Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
capitol hill, US congress, american flag
Eirik Løkke

Det er politikere – ikke dommere – som bør bestemme retten til abort

Det USA trenger, er levedyktige kompromisser, slik vi har i Europa. Slike kompromisser skapes i politikken – ikke i domstolen. 
USADemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Total mangel på respekt fra venstresiden i abortdebatten

"Det er vanskelig å se at de mange uttalelsene som nå kommer fra Arbeiderpartiet, viser respekt for dem som mener at dette er dypt etiske spørsmål", skriver Torstein Ulserød.
Ideer
Kristin Clemet

Abortdebatten forsvinner ikke

"Jeg ser ingen bedre alternativer enn å ha en lov om selvbestemt abort. Men fristen bør ikke være mer romslig enn nødvendig."
Ideer
Kristin Clemet

Abort er i dag normalisert. Det samme kan skje med aktiv dødshjelp

Kristin Clemet om om bio-etikk og skråplaneffekten i Morgenbladet.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Et foster for mye?

"Da abortloven kom, ble den begrunnet med at kvinner kan ha svært tungt­veiende grunner til å ønske en abort." Kristin Clemet i Vårt Land.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Et liberalt syn på mennesket

"Når man diskuterer ­temaet menneskesyn og menneskeverd er det ofte to spørsmål som stilles: Tror man at mennesket er godt eller ondt? Og hvilken verdi tillegger man mennesket? Svarene er vesentlige, fordi de ofte vil avgjøre hva man mener om en rekke andre, mer praktiske og politiske spørsmål." Kristin Clemet i Vårt Land:
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Reservasjonsrett: Sinnet som forbauser

"En pasifist ville neppe være komfortabel med å avtjene siviltjeneste ved et vervekontor, like lite som en abortmotstander er komfortabel med å henvise til abort. Den etiske dimensjonen underkommuniseres, fordi mange frykter at reservasjonsretten er et steg tilbake for kvinnesaken. Det er forståelig, men i et solid liberalt samfunn bør vi kunne unngå en så konstruert motsetning," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Ideer

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Demokrati og rettigheter

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Ideer
Morten MagelssenKristin Clemet

Reservasjonsretten ikke et problem

"Debatten om fastlegers reservasjonsmulighet ved aborthenvisninger har ført til en sunn åpenhet om denne praksisen", skriver leder i Civita Kristin Clemet og Morten Magelssen, stipendiat ved Senter for medisinsk etikk og tilknyttet tankesmien Skaperkraft, i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Reservasjonsmuligheten bør opprettholdes

Hele samfunnet nyter godt av at borgerne har høye moralske standarder som de evner å etterleve.
Ideer

Hvem skal få reservere seg mot abort?

Bør reservasjonsretten også gjelder fastleger som henviser til abort eller andre tjenester som strider mot deres samvittighet? Hvilke konsekvenser vil det i så fall ha for kvinner som ønsker abort, og hvilke konsekvenser kan det ha for legers ønsker om å få reservere seg også mot andre former for behandling? Se film fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Hallvard JørgensenMorten MagelssenKristin Clemet

Nr. 17 2012: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte instanser og deretter følger en drøfting av de etiske argumentene.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Bortforklaringer om abort i Dagsavisen

Å igangsette en utredning om abortloven kan karakteriseres som feig politikk, men det er antagelig også klok politikk. De som har fått gjennomslag og kanskje vil få ytterligere gjennomslag, bør uansett slutte å bortforklare det ved å skylde på andre.
Menneskerettigheter
Kristin Clemet

For mye respektløs retorikk i debatten om tvillingabort

"Selv et spørsmål som er lite i praksis, kan være prinsipielt viktig, og det mener jeg at dette spørsmålet er. Det er blant annet viktig å forebygge en utvikling der vi i praksis ender med å tillate selektiv fosterreduksjon på friske tvillinger", skriver Kristin Clemet.
Ideer
Kristin Clemet

Paragraf 2c: Prinsipielt og moralsk viktig

"Det er selvsagt helt legitimt å argumentere mot KrFs syn. Men jeg forundres over den totale mangelen på vilje til dialog og forståelse - sammen med en utstrakt vilje til å fortegne og nærmest snakke løgnaktig om KrFs hensikter."
Ideer
Kristin Clemet

Eutanasi og abort

"Et samfunn bør, etter min oppfatning, strekke seg langt for mennesker som har samvittighetskvaler i slike spørsmål, som dreier seg om livets begynnelse og slutt. Vi bør unnlate å ekskludere eller skyve dem ut i kulden, dersom det er mulig å unngå det. Samfunnet trenger alle stemmer i slike dypt moralske spørsmål. Derfor bør også fastleger som ikke har samvittighet til å henvise til abort, få lov til å være fastleger," skriver Kristin Clemet.
Ideer

Ære være SV

"At mange er uenig med Høyres programkomité (om fjerning av paragraf 2c i abortloven) er fair nok. Det som gjør sterkest inntrykk i debatten, er imidlertid ikke at noen mener noe annet, men ordene som brukes," skriver Kristin Clemet på sin blogg. "I SVs håndtering av tilsvarende verdisaker ser vi et parti som møter slike saker med respekt, ydmykhet og etisk refleksjon."
Demokrati og rettigheter

Abort – og det liberale

"Abortloven er etisk veldig problematisk, men nødvendig. Å innrømme dette, gjør det nemlig mye lettere å unngå det berømte skråplanet: Selv om vi har fattet en etisk problematisk beslutning (som f. eks. å tillate selvbestemt abort til 12.uke), behøver vi ikke å fatte nok en etisk problematisk beslutning (som f.eks. å tillate enda senere aborter)," skriver Kristin Clemet.
Uncategorized

Abort og god samvittighet

"Jeg respekterer helsepersonell som utfører aborter. Men jeg vil helst leve i et samfunn som også respekterer helsepersonell som helst ikke vil utføre eller henvise til en abort. Når det er mulig å gjøre det uten å gå på akkord med kvinners lovbestemte rettigheter, bør vi gjøre det," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Ideer