Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Gravid, abort, ultralyd, kvinnelig lege
Kristin Clemet

Ny abortlov

Forslaget til ny abortlov bør kunne legge grunnlaget for en saklig og respektfull debatt
Bioteknologi
25 jan
torsdag 25 januar 2024 kl. 18:30

Trenger vi en ny abortlov? Bør vi utvide grensen for selvbestemt abort?

Menneskeverd og Civita inviterer til debatt på Litteraturhuset torsdag 25. januar kl. 18.30. Hva er argumentene for og imot å utvide grensen for selvbestemt abort?
Demokrati og rettigheter
gravid abort
Kristin Clemet

Bjuland svikter ikke det ufødte liv

KrF og KrFU kan få en tydeligere og klokere stemme i disse debattene, dersom de aksepterer hovedprinsippet i dagens abortlov.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
capitol hill, US congress, american flag
Eirik Løkke

Det er politikere – ikke dommere – som bør bestemme retten til abort

Det USA trenger, er levedyktige kompromisser, slik vi har i Europa. Slike kompromisser skapes i politikken – ikke i domstolen. 
USADemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abort og det religiøse

"Selvsagt kan man fremføre religiøse argumenter i en diskusjon om for eksempel abort. Min erfaring er bare at diskusjon da ofte blir vanskelig i møte med mennesker som ikke deler de samme trosoppfatningene." Kristin Clemet svarer i Dagen.
Bioteknologi

Abortdebatten: Hvorfor er den så vanskelig?

Menneskeverd og Civita inviterte til debattmøte på Litteraturhuset tirsdag 29. oktober.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Kirkens frykt for sekulære moralister

"Kirken kan spille en viktig rolle i dagens samfunn, hvor retten til selvbestemt abort er kommet for å bli, samtidig som de etiske utfordringene ved abort alltid vil være med oss." Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
BioteknologiSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Uenighet om KrF er ikke spinn

Abortlovens 2c har fått altfor mye oppmerksomhet. Det kan blant annet skyldes at mange kommentatorer selv er sterkt engasjert i saken.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Total mangel på respekt fra venstresiden i abortdebatten

"Det er vanskelig å se at de mange uttalelsene som nå kommer fra Arbeiderpartiet, viser respekt for dem som mener at dette er dypt etiske spørsmål", skriver Torstein Ulserød.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Abortdebatten forsvinner ikke

"Jeg ser ingen bedre alternativer enn å ha en lov om selvbestemt abort. Men fristen bør ikke være mer romslig enn nødvendig."
Bioteknologi

Hva slags barn burde vi lage?

Er alle gode nok til å få leve? Skal staten bestemme, eller skal vi få bestemme selv? Hva skjer med synet på mennesket, dersom noen sorteres bort?
BioteknologiDemokrati og rettigheter
25 okt
onsdag 25 oktober 2017 kl. 00:00

Hva slags barn burde vi lage?

Civitakveld i samarbeid med Menneskeverd på Litteraturhuset, onsdag 25. oktober kl. 1900.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Abort er i dag normalisert. Det samme kan skje med aktiv dødshjelp

Kristin Clemet om om bio-etikk og skråplaneffekten i Morgenbladet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Et foster for mye?

"Da abortloven kom, ble den begrunnet med at kvinner kan ha svært tungt­veiende grunner til å ønske en abort." Kristin Clemet i Vårt Land.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Et liberalt syn på mennesket

"Når man diskuterer ­temaet menneskesyn og menneskeverd er det ofte to spørsmål som stilles: Tror man at mennesket er godt eller ondt? Og hvilken verdi tillegger man mennesket? Svarene er vesentlige, fordi de ofte vil avgjøre hva man mener om en rekke andre, mer praktiske og politiske spørsmål." Kristin Clemet i Vårt Land:
IdeerBioteknologiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Reservasjonsrett: Sinnet som forbauser

"En pasifist ville neppe være komfortabel med å avtjene siviltjeneste ved et vervekontor, like lite som en abortmotstander er komfortabel med å henvise til abort. Den etiske dimensjonen underkommuniseres, fordi mange frykter at reservasjonsretten er et steg tilbake for kvinnesaken. Det er forståelig, men i et solid liberalt samfunn bør vi kunne unngå en så konstruert motsetning," skriver Bård Larsen i Vårt Land.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Verdidebattene og NRK Debatten

"To viktige prinsipper står mot hverandre: Det ene er at alle, i dette tilfellet alle kvinner, skal ha rett til alle lovbestemte helsetjenester. Det andre er at vi i et liberalt demokrati bør fremelske meningsmangfold, beskytte samvittighetsfriheten og respektere mindretallets syn. I denne saken er det mulig å imøtekomme begge prinsipper på en god måte," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Civita-notat: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

Debatten om fastlegers reservasjonsrett går nye runder. Dette Civita-notatet fra 2012, skrevet i samarbeid med tankesmien Skaperkraft, diskuterer problemstillingene. Notatet argumenterer for at retten til abort kan forenes med fastlegers reservasjonsrett, slik at fastleger kan utføre sitt arbeid uten å gå på akkord med egen samvittighet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abortlov for en ny tid

