Økonomi og velferd

Hvordan lykkes med det grønne skiftet?

Hvilke utfordringer og muligheter står norsk næringsliv overfor i det grønne skiftet? Hvilken rolle bør politikken og staten ha i å bidra til at det grønne skiftet blir en suksess for Norge og norsk næringsliv? Se video fra frokostmøtet her!

Publisert: 14. september 2016

Se video fra frokostmøtet her:

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 14. september.

Å oppfylle Paris-avtalen krever store utslippsreduksjoner de neste tiårene, med tilsvarende behov for å omstille økonomien og næringslivet. Hvilke utfordringer og muligheter står norsk næringsliv overfor i det grønne skiftet? Hvilken rolle bør politikken og staten ha i å bidra til at det grønne skiftet blir en suksess for Norge og norsk næringsliv? Må næringsnøytralitet og teknologinøytralitet vike, hvis vi skal lykkes i det grønne skiftet, eller risikerer vi at det grønne skiftet blir misbrukt til å gi subsidier med liten effekt på utslippene?

I panelet var: Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar, Per Espen Stoknes, forsker ved Institutt for rettsvitenskap på BI, Thina Saltvedt, senior oljeanalytiker i Nordea Markets, og Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima og for Norsk Klimastiftelses publikasjoner.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Miljøpartiet De Grønnes programkomité, som ledes av Ingrid Liland.