Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Stein Kuhnle om den norske modellen

Hva er den norske modellen? Hvordan har den vokst frem? Hør ny episode av Liberal halvtime med Stein Kuhnle, professor ved UiB.
VelferdsstatenØkonomi og velferd
Eirik Løkke

Kalle Moene om den norske modellen

Hva kjennetegner den norske modellen? Hvor viktig er fagforeningene? Og hvor viktig er en velfungerende markedsøkonomi?
IdeerØkonomisk politikk
Mathilde Fasting

Hvordan ble den norske modellen til?

Historiker Jan Eivind Myhre mener at 1800-tallet var avgjørende for hvordan den norske samfunnsmodellen ble til. I samtalen knuser vi myter om at Norge var fattig, lite avansert og hang etter andre europeiske land.
Bistand og utviklingØkonomisk politikkDen nordiske modellen
Aslak Versto Storsletten

Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmodellen

Dette notatet viser den sentrale rollen private aktører, både ideelle og kommersielle, har spilt i utviklingen av vår felles velferdsstat.
VelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen
Mathilde Fasting

Den norske modellen finnes ute på hver enkelt norske arbeidsplass

"I motsetning til mange andre steder i verden er norske ansatte og tillitsvalgte opptatt av å støtte bedriften og hjelpe eieren med å lykkes. Eiere som involverer ansatte og tillitsvalgte i bedriftens viktigste utfordringer, får også de beste resultatene."
ArbeidslivDen nordiske modellen

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen er det økonomiske, politiske og institusjonelle systemet som kommer aller tydeligst til uttrykk i Norge, Sverige og Danmark. Måten man kombinerer markedsøkonomien med trepartssamarbeid i arbeidsmarkedet og universell velferdsstat på, trekkes frem som særegent for modellen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Eirik Løkke

Norge trenger liberale reformer

"Norges økonomiske gullalder er snart over. Den positive nyheten er at vi har gode forutsetninger for å lykkes med nødvendige reformer," skriver Eirik Løkke hos E24: "Mye av årsaken finner vi i den nordiske (eller norske) modellen, som i stor grad preges av liberale prinsipper."
Økonomisk politikkReformerDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

Den norske modellen skaper også ulikhet

"Ofte hevdes det at velferdsordningene og likheten er en forutsetning for at folk skal godta de raske omstillingene i markedsøkonomien. Disse påstandene er det åpenbart noe i, men vel så viktig er det at folk godtar markedskonkurransen hvis vi på sikt skal beholde arbeid, velferd og likhet," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Bergens Tidende.
UlikhetDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Bård Larsen

Nr.3 2014: Hvem bygget landet? Om norsk konsensus og veien dit

Debatten om velferdsstaten og det gode norske samfunn har lenge vært et stridstema mellom høyre- og venstresiden. Dette notatet ser på tematikken gjennom et kronologisk sveip, fra mellomkrigstidens ganske sterke motsetninger frem mot det ganske konsensuspregede som har kjennetegnet norsk politikk i lang tid.
Velferdsstaten

En blåere norsk modell

"Den norske modellen har aldri har vært en statisk modell - antageligvis er det dynamiske elementet, og det faktum at vi tverrpolitisk har evnet å bli enige om varige reformer, en viktig forklaring på suksessen. Man burde således ikke frykte at reformer truer modellen. Den største trusselen mot den norske modellen er status quo - i frykt for ikke å bli gjenvalgt," skriver Eirik Løkke i BT.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Nr.19 2013: Den norske velferdsstatens borgerlige historie

De norske velferdsordningene utgjør en viktig del av den norske samfunnsmodellen. Derfor er det viktig å vite hvordan velferdsordningene er blitt etablert, og hvordan partiene har argumentert for dem. Dette notatet gir en kort oppsummering av de viktigste milepælene i norsk velferdsutvikling.
Norsk politikkVelferdsstaten

Sosial dumping og den norske modellen

"Norge må legge til rette for arbeidsinnvandring, og sørge for at tiltakene mot sosial dumping ikke hindrer ”sosial jumping”", skriver Marius Doksheim i Minerva.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Markedsøkonomien er en forutsetning for ”den norske modellen.”

"Etter Frp-landsmøtet har det igjen oppstått en debatt om «den norske modellen». Hva kjennetegner den? Hva gjør at vi, sammenlignet med andre land, lykkes så godt?", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
Den nordiske modellenØkonomiske systemer

Den nordiske modellen

Erik Solheim, nå leder av OECDs utviklingskomité, og Kristin Clemet, leder i Civita, diskuterer og forklarer den nordiske modellen i NRK Søndagsavisa. Hør klippet her. Se også Civita-notat nr. 7 2011 om den nordiske modellen.
Økonomi og velferd

Stiglitz og den norske modellen

"Universitetets aula var stappfull av folk som ville høre Stiglitz’ foredrag. Han begynte med å sette det hele i et historisk perspektiv: Dagens finanskrise er den verste økonomiske krisen siden The Great Depression. I foredraget presenterte nobelprisvinneren sitt syn på de underliggende årsakene til finanskrisen, ispedd mange harde spark til finansnæring, reguleringsmyndigheter og banksjefer," skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Funfacts om den norske modellen

"Kombinasjonen av rikdom og likhet, av kapitalisme og en sjenerøs velferdsstat, av kollektive ordninger og stor individuell frihet karakteriserer de nordiske landene. I valgkampen kommer vi til å høre mye om den norske eller nordiske modellen. Venstresiden vil forsøke å etterlate inntrykk av at det er de som har skapt modellen, og at andre vil ødelegge den. Så her er noen fakta om modellen," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Økonomisk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen

Modellforvirring

"Den nordiske modellen er hele tiden i endring og under påvirkning fra både politikken og internasjonale utviklingstrekk, partier og organisasjoner. Reformer som gjør velferdsstaten bærekraftig over tid, er nødvendig, dersom man i hovedsak vil opprettholde velferdsordningenes utforming og omfang," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
VelferdsstatenReformerDen nordiske modellen

Den nordiske modellen

Mathilde Fasting deltok i dag i Politisk kvarter på NRK P2. Der ble en ny rapport fra Fafo om den nordiske modellen diskutert. Hør innslaget her.
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Eivind O. Haanes

Er Høyres drømmer knust?

"De tette båndene mellom den rødgrønne regjeringen og LO kan svekke legitimiteten til den norske modellen fordi store grupper opplever at deres innflytelse er svekket. Derimot vil legitimiteten til modellen bli styrket om man utnytter hele potensialet til fagbevegelsen, men da må organisasjoner som Unio og YS få mer reell innflytelse enn hva som synes å være tilfellet i dag," skriver prosjektmedarbeider Eivind O. Haanes i Klassekampen.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Kristin Clemet

Modelldebatten

Kristin Clemet svarer i Dagbladet: "Arbeiderpartiet greier tydeligvis ikke å føre en saklig debatt om den nordiske modellen. Anette Trettebergstuen gir meg riktig nok et svar på mitt innlegg om modellen, men mesteparten av svaret er på skoledebatt-nivå. Men la meg prøve en gang til ved å være helt konkret: Jeg skrev at vi trenger arbeidslivsreformer, fordi arbeidstidsreglene er foreldet, mens arbeidslivet har forandret seg sterkt."
Den nordiske modellenArbeid og sysselsetting

Den norske velferden

Igjen diskuteres den nordiske modellen. En av de viktigste pillarene i modellen er velferdsstaten, som Mathilde Fasting, Eirik Vatnøy og Marius Doksheim skrev om i boken Den norske velferden: Gjennom de siste 150 årene har de offentlige velferdsordningene spilt en stadig viktigere rolle i borgernes liv. Denne boken gir en kort sammenfatning av historien om den norske velferdsstaten. Boken legger særlig vekt på hvordan borgerlige ideer, partier og politikere har hatt betydning for den norske velferden. Bestill boken her.
Økonomisk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Den nordiske modellen – venstrevridd framstilling

Kristin Clemet kritiserer Dagblad-kommentator Stein Aabøs fremstilling av den nordiske modellen: "Et interessant trekk ved Aabøs artikkel er hvordan han selv er selektiv i sin fremstilling av den nordiske modellen ved bl.a. å utelate ”elementer” han selv, og venstresiden, ikke liker så godt. Ett slikt element er økonomisk frihet."
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Den nordiske modellen

"Reformene på 80-tallet bidro til å styrke og tilpasse den nordiske modellen til en ny tid. Nå er det, ca. 25 år etter, igjen behov for reformer. En viktig årsak til det er eldrebølgen," skriver Kristin Clemet i Stavanger Aftenblad.
Økonomisk politikkReformerDen nordiske modellen
Norge
Kristin Clemet

Den nye norske modellen

"Siden 80-tallet har Norden fremstått som en svært vellykket del av verden. Vi har greid å kombinere høy økonomisk vekst med stadig mer sjenerøse velferdsordninger. Vi går nå inn i en tid hvor det blir behov for nye reformer, dersom modellen skal beholde legitimitet og være økonomisk bærekraftig også i tiårene som kommer," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkReformerDen nordiske modellen
Kristin Clemet

VALG: Den norske modellen er mer enn velferdsstaten

VelferdsstatenDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Når Rødt belærer oss om den nordiske modellen

"Det er nesten fascinerende å se på hvordan mange lar seg belære av partiet Rødt om hvordan den norske modellen fungerer og hvordan vi har bygget opp det norske velferdssamfunnet."
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Den norske modellen

Kristin Clemet blogger om den norske modellen: "Hvor latterlig misbrukt uttrykket er blitt, ser man lett av debatten. "Den norske modellen" brukes nå om alt mulig. Selv har jeg lest om den norske modellen for bistand og diplomati, den norske modellen i bokloven, den norske modellen for talentutvikling i idrett, den norske modellen for å arrangere OL, den norske modellen for bevaring av verdensarv, den norske modellen for fordeling av overskudd fra spillemidler..."
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnØkonomi og velferdDen nordiske modellen