"Uten en lovendring slik Høyre har gått inn for, vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen - ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Det mener jeg er feil," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Bioteknologi
Kristin ClemetMorten Magelssen

Reservasjonsretten ikke et problem

"Debatten om fastlegers reservasjonsmulighet ved aborthenvisninger har ført til en sunn åpenhet om denne praksisen", skriver leder i Civita Kristin Clemet og Morten Magelssen, stipendiat ved Senter for medisinsk etikk og tilknyttet tankesmien Skaperkraft, i Aftenposten.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Reservasjonsmuligheten bør opprettholdes

Hele samfunnet nyter godt av at borgerne har høye moralske standarder som de evner å etterleve.
Ideer

Hvem skal få reservere seg mot abort?

Bør reservasjonsretten også gjelder fastleger som henviser til abort eller andre tjenester som strider mot deres samvittighet? Hvilke konsekvenser vil det i så fall ha for kvinner som ønsker abort, og hvilke konsekvenser kan det ha for legers ønsker om å få reservere seg også mot andre former for behandling? Se film fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Kristin ClemetMorten MagelssenHallvard Jørgensen

Nr. 17 2012: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte instanser og deretter følger en drøfting av de etiske argumentene.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Bortforklaringer om abort i Dagsavisen

Å igangsette en utredning om abortloven kan karakteriseres som feig politikk, men det er antagelig også klok politikk. De som har fått gjennomslag og kanskje vil få ytterligere gjennomslag, bør uansett slutte å bortforklare det ved å skylde på andre.
Menneskerettigheter
Kristin Clemet

Hvem har ansvaret for at Arbeiderpartiet har vedtatt å utvide grensen for selvbestemt abort?

Er det Arbeiderpartiets eller KrFs skyld at Abeiderpartiet vil flytte grensen for selvbestemt abort til uke 18?
BioteknologiNorsk politikk
Kristin Clemet

Abortloven i Politisk kvarter: Er Mark Evans og de norske fagmiljøene enige?

Kristin Clemet blogger.
BioteknologiNorsk politikkDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Historisk utvidelse av abortloven

"Da vi fikk abortloven på 1970-tallet, ville all snakk om fosterreduksjon vært å anse som science fiction. Det er bare et spørsmål om tid før det oppstår nye muligheter, som vi i dag vil betrakte som science fiction. Det er rart at våre lovgivere syns det er greit at det er Lovavdelingen, og ikke Stortinget, som skal ta stilling til og gi oss lover om bruken av disse mulighetene."
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

For mye respektløs retorikk i debatten om tvillingabort

"Selv et spørsmål som er lite i praksis, kan være prinsipielt viktig, og det mener jeg at dette spørsmålet er. Det er blant annet viktig å forebygge en utvikling der vi i praksis ender med å tillate selektiv fosterreduksjon på friske tvillinger", skriver Kristin Clemet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Abortsaken og KrF

"Det hadde vært bra, dersom vi kunne diskutert disse spørsmålene på en roligere, mer søkende og konstruktiv måte - slik vi faktisk gjorde sist denne debatten var oppe, på 1990-tallet."
BioteknologiNorsk politikk
Kristin Clemet

Paragraf 2c: Prinsipielt og moralsk viktig

"Det er selvsagt helt legitimt å argumentere mot KrFs syn. Men jeg forundres over den totale mangelen på vilje til dialog og forståelse - sammen med en utstrakt vilje til å fortegne og nærmest snakke løgnaktig om KrFs hensikter."
BioteknologiNorsk politikk
Kristin Clemet

Eutanasi og abort

"Et samfunn bør, etter min oppfatning, strekke seg langt for mennesker som har samvittighetskvaler i slike spørsmål, som dreier seg om livets begynnelse og slutt. Vi bør unnlate å ekskludere eller skyve dem ut i kulden, dersom det er mulig å unngå det. Samfunnet trenger alle stemmer i slike dypt moralske spørsmål. Derfor bør også fastleger som ikke har samvittighet til å henvise til abort, få lov til å være fastleger," skriver Kristin Clemet.
Bioteknologi
Kristin Clemet

Ære være SV

"At mange er uenig med Høyres programkomité (om fjerning av paragraf 2c i abortloven) er fair nok. Det som gjør sterkest inntrykk i debatten, er imidlertid ikke at noen mener noe annet, men ordene som brukes," skriver Kristin Clemet på sin blogg. "I SVs håndtering av tilsvarende verdisaker ser vi et parti som møter slike saker med respekt, ydmykhet og etisk refleksjon."
BioteknologiNorsk politikk
Kristin Clemet

Abort – og det liberale

"Abortloven er etisk veldig problematisk, men nødvendig. Å innrømme dette, gjør det nemlig mye lettere å unngå det berømte skråplanet: Selv om vi har fattet en etisk problematisk beslutning (som f. eks. å tillate selvbestemt abort til 12.uke), behøver vi ikke å fatte nok en etisk problematisk beslutning (som f.eks. å tillate enda senere aborter)," skriver Kristin Clemet.
BioteknologiDemokrati og rettigheter