Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
28 apr
torsdag 28 april 2022 kl. 08:00

Kan staten styre innovasjon?

I dette møtet setter vi et kritisk lys på statlige styringsambisjoner i innovasjons- og næringspolitikken, herunder ideene til økonomen Mariana Mazzucato. Hva skal være statens rolle i omstillingen til en grønnere, mer dynamisk økonomi?
Innovasjon og entreprenørskap

Hva betyr Hans Nielsen Hauge for norsk entreprenørskap 250 år etter sin fødsel?

Hør ny podcastepisode med professor i samfunnsøkonomi ved NHH, Ola Honningdal Grytten, som mener at Hans Nielsen Hauge la grunnlaget for en norsk gründerkultur. Finner vi spor av den kulturen fremdeles og har vi noe å lære av Hans Nielsen Hauge?
IdeerInnovasjon og entreprenørskapPolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Entreprenørånden i Norge har våknet til nytt liv

Ferske tall viser at gründerånden i norsk næringsliv har hatt en oppsving de siste to årene, og at den positive utviklingen fortsetter i 2021 på tross av pandemien, skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal retning

Dette notatet retter et kritisk blikk på noen hovedtrekk i utviklingen og politikken på innovasjonsområdet og foreslår en reformretning for den norske innovasjonspolitikken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Idé, lys

Innovasjon

Innovasjon betyr å skape noe nytt – til det bedre. En innovasjon, betraktet i ettertid, kan med andre ord gjenkjennes som en nyvinning som har bidratt til å skape en merkbar forbedring på et bestemt område.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk

Entreprenørskap

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Den inkluderende globaliseringsutfordringen

Norges frihandelspolitikk har vært avgjørende for landets velstandsutvikling.
HandelGlobaliseringNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Gründere kan endre Europa til det bedre

Boken «Konkurransekraft» byr på en skildring av det mest spennende som skjer på flere av Europas gründerscener. Men den handler ikke så mye om konkurransekraft. Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no.
Innovasjon og entreprenørskapKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Nr. 5 2016: Gi elitegründerne en sjanse

Norge trenger mer av både bredde- og elite-entreprenørskap for å utvikle en sterkere markedsdrevet motor for jobbvekst og fremtidig verdiskaping.
Innovasjon og entreprenørskapØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Gjør som svenskene

"Norsk økonomi er avhengig av at det bli mindre risikabelt for dem med høyest vekstambisjoner å starte nye bedrifter. Det skjønner ikke politikerne." Lars Peder Nordbakken i Bergens Tidene.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Puslete innovasjonsforslag fra regjeringen

"De arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, er ennå ikke skapt. Det er derfor bekymringsfullt at endringene som foreslås for å styrke innovasjon og nyskaping i budsjettforslaget for 2015, er så puslete, og små. De vil ikke løse hovedutfordringen med å styrke unge bedrifters tilgang til kompetanse og kapital," skriver Villeman Vinje hos E24.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Oppdatert: Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten presenterer en rekke grunner til at rammebetingelsene bør bedres og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Forbedringene vil bidra til å stimulere til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
Innovasjon og entreprenørskapFormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Øyvind Gustavsen

Gründere bygger Norge

Norge scorer forholdsvis lavt på internasjonale målinger av innovasjon. Viser disse målingene et riktig bilde av det norske samfunn eller er vi bedre enn vårt rykte? Hvordan kan Norge bli innovasjonsledende?
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Regjeringen ser ikke ut til å forstå problemene

"Den norske nærings- og innovasjonspolitikken har lenge vært på feil kurs", skriver leder av fagrådet i Civita, Lars Peder Nordbakken, i E24.
Økonomi og velferd

Muligheter for alle!

Økonomi og velferd