Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
penger, handlevogn, butikk, norske kroner, sedler, pris
Lars Peder Nordbakken

Det går en elefant løs i norske dagligvarebutikker

Et dagligvaremarked som domineres av få aktører og et overregulert landbruk, godt beskyttet bak høye tollmurer, motarbeider forbrukernes ønsker om mer konkurranse, større utvalg og lavere matvarepriser.
KonkurranseNæringspolitikk
Norsk mat, matpriser, landbruk, importvern,
Lars Peder Nordbakken

Vi trenger et konkurransesjokk

Så lenge regjeringen ikke vil ta tak i importvernet av norsk landbruk, må norske forbrukere fortsatt plukke opp regningen.
HandelKonkurranseØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Hva er galt med kapitalismen?

Hvorfor må kapitalismen temmes? Kan selskaper bli for dominerende, og hvis de blir det, hva kan gjøres? Hvorfor er liberale demokratier best til å håndtere kapitalismen? 
Økonomi og velferdKonkurranseØkonomiske systemer
dagligvarehandel
Steinar Juel

Skuespillet om matvareprisene

Det vil være svært uheldig om Stortinget, i sin iver etter å gi inntrykk av å gjøre noe, vedtar reguleringer som svekker konkurransen og øker prisene og i tillegg fører til unødvendig byråkrati.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Steinar Juel

Et dysfunksjonelt bokmarked

I et normalt marked vil ingen fortsette å produsere mer av noe det selges lite av.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Desentralisering

Desentralisering, det vil si å flytte politiske avgjørelser ned på lavere nivåer, for eksempel fra sentrale myndigheter til kommunene, eller fra kommunene til individer, vil kunne redusere noen av problemene politisk styring kan lede til.
Økonomi og velferdKonkurranse
Lars Peder Nordbakken

Myndighetene bør sette en stopper for DNBs planer om oppkjøp av Sbanken

Valgfriheten og mangfoldet i banknæringen er av stor betydning for bankkunder og for samfunnet som helhet. Det finnes derfor gode grunner til en aktiv konkurransepolitikk, skriver Lars Peder Nordbakken i E24.no om DNBs planer om oppkjøp av Sbanken.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Diskutable påstander om markeder og konkurranse

Markeder er absolutt ikke egnet til alt her i verden. Derfor brukes de heller ikke til alt. Men virksom konkurranse vil alltid få oss på sporet av bedre og mer effektive måter å tilfredsstille menneskelige behov på.
Økonomi og velferdKonkurranseØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Fakta om å deregulere

Atle Hagtuns replikk til meg 2. desember viser hvor viktig det er å søke kunnskap fremfor å sette seg fast i gamle forestillinger og alternative fakta, skriver Gard Løken Frøvoll i Klassekampen.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk

Hva skjer med markedene og konkurransen i Amerika og i Europa? Og hva betyr det for Norge?

Video fra Civitasamtalen med den franske økonomen Thomas Philippon, ser du på civita.no og snart også på YouTube.
InternasjonaltØkonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Haakon Riekeles

Bokavtalen skader lesere

Kulturminister Trine Skei Grande har nylig foreslått å utvide bokavtalen. Det vil gi en lengre fastprisperiode og høyere priser på opptil 65 prosent av bøkene.
Politikk og samfunnKonkurranseKultur
Haakon Riekeles

Konkurranse er motoren bak den enorme velstands- og velferdsøkningen kapitalismen har gitt oss

"Konkurranse mellom bedrifter er kjernen i en velfungerende markedsøkonomi", skriver Haakon Riekeles i Dagbladet.
KonkurranseØkonomiske systemerNæringspolitikk
Steinar Juel

Tollvern trekker også andre priser opp

"Jeg er ganske sikker på at en avvikling av importvernet etter hvert også ville gitt en reprising av slike produkter i norske dagligvarebutikker, blant annet fordi noen utenlandske kjeder da ville kunnet etablere seg med hele sitt logistikkapparat," skriver Steinar Juel i DN.
HandelKonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Det norske dagligvaremarkedet lider av mangel på konkurranse

«Høyre og Ap vil innføre forbud mot prisdiskriminering fra leverandører til dagligvarekjedene. De er på ville veier — forbud er ikke veien til mer konkurranse», skriver Lars Peder Nordbakken.
KonkurranseNæringspolitikk
Steinar Juel

Svak konkurranse – som fortjent

"Svenskehandel og svak konkurranse på dagligvarer er en uunngåelig følge av importvern og landbrukssamvirkets posisjon", skriver Steinar Juel.
HandelKonkurranseNæringspolitikk

Konkurranse

Sett fra kundenes synsvinkel konkurrerer produkter og tjenester om å tilfredsstille samme eller tilsvarende behov og verdiopplevelser.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Velferdsdebatten trenger kunnskap, ikke anekdoter

"Private aktører i velferden bør kunne tjene penger, men etter 18 år er det på tide med en ny utredning om konkurransen," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Haakon Riekeles

DAB-innføringen: – Slipp radioen fri!

"Det er ikke bare mellom forskjellige aktører det er sunt med konkurranse, også forskjellige teknologier bør konkurrere. DAB må tåle konkurranse fra FM hvis det skal ha livets rett," skriver Haakon Riekeles.
KonkurranseNæringspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Det er lov å utlyse konkurranse kun for ideelle aktører. Men er det lurt?

ESA har slått fast at det er lov å utlyse egne anbudskonkurranser om offentlige tjenester som er forbeholdt ideelle aktører. Spørsmålet er hvorfor man skal gjøre det.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Maktspredning

Maktspredning henger sammen med idéene bak maktfordelingsprinsippet. Likevel brukes begrepet i litt andre sammenhenger og er mer et normativt uttrykk som vedrører idealer om spredning av makt for å fremme demokrati, konkurranse i markedet og mangfold i sivilsamfunnet i bred forstand.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Temaside: Civita om private aktører i velferden

På denne siden har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Vi lever av å dekke andre menneskers behov. Heldigvis.

De som mener det er galt å tjene penger på andres behov, tar etter min mening feil. I velfungerende markeder finnes det i bunn og grunn ingen andre måter å tjene penger på. Og det skal vi være glade for. Kristin Clemet i Morgenbladet:
Økonomisk politikkInnovasjon og entreprenørskapØkonomiske systemer
Steinar Juel

Trumps ideer smitter

Beskyttelse fra konkurranse utenfra gagner hverken de fattige eller investorer som Øystein Stray Spetalen. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
HandelGlobalisering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Den vesentlige valgfriheten

Det viktigste man kan oppnå ved å slippe til flere aktører i velferdstjenestene, er å la mennesker få større grad av selvbestemmelse i eget liv. Muligheten for mer effektive tjenester kommer i tillegg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Vårt Land.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse gir bedre resultat både i private og offentlige skoler

Godt gjennomført konkurranse kan gi større mangfold og valgfrihet, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlige tjenester. Det forutsetter at myndighetene legger opp til en konkurranse hvor kvalitet lønner seg. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse

Private aktører kan gi kvalitet, men det forutsetter god konkurranse. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranseVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kvalitet og valgfrihet er viktigst

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Ideelle aktører bør ikke ha konkurransefordeler

Det er flott at det finnes ideelle aktører som ønsker å levere helse- og sosialtjenester. Men det er ingen grunn til at de skal få særegne konkurransefordeler, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenKonkurranse
Kristin Clemet

Offentlig bedre enn privat?

Det er en grunn til at planøkonomien spilte fallitt. Kristin Clemet i Dagsavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Mats Kirkebirkeland

Billig smågodt er et gode

Matvarekjedenes priskrig viser eksistensen av en sunn konkurranse i dagligvaremarkedet, skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
KonkurranseNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Nr. 17 2014: Pikettys sannheter og fataliteter

I mangel av en analyse som skiller mellom de sunne og usunne formene for ulikhet risikerer Pikettys politiske anbefalinger å virke mot sin hensikt. Vi må lete andre steder for å finne de gode svarene, samtidig som vi ikke må begå den motsatte feilen å late som om vi ikke står overfor en seriøs utfordring. De mest usunne formene for ulikhet kan bare bekjempes med mer konkurranse, mer rettferdige spilleregler og mer produktive incentiver. Last ned og les notatet her!
Økonomi og velferdUlikhet

Relativt dårlig om konkurranse

"Uansett hvor mye du strever for å bli bedre, hjelper det lite hvis naboen blir enda bedre,” skriver Thomas Hylland Eriksen i Dagbladet. "Eh, nei, Hylland Eriksen. Det hjelper faktisk at du strever. Du kan faktisk bli bedre selv, selv om naboen blir enda bedre. Det er i grunn slik samfunnet går fremover," svarer Kristian Tonning Riise.
Ideer