Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
eldreomsorg
Steinar Juel

Lønnsoppgjørene må bidra til å skaffe arbeidskraft

«Skjulte lønnstillegg» som ekstra ansiennitetstillegg, oppstartsbonus og ansettelse i vikarbyråer brukes for å skaffe folk til helse og omsorg.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Batteri til elektrisk bil
Steinar Juel

Skal vi satse på batterifabrikker eller helse og omsorg?

Statlig initierte og subsidierte industriprosjekter vil øke presset i både arbeidsmarkedet og kraftmarkedet.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden, og hvordan skal vi få det til?

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeidsinnsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

25 år med EØS: Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet?

I dette notatet ser vi nærmere på grunnlaget for EØS-avtalen, hvilke prinsipper den baserer seg på og hva EØS-avtalen betyr for norske bedrifter og arbeidsplasser. Notatet viser at EØS-avtalen har tjent norsk arbeidsliv godt og at handelsavtalen fra 1973  ikke er noe alternativ.
ArbeidslivØkonomi og velferdEU og EØSArbeid og sysselsetting
fagforening

Fagforening

En fagforening er en organisasjon arbeidstakere kan velge å melde seg inn i, og som skal ivareta medlemmenes felles interesser. Fagforeningene kan fremme krav om blant annet tariffavtale overfor arbeidsgiverne.
Institusjoner og forvaltningArbeidslivPolitikk og samfunnSivilsamfunnet

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er migrasjon inn i et land med det hovedformål å ta seg arbeid i det nye landet. Denne typen innvandring kan ha en rekke fordeler.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
penger, skatt, formuesskatt, arbeid
Steinar Juel

Hvorfor synker oppslutningen om fagforeningene?

«Det synes ikke lenger å være attraktivt nok å være med i en kollektiv bevegelse bare for å støtte en bedring av arbeidsforholdene generelt», skriver Steinar Juel
ArbeidslivPolitikk og samfunnArbeid og sysselsetting
Haakon RiekelesSteinar Juel

Hva skjer egentlig med sysselsettingen?

Øker eller faller sysselsettingen? Er arbeidsledigheten rekordhøy eller ikke? Hvor bekymringsfullt er det at yrkesdeltagelsen har falt de siste årene? Formålet med dette notatet er å forsøke å klare opp i begreper og statistikker som brukes i vurderingen av arbeidsmarkedet.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Steinar Juel

Ikke vær bekymret for fremtiden

"Kjære ungdom, det vil være mange jobbmuligheter for dere! Med høyere utdanning enn deres foreldre, vil dere også ha et bedre grunnlag enn dem til å mestre omstillinger," skriver Steinar Juel.
Økonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det blir ikke mer fred av at Fredskorpset flytter til Førde

En ny vurdering fra Utenriksdepartementet viser at Førde var det dyreste valget når Fredskorpset skulle få nytt hjemsted. Det er synd at bistandsmidler kastes bort på distriktspolitikk som ikke virker. Anne Siri Koksrud Bekkelund i avisen Firda.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Lars Kolbeinstveit

Kommunister har ikke tillit til hverandre

Det frie markedet skaper høyere tillit mellom folk. Det glemte forskerne på torsdagens Fafo-konferanse, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i nettavisen Minerva.
Økonomisk politikkØkonomiske systemer
Bård Larsen

Etter kreften: Utslitte medisinske mirakler

Vi ser konturene av en stor befolkningsmasse som sleper seg rundt, kreftfrie, men mange av dem enda sykere. Bård Larsen i nettavisen Minerva.
ArbeidslivPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Nr. 1 2017: Liberale reformer i åtte land

Mange europeiske land har de senere årene gjennomført suksessfulle liberale reformer. Selv om våre europeiske naboland er ulike, kan gode reformer være eksempler til etterfølgelse. Dette notatet gir en smakebit på reformer som alle kan være aktuelle og relevante for Norge.
LiberalismeReformerArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Likestillings­politikken gagner ikke karrierekvinner

Kvinner velger, ifølge forskningen, trygghet fremfor karriere. Mathilde Fasting i Dagbladet.
ArbeidslivLikestilling og feminisme
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Nr. 2 2016: Flyktninger og arbeid

Dette notatet drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak for å øke sysselsettingen. Notatet ser blant annet på utformingen av introduksjonsprogrammet, hvordan utdanningsmulighetene til flyktninger kan forbedres, og målrettede tiltak som kan gi en vei inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med dårligere forutsetninger for å lykkes.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

SV sender regningen til de fattige

"SV ser flyktningkrisen som en mulighet til å stramme inn en type innvandring partiet ikke er særlig begeistret for – arbeidsinnvandringen." Torstein Ulserød i Agenda Magasin:
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon Riekeles

Oljepenger er feil medisin mot ledigheten

"Regjeringen har lagt frem et forslag til statsbudsjett hvor oljepengebruken er på rekordhøye 195 milliarder kroner. Haakon Riekeles i E24 om hvorfor det ikke kan forsvares:
Økonomisk politikkFinanspolitikkArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

50 er det nye 60

"I fremtiden må vi jobbe lenger. Velferdsstaten er ikke bærekraftig, og det blir færre som jobber i forhold til antall pensjonister de nærmeste tiårene. De gode nyhetene er at det blir flere i de eldre årskullene i yrkeslivet også. Derfor blir jeg overrasket når jeg hører historier om hvor vanskelig det er å bytte jobb etter at man er fylt 50," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Morten KinanderTorstein Ulserød

Høyesteretts kamp mot sosial dumping

Ulserød og Kinander skriver om dommen om skipsverftene: "argumentasjonen bærer preg av at man har tatt stilling til en modell, som er så sedimentert og uangripelig at enhver modifisering vil være et angrep på norsk ”offentlig orden”. Men står det til troende at dersom utenlandske arbeidstakere ikke får dekket utgifter, vil vi åpne for ”sosial dumping” til en slik grad at samfunnet nærmest vil bryte sammen?"
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Marius Gustavson

Økonomisk ulikhet

Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak utviklingen av inntektsforskjeller og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.
Økonomi og velferdUlikhetGlobalisering
Marius Doksheim

Nr. 15 2010: Innvandrerne i arbeidsmarkedet

I dette notatet forsøker vi å belyse noen sider av innvandrernes deltakelse i arbeidsmarkedet.
ArbeidslivIntegreringInnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
bakeri, næring, næringsliv
Marius Doksheim

Nr. 8 2010: Truer innvandringen velferdsstaten?

Mennesker med lav produktivitet, enten de er litt syke, arbeider litt tregere eller snakker litt dårligere norsk, er generelt for dårlig integrert i det norske arbeidslivet.
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting