpolitikken. Notatet foreslår også nye kriterier for permanent opphold.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Nr. 23 2016: Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Mediedebatten og partienes retorikk om innvandring reflekterer i liten grad de reelle konfliktene i innvandringspolitikken. I dette notatet ser vi nærmere på sammenhengen mellom retorikk og realiteter.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon Riekeles

Vi trenger mange veier til arbeid

"Vi trenger mange veier til bedre integrering av flyktninger i arbeidslivet. Derfor blir det feil å ensidig fokusere på ett spor, som Ola Rydje fra Agenda tar til orde for", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Ulikhet løses ved arbeid

"Arbeid, selv med noe lavere lønn, vil være bedre enn arbeidsløshet." Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Dagbladet:
Økonomi og velferdUlikhetArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Offensiv integrering for arbeid

"Vi trenger en mer offensiv integreringspolitikk som anerkjenner flyktningers potensial og som bygger på prinsippet om arbeidslinjen. Kvalifiseringstiltakene bør starte tidligst mulig og være mer arbeidsrettede," skriver Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Aftenposten.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Behov for en mer rasjonell flyktningpolitikk

InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Nr. 2 2016: Flyktninger og arbeid

Dette notatet drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak for å øke sysselsettingen. Notatet ser blant annet på utformingen av introduksjonsprogrammet, hvordan utdanningsmulighetene til flyktninger kan forbedres, og målrettede tiltak som kan gi en vei inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med dårligere forutsetninger for å lykkes.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nr. 33 2015: En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon. Last ned og les notatet her:
InnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

Profitører eller entreprenører?

"I tiårene som kommer, står velferdsstaten overfor store utfordringer. Vi kommer til å trenge både kompetansen, kapitalen, kreativiteten og kapasiteten som de private kan tilby." Kristin Clemet i Dagsavisen:
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Haakon Riekeles

Hvorfor skal akkurat vi betale for krisen?

"Bistanden må være med å dekke utgiftene til flyktningene, men en rekke andre grupper må også bidra. Det er kun hvis vi er modige nok til å kutte, at vi kan bevare det som er viktigst." Haakon Riekeles på Minervanett.no:
InnvandringOffentlige utgifter
Kristin Clemet

Hva gjør vi med flyktningene?

"Spådommene om hvordan flyktningstrømmen vil påvirke Europa, spriker voldsomt." Kristin Clemet i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integreringEU og EØS
Mats Kirkebirkeland

Å åpne våre hjerter (og vår lommebok)

"50 milliarder kroner kan virke som et stort tall, men er likevel ikke verre enn en årlig omprioritering av rundt 10 milliarder kroner på et statsbudsjett som i år er på 1162,4 milliarder kroner," skriver Mats Kirkebirkeland hos Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering

Flyktningene i Europa

Se live streaming fra møtet med Vidar Helgesen, Sylo Taraku, Jan-Paul Brekke og Frøy Gudbrandsen her!
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Kva no Europa?

"Menneskje på flukt frå krig og konflikt, fattigdom og fundamentalisme. No bankar dei på døra til Europa. Korleis tek vi imot dei?" Jan Erik Grindheim i Nationen.
MenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Aps innvandringspolitikk

"Det er uvisst om Gerhardsen også mener en mer liberal arbeidsinnvandringspolitikk ville være i tråd med «norsk kultur og ånd». Her kunne imidlertid Agenda bidratt til noen virkelig interessante diskusjoner på norsk venstreside om noen av «de store spørsmålene i vår tid»," skriver Torstein Ulserød i VG.
InnvandringInnvandring og integrering
Bård Larsen

Vietnam: Diplomatisk krøll

"Vietnams ambassadør til Norge, Ta Van Thong, vil ikke at skulpturen «Sjøblomst» skal reises på Bygdøy til minne om vietnamesiske båtflyktninger og norske sjøfolk som berget mange av dem," skriver Bård Larsen i VG. "NMM og byrådet i Oslo skal ha honnør for å sette opp dette viktige minnesmerket. Samtidig bør de oppheve alle forbehold knyttet til det."
UtenrikspolitikkPolitikk og samfunn

FROKOSTMØTE 21/8: Integrasjon og verdier – kan Norge lære av Danmark?

Ideer
Kristin Clemet

Imponerende Italia

"Det er tydeligvis noe mer med Italia. De har åpenbart også en drivende dyktig kystvakt, et stort hjerterom og et sterkt sivilsamfunn som er villig til å hjelpe mennesker på flukt. Da det døde nesten 400 flyktninger utenfor øya Lampedusa i 2013, bestemte italienerne seg for gjennomføre en nasjonal sørgedag og lanserte deretter operasjonen Mare Nostrum," blogger Kristin Clemet.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering