Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
skape verktøy
Kristin Clemet

Skape for å dele

Alle vellykkede land har en sterk, (relativt sett) effektiv og ukorrupt offentlig sektor. Men alle vellykkede land har også en livskraftig privat sektor, og hva er poenget med den?
NæringslivNæringspolitikk
Kleven skipsverf, ulsteinvik, Norge
Skjalg Stokke Hougen

Tiltak for et levende næringsliv i norske kommuner

Norge er helt avhengig av et levende næringsliv som bidrar til økt verdiskaping. Kan vi forvente at kommuner skaper vilkår for vekst, hvis staten ikke legger opp til at de kan gjøre det?
NæringslivNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser

Dette notatet ser på betydningen privat eierskap har for sysselsetting og verdiskaping i Norge, og presenterer nytt empirisk materiale utarbeidet av BI.
FormuesskattNæringslivArbeid og sysselsetting
Lars Peder Nordbakken

Hva er næringsnøytral politikk?

Dette notatet viser hvorfor prinsippene bak begrepet næringsnøytral politikk er viktige for en velfungerende markedsøkonomi, verdiskaping og økonomisk vekst.
Økonomisk politikkKonkurranseNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Hvorfor er mange kommentatorer så lite interessert i norsk verdiskaping?

Kommentator Hans K. Mjelva bidrar til en feilaktig oppfatning av verdiskaping og bedriftseierskap ved å omtale mange rike mennesker som gjerrige som lurer bort penger for å slippe å betale skatt. Om et slikt bilde fester seg, er det uheldig., skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.
NæringslivMediaNæringspolitikkSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skatten skal også stimulere til verdiskaping

Om Alstadsæter skulle få gjennomslag for sitt forslag om å utrede en ny skattereform, må også hensynet til verdiskaping være helt sentralt. Dette er spesielt viktig nå som Norge skal omstille seg bort fra en oljedrevet økonomi. Kristin Clemet svarer i Dagens Næringsliv.
NæringslivSkatt og avgifter
Steinar Juel

Hvem er de ekte verdiskaperne?

«Det marxister aldri har greid å forklare, eller vist i virkeligheten, er hvordan man kan få etablert og utviklet bedrifter uten at noen stiller opp med kapital. Systemer hvor bare staten var eier har brutt sammen.» Steinar Juel i Dagbladet.
Offentlig eierskapØkonomisk politikkØkonomiske systemer
Steinar Juel

Verdiskapning her og der

Ulike næringer og ulike deler av landet er avhengig av hverandre for at vi tilsammen skal få høy verdiskapning og velstand. Steinar Juel i Nordlys.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Nei, Mímir Kristjánsson. Verdiskapingen i Oslo er høyere enn på Vestlandet.

"Mytene om Oslos manglende verdiskaping blir gjentatt av Rødts nye ordførerkandidat i Stavanger." Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Verdiskapning: La oss snakke mindre om Finnmark og mer om Akershus

Mens finnmarkingene gjør opprør, holder innbyggerne i Akershus, Oslo, Hordaland og Rogaland AS Norge i gang. Det er på tide gi dem litt positiv oppmerksomhet.
Politikk og samfunnNæringslivØkonomi og velferd
Steinar Juel

Ikke myter om verdiskapning

"Uten et næringsliv med produktivitetsvekst, ville ikke hver av oss fått noen inntektsvekst, og det ville vært svært begrensede muligheter for ekspansjon i det offentlige helse- og undervisningstilbudet", skriver Steinar Juel.
NæringslivØkonomi og velferd

Verdiskaping

Som økonomisk fenomen kan verdiskaping i en åpen markedsøkonomi tolkes som et tegn på vellykket tilfredsstillelse av kundebehov på en lønnsom måte.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Arbeidende kapital

Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital er langt viktigere for verdiskapingen enn for omfordelingen. Mathilde Fasting i Dagsavisen.
FormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Næringslivet er mer enn formuesskatt

Formuesskatt er for enkelte blitt selve symbolet på næringslivet, og det er et problem. Særlig er det problematisk fordi det kobles til en idé om at dersom man ikke har formuesskatt, får Norge mange rike nullskattytere. Det er feil. Mathilde Fasting i Nationen.
FormuesskattNæringsliv
Mathilde Fasting

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape. Mathilde Fasting i Aftenposten.
NæringslivNæringspolitikkArbeid og sysselsetting

Hvorfor har næringslivet så dårlig omdømme?

Hvorfor er holdningene til næringslivet dårligere i Norge enn i våre naboland Danmark og Sverige? Og hvorfor heier nordmenn på idrettsprestasjoner, men ikke på mennesker som lykkes med å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet? Se video fra frokostmøtet her!
NæringslivNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Mytene om Oslos verdiskapning

"Oslo er trendy, produktiv, lønnsom og attraktiv," skriver Mats Kirkebirkeland i Dagbladet, og avliver noen myter.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Å heie på jobbskaperne

Mathilde Fasting om betydningen av privat eierskap for å skape arbeidsplasser og verdier.
Innovasjon og entreprenørskapNæringslivNæringspolitikk
Jan Erik Grindheim

AGENDA NORD-NORGE 2030

I dette notatet ser vi på styrker, svakheter, muligheter og trusler for Nord-Norge frem mot 2030.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Drømmen om den store norske bedriften

Inspirerende med startups, men de må bli grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Mathilde Fasting blogger.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Prioriter arbeid, ikke bolig

«Landet trenger vekst og omstilling. Den kommende skattereformen bør derfor, innenfor handlingsregelen, innrettes klart mer vekststimulerende og med større skatteletter enn regjeringens skattemelding legger opp til.» Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
ReformerSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skattereform for verdiskaping og omstilling

"Skattesystemet er en av de mest sentrale rammebetingelsene for norsk næringsliv. Det er positivt at skattedebatten nå ser ut til å legge mer vekt på verdiskaping og hva som skal til for å øke den." Mathilde Fasting blogger:
ReformerSkatt og avgifter

Norsk eierskap

Norske eiere og lokal kapital vil være sentralt i den omstillingen næringslivet skal gjennom. Hvorfor er norske eiere og gründere viktige, og hvordan bidrar de til sysselsetting og verdiskaping? Se video fra frokostmøtet om norsk eierskap her:
NæringslivNæringspolitikk
Villeman Vinje

Norsk eierbeskatning og skattereform

"En skattereform som bygger på Scheel-utvalget, er nært forestående. Det vil være et stort feilgrep, med klare negative virkninger for norsk økonomi, om en slik skattereform legger Scheel-utvalgets forutsetning om perfekte kapitalmarkeder til grunn." Villeman Vinje i Finansavisen:
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Eiendomsskatt på næring

"Striden om eiendomsskatt i Oslo har foreløpig dreid seg om boliger, men det er også foreslått eiendomsskatt på næringseiendom. Det er en dårlig idé, fordi eiendomsskatt på næringseiendom er skatt på arbeidende kapital, altså på verdiskapende næringsvirksomhet." Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattPersonskattSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Formuesskatt og eierskap

"Det er riktig, som Møen påpeker, at formuesskatt på bankinnskudd og børsinvesteringer normalt er noe høyere enn for privateide bedrifter. Men de som ønsker å minimere formuesskatten, vet nok i stedet å verdsette muligheten til ikke å betale formuesskatt i det hele tatt gjennom høyt belånte eiendomsinvesteringer. Samlet sett er derfor den gjeldende formuesskatten negativ både for norsk eierskap og verdiskaping," skriver Villeman Vinje i DN.
FormuesskattNæringsliv