Velferdsstaten

Seniorsaken for brukervalg

Publisert: 1. september 2005

Generalsekretær i Seniorsaken, Steinar Mediaas, ønsker mer brukervalg i eldreomsorgen

Mediaas uttaler i Aftenposten 1. sept: «Den enkelte må selv får velge mellom alternative pleie- og omsorgstjenester og hvem som skal utføre tjenesten…Vi tror at brukerstyring, valgmuligheter og fleksibilitet vil gi en bedre helse-og omsorgstjeneste».

Seniorsaken – interesseorganisasjonen for de eldre har støtte i befolkningen for sitt ønske om mer brukervalg. Dette fremgår av CIVITAs undersøkelse om holdninger til valgfrihet (omtalt på hjemmesiden), utført av MMI i år.