Erlend Sand

Tidligere praktikant

Erlend Sand har jobbet som praktikant i Civita. Han har tidligere også jobbet deltid som prosjektmedarbeider vårsemesteret 2007.