Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
velferd, gamlehjem, pleie
Aslak Versto Storsletten

Tove Karoline Knutsen er et godt eksempel på hva som er galt med Arbeiderpartiet

Der noen skisserer mulige løsninger på eldreomsorgen i Norge, bruker Arbeiderpartiet tiden på å forklare at det finnes problemer i Sverige.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
eldreomsorg
Aslak Versto Storsletten

Kan konkurranseutsetting av eldreomsorg være et svar på noen av problemene i Tromsø?

Det hoper seg igjen opp med pasienter på sykehus rundt om i landet. Flere kommuner klarer ikke å ta imot nok utskrivningsklare pasienter. Dette er negativt for pasientene og koster kommunene dyrt. Det gir videre lengre ventetid og kan gi dårligere beredskap ved sykehusene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Eldrebølgen – Om ti år er vi alle eldre

Befolkningen i et land ser gjerne ut som en pyramide når den rangeres etter alder: det fødes mange barn og det tynnes ut på toppen blant de eldste. Norges befolkning ser nesten motsatt ut.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Oslobyrådet driver en uforståelig kamp mot privat omsorg

"I fremtiden må det leveres langt mer eldreomsorg med langt færre varme hender. Det løser vi ikke ved rekommunalisering og bedre pensjonsytelser." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Hvem har ansvaret for de eldre når Den kulturelle spaserstokken avvikles?

"Likevel handler ikke dette bare om økonomi. Det handler også om hvordan vi behandler våre eldre. Hvem tar ansvar? Det offentlige eller pårørende og sivilsamfunnet? Hvis ikke familien og sivilsamfunnet tar sin del av ansvaret, får vi et fattig og kaldt samfunn," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Mathilde Fasting

Morgendagens eldre

"For å få mer nytenkning og større spredning av de gode løsningene i eldreomsorgen, må private aktører inkluderes", skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Private i velferdenVelferdstjenester

Au pairer for eldre

"Det mange ulike oppgaver som kan løses uten at man har medisinsk bakgrunn. Hvor får vi dem fra? Hvilke arbeidskontrakter tilbyr vi dem? Det er de relevante spørsmålene i au pair-debatten. Dersom man mener at au pair-kontraktene burde forbedres, er det fritt fram for gode forslag. Beskyldninger om sosial dumping og forakt for norske omsorgsarbeidere er ikke konstruktivt," skriver Mathilde Fasting i Nationen.
Økonomi

Au pair for eldre

"For tiden behandler Stortinget en melding om de teknologiske mulighetene som finnes for at eldre skal kunne bli boende lenger i sine hjem. I vårt notat går vi lenger og ser på hvordan vi også kan skaffe flere menneskelige ressurser, slik at flere eldre kan bli boende lenger i sine hjem. GPS og fallsensorer er bra, men varme hender trengs også," skriver Mathilde Fasting i Dagsavisen.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Hvem skal hjelpe eldre?

"Så mange som mulig bør få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Det er ikke bare ut fra et bekvemmelighetsmål om å slippe å bygge sykehjem, men fordi det er et uttrykt ønske fra svært mange nordmenn," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Flere eldre krever nytenkning

"Det vi trenger nå, er konkrete tiltak for å løse utfordringene den stadig økende andelen eldre medfører. Vi bør vurdere økonomiske incentiver, våge å satse på innovasjon, og tilrettelegge slik at de eldre kan bo lenger hjemme. Og ikke minst, invitere alle med, også private," skriver prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting, i Dagbladet.
VelferdsstatenVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting

Alle gode krefter

"Eldremeldingen ser mye til Danmark. Danskene oppmuntrer til konkurranse. Støres eldremelding peker på mangfold i behov, men følger ikke opp med mangfold i løsninger. Det er synd, for skal vi utvikle kvalitet i eldreomsorgen behøver vi alle gode krefter, også de private," skriver Mathilde Fasting og Karine Skaret i BT.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Fremtidens eldre bor i kollektiv

"Det nye Civita-notatet "Fremtidens eldre" legger frem konkrete tiltak for å løse utfordringene den stadig økende andelen eldre medfører. Vi må innføre økonomiske insentiver, ta oss råd til å satse på innovasjon og tilrettelegge slik at de eldre kan bo lenger hjemme," skriver stipendiat Karine Skaret hos Minerva.
VelferdsstatenVelferdstjenester

Fremtidens eldre

"Morgendagens omsorgspolitikk må ta høyde for at vi lever lenger, og at vi vil bo hjemme så lenge som mulig. Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, som kom for noen uker siden, oppfordrer ikke til private løsninger. Det gjør vi i notatet Fremtidens eldre, som lanseres i dag," skriver Mathilde Fasting på sin blogg.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Karine Skaret

Nr.6 2013: FREMTIDENS ELDRE: Lever lenger – jobber mer – bor hjemme

Det er behov for nytenkning innen både arbeidslivet og omsorgssektoren. Dette Civita-notatet presenterer tiltak for å få flere eldre i arbeid, flere til å bo hjemme lenger, og en bedre eldreomsorg.
VelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
David Hansen

OMSORG: Nye løft gjøres i samarbeid

VelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi

Seniorsaken for brukervalg

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Valgfrihet er respekt

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester