Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Den grønne hovedstaden

Hvor grønn er Oslo? Og hvor grønn bør hovedstaden bli? Hva innebærer det å være borgerlig og grønn? Hør ny episode av Liberal halvtime.
Norsk politikkØkonomi og velferdKlima og miljø
Vindmøller offshore
Sondre Hansmark

Den våte, lønnsomme drømmen

Regjeringens frykt for lønnsomme løsninger på klimakrisen forsinker det grønne skiftet. En våt, lønnsom drøm blir til et dyrt dagdrømmeri.
Klima og miljøSkatt og avgifter
Flytende vindmøller, Stord, Norge
Steinar Juel

Bellona og næringspolitikk

Det er fordi jeg er opptatt av at vi skal lykkes med å nå klimamålene, at jeg er bekymret for hvordan regjeringen, med støtte fra Bellona, sauser sammen næringspolitiske mål og det grønne skiftet.
Klima og miljøNæringspolitikk
Steinar Juel

Marsdals eventyr

For investorer er målet høy risikojustert avkastning. Kan de tjene godt på prosjekter hvor skattebetalerne tar det meste av risikoen, ja, så velger de slike prosjekter fremfor dem hvor de må ta hele risikoen selv. Skjer det, svekkes produktivitetsveksten og lønnsevnen til norsk næringsliv, og handlingsrommet til å finansiere våre velferdsordninger. Det er uforståelig at lederen for tankesmien Manifest synes at dette er helt greit.
NæringslivNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Næringspolitikk på kollisjonskurs med dynamisk grønn vekst

Det er ikke dette kostbare og illusoriske skiftet norsk økonomi trenger nå, men snarere en revitalisert markedsøkonomi, som, utstyrt med de riktige rammebetingelsene, vil ta oss gjennom det grønne skiftet på en produktiv måte – til vårt felles beste.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Lars Peder NordbakkenSteinar Juel

Stor risiko for at vi ikke når klimamålene med «aktiv» næringspolitikk

Vi har kort og godt ikke tro på at en omfattende statlig utplukking og subsidiering vil være en effektiv politikk for å nå klimamålene. Risikoen for at vi ikke når målene på den måten, er stor, og/eller det blir veldig kostbart. Hvem er tjent med å påføre det grønne skiftet slike handikap?
NæringslivKlima og miljøNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Vi får ikke grønn verdiskaping uten kreativ ødeleggelse

89 prosent av velgerne mener det er viktig at vi lykkes med å etablere flere vekstkraftige nye bedrifter i Norge. Vil velgerne snart få svar på hvordan politikerne har tenkt å få til dette?
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivØkonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Hvor går grensene for hva politikere kan vite om fremtidens verdiskaping?

"Det siste vi trenger nå er en ny form for klimapolitisk merkantilisme som drives frem av overmodige politikere som ikke forstår sine egne kunnskapsillusjoner", skriver Lars Peder Nordbakken.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Norske klimaresultater er bedre enn sitt rykte

"Det grønne skiftet, økonomisk vekst uten økning i klimagassutslipp, har i betydelig grad allerede skjedd i fastlandsindustrien."
Økonomi og velferdKlima og miljø
Lars Peder Nordbakken

Uten markedet blir det grønne skiftet et luftslott

Er det noe vi verken har råd til eller tid til nå, så er det vel nettopp å hemme det grønne skiftet med kontraproduktiv politikk. I stedet bør vi alle fatte mot til å ta i bruk mye mer seriøs markedstenkning i klimapolitikken.
Økonomiske systemerKlima og miljø

Hvordan lykkes med det grønne skiftet?

Hvilke utfordringer og muligheter står norsk næringsliv overfor i det grønne skiftet? Hvilken rolle bør politikken og staten ha i å bidra til at det grønne skiftet blir en suksess for Norge og norsk næringsliv? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi og velferdKlima og miljø
Mats Kirkebirkeland

Den politiske kulturen må endres

"Det grønne skiftet vil gjøre Norge mer som de andre nordiske landene. Men et svensk nivå på offentlige ytelser er umulig med dagens politiske kultur." Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no:
Offentlige utgifterDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting