rusomsorg, rus, avhengighet, pille
Henrik Lerstøl Bjørøen

Rusreform: konfliktens kjerne

Dette notatet drøfter de viktigste konfliktlinjene i debatten om en rusreform. Målet er å belyse de mest sentrale utfordringene for at partene skal komme til enighet.
Ruspolitikk
Politi blålys
Henrik Lerstøl Bjørøen

Regjeringen står i spagaten mellom straff og hjelp

Norge trenger en generell avkriminalisering, som fullstendig erstatter straff med hjelp, for alle brukere.
RettsstatRuspolitikk

Norge trenger fremdeles en rusreform

Hør ny episode av Liberal halvtime med Guri Melby, leder i Venstre, i samtale med Eirik Løkke. FN har erklært dagens narkotikapolitikk, basert på forbud og straff, som mislykket. Men hva er alternativene til dagens politikk? Bør vi legalisere eller avkriminalisere narkotika? Hva er det regjeringen ønsker å oppnå gjennom forslaget til rusreform?
ReformerRuspolitikk
Bjørn-Kristian Svendsrud

Norsk alkoholpolitikk i et nøtteskall: Et markedsstyrt monopol underlagt høye avgifter

Dette notatet tar for seg to av de viktigste elementene i norsk alkoholpolitikk: Monopolordningen for omsetning av alkohol og konsekvensene av avgiftsnivået på alkoholholdige drikkevarer over 4,7 volumprosent.
AvgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
Lars Fr. H. Svendsen

Narkotikapolitikk – en rettighets- og konsekvensetisk analyse

«Alle alternativene til dagens politikk har uheldige konsekvenser, men det er ikke utslagsgivende. Spørsmålet er om vi har grunn til å tro at de vil ha dårligere konsekvenser enn dagens politikk.» Les Lars Fr. H. Svendsens foredrag om narkotikapolitikken.
Ruspolitikk

Har Norge en velfungerende ruspolitikk?

Hva er fordelene og ulempene med norsk ruspolitikk? Og trenger Norge en rusreform? Hør ny podcastepisode med Inger Lise Hansen i ACTIS.
IdeerRuspolitikk