Dag Ekelberg

Tidligere nestleder

Dag Ekelberg var nestleder i Civita fra februar 2004 til desember 2008.