Demokrati

Nytt notat: Russland – Homohat som politisk strategi

I dette notatet ser vi nærmere på behandlingen av homofile i dagens Russland. OL i Sotsji bidrar til å rette søkelyset mot homofiendtligheten og menneskerettsbruddene i Russland. Vi drøfter blant annet hvordan Norge og andre liberale demokratier kan benytte anledningen til å markere at forfølgelsen av homofile i dagens Russland er uakseptabel.

Publisert: 29. januar 2014

De siste årene er situasjonen for homofile i Russland kraftig forverret. Ny lovgivning griper inn i deres grunnleggende sivile og demokratiske rettigheter. En hatefull offentlig debatt har gitt næring til vold, mishagsytringer og fordommer. Putins knebling av sivilsamfunnet rammer også homofiles organisasjoner særlig hardt. Forfølgelsen av homofile må forstås som en del av Putins politiske prosjekt. Den er et verktøy for å bygge allianser i og utenfor Russland.

I dette notatet ser vi nærmere på behandlingen av homofile i dagens Russland. OL i Sotsji bidrar til å rette søkelyset mot homofiendtligheten og menneskerettsbruddene i Russland. Vi drøfter blant annet hvordan Norge og andre liberale demokratier kan benytte anledningen til å markere at forfølgelsen av homofile i dagens Russland er uakseptabel.

Last ned og les notatet her: Civita-notat_4_2014