Gir konkurranse fra private økt kvalitet i den offentlige skolen?

I en fersk meningsmåling MMI har utført for CIVITA fremgår det at nærmere halvparten av befolkningen tror konkurranse fra private skoler vil gi økt kvalitet i den offentlige skolen.


45 prosent av befolkningen er helt eller delvis enig i at fri konkurranse om elevene mellom offentlige og private skoler vil gjøre kvaliteten på den offentlige skolen bedre enn i dag. 47 prosent er helt eller delvis uenig. (Feilmargin +/- 2-3 pst).


Som ventet er det regjeringspartienes velgere som har størst tro på en positiv effekt av konkurranse. Mindre forutsigbart var det at hele 27 pst av Sosialistisk Venstrepartis velgere tror på kvalitetsheving som følge av konkurranse. Partiet markerer seg kraftig i skolepolitikken og er det partiet som ellers advarer sterkest mot ”konkurransesamfunnet” og private alternativer.


Blant Arbeiderpartiets velgere mener 29 pst at konkurranse fra private gjør offentlig skole bedre.


På de fleste områder i samfunnet er konkurranse en drivkraft som stimulerer til utvikling av nye produkter, kontinuerlige forbedringer, bedre ressursbruk og nytenkning. Konkurranse gir incentiver til ekstrainnsats, eller innsats i det hele tatt. Hva betyr dette for skolen? Det er gjort en rekke studier i andre land av effekten av konkurranse fra private skoler på kvaliteten i det samlede skoletilbudet. Årsakssammenhengene kan være vanskelige å klarlegge i slike undersøkelser så det er umulig å si noe bastant. Men, et flertall av amerikanske undersøkelser på områder viser at offentlige skoler har måttet skjerpe seg som følge av konkurranse fra privatskoler. Flere svenske undersøkelser viser også at det er grunnlag for å hevde at konkurranse fra privatdrevne skoler bidrar til at den kommunale skolen blir bedre.


 


Ta kontakt med Dag Ekelberg (dag@civita.no) dersom du har spørsmål vedrørende MMI- undersøkelsen eller andre undersøkelser om friskoler og kvalitet.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »