Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
eldrehjem eldreomsorg
Aslak Versto Storsletten

På tide med statlig garantert eldrereform

Private bør involveres mer i eldreomsorgen. Staten bør ta kostnadene.
VelferdsstatenPrivate i velferden
eldreomsorg
Aslak Versto Storsletten

Vi tok løftet for norske barn. Nå bør vi gjøre det for norske eldre.

Barnehageforliket feirer 20 år. Det er på tide å vurdere en lignende reform i eldreomsorgen.
ReformerPrivate i velferdenVelferdstjenester
Eldreomsorg, sykehus, sykeseng, pleie, omsorg, velferd, velferdsstat, eldrereform, sykehjemsplass
Aslak Versto Storsletten

Eldrereform

Bør ikke flere få lov til å bo på sykehjem, hvis de ønsker det? Kan vi få på plass en eldrereform, der eldreomsorgen bygges ut etter mønster fra det 20 år gamle barneforliket?
Økonomi og velferdVelferdstjenester
AI eldreomsorg eldre kvinne
Aslak Versto Storsletten

Agenda prøver å overbevise folket om at folket tar feil

Private innslag i eldreomsorgen er en styrke for velferdsstaten.
VelferdsstatenPrivate i velferden
AI helse og omsorg
Aslak Versto Storsletten

Agendas feilslutning

Tankesmien Agenda reagerer negativt på resultatene i en undersøkelse som viser samme trend som Agenda selv har kommet frem til.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Omsorg, eldre, lege, hender
Steinar Juel

Gammel velferd

Ivaretakelse av en befolkning som blir stadig eldre, er den største oppgaven vårt velferdssystem står overfor.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
31 aug
torsdag 31 august 2023 kl. 08:00

Hvordan løser vi utfordringene i eldreomsorgen og i helsevesenet i Oslo?

Civitafrokost torsdag 31. august kl. 8.00: Hva skyldes problemene i Oslos eldreomsorg, og hvordan løser vi dem?
Velferdsstaten
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Konkurranseutsetting løser ikke alle eldreomsorgens problemer, men det kan bidra til nytenkning, innovasjon og mer transparens

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
velferd, gamlehjem, pleie
Aslak Versto Storsletten

Tove Karoline Knutsen er et godt eksempel på hva som er galt med Arbeiderpartiet

Der noen skisserer mulige løsninger på eldreomsorgen i Norge, bruker Arbeiderpartiet tiden på å forklare at det finnes problemer i Sverige.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
eldreomsorg
Aslak Versto Storsletten

Kan konkurranseutsetting av eldreomsorg være et svar på noen av problemene i Tromsø?

Det hoper seg igjen opp med pasienter på sykehus rundt om i landet. Flere kommuner klarer ikke å ta imot nok utskrivningsklare pasienter. Dette er negativt for pasientene og koster kommunene dyrt. Det gir videre lengre ventetid og kan gi dårligere beredskap ved sykehusene.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Eldrebølgen – Om ti år er vi alle eldre

Befolkningen i et land ser gjerne ut som en pyramide når den rangeres etter alder: det fødes mange barn og det tynnes ut på toppen blant de eldste. Norges befolkning ser nesten motsatt ut.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Oslobyrådet driver en uforståelig kamp mot privat omsorg

"I fremtiden må det leveres langt mer eldreomsorg med langt færre varme hender. Det løser vi ikke ved rekommunalisering og bedre pensjonsytelser." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Mathilde FastingTor W. Andreassen

Slik fjerner vi «helsekø» fra ordbøkene

"Flere private aktører og mer bruk av teknologi som gjør det mulig å bo hjemme lenger. Dette er viktige faktorer for å hindre propp i helsevesenet", skriver Mathilde Fasting og Tor W. Andreassen i Finansavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Lars Kolbeinstveit

Hvem har ansvaret for de eldre når Den kulturelle spaserstokken avvikles?

"Likevel handler ikke dette bare om økonomi. Det handler også om hvordan vi behandler våre eldre. Hvem tar ansvar? Det offentlige eller pårørende og sivilsamfunnet? Hvis ikke familien og sivilsamfunnet tar sin del av ansvaret, får vi et fattig og kaldt samfunn," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Mathilde Fasting

Morgendagens eldre

"For å få mer nytenkning og større spredning av de gode løsningene i eldreomsorgen, må private aktører inkluderes", skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
Private i velferdenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Au pairer for eldre

"Det mange ulike oppgaver som kan løses uten at man har medisinsk bakgrunn. Hvor får vi dem fra? Hvilke arbeidskontrakter tilbyr vi dem? Det er de relevante spørsmålene i au pair-debatten. Dersom man mener at au pair-kontraktene burde forbedres, er det fritt fram for gode forslag. Beskyldninger om sosial dumping og forakt for norske omsorgsarbeidere er ikke konstruktivt," skriver Mathilde Fasting i Nationen.
VelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Au pair for eldre

"For tiden behandler Stortinget en melding om de teknologiske mulighetene som finnes for at eldre skal kunne bli boende lenger i sine hjem. I vårt notat går vi lenger og ser på hvordan vi også kan skaffe flere menneskelige ressurser, slik at flere eldre kan bli boende lenger i sine hjem. GPS og fallsensorer er bra, men varme hender trengs også," skriver Mathilde Fasting i Dagsavisen.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Hvem skal hjelpe eldre?

"Så mange som mulig bør få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker det. Det er ikke bare ut fra et bekvemmelighetsmål om å slippe å bygge sykehjem, men fordi det er et uttrykt ønske fra svært mange nordmenn," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Flere eldre krever nytenkning

"Det vi trenger nå, er konkrete tiltak for å løse utfordringene den stadig økende andelen eldre medfører. Vi bør vurdere økonomiske incentiver, våge å satse på innovasjon, og tilrettelegge slik at de eldre kan bo lenger hjemme. Og ikke minst, invitere alle med, også private," skriver prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting, i Dagbladet.
VelferdsstatenVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingKarine Skaret

Alle gode krefter

"Eldremeldingen ser mye til Danmark. Danskene oppmuntrer til konkurranse. Støres eldremelding peker på mangfold i behov, men følger ikke opp med mangfold i løsninger. Det er synd, for skal vi utvikle kvalitet i eldreomsorgen behøver vi alle gode krefter, også de private," skriver Mathilde Fasting og Karine Skaret i BT.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Karine Skaret

Fremtidens eldre bor i kollektiv

"Det nye Civita-notatet "Fremtidens eldre" legger frem konkrete tiltak for å løse utfordringene den stadig økende andelen eldre medfører. Vi må innføre økonomiske insentiver, ta oss råd til å satse på innovasjon og tilrettelegge slik at de eldre kan bo lenger hjemme," skriver stipendiat Karine Skaret hos Minerva.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Fremtidens eldre

"Morgendagens omsorgspolitikk må ta høyde for at vi lever lenger, og at vi vil bo hjemme så lenge som mulig. Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, som kom for noen uker siden, oppfordrer ikke til private løsninger. Det gjør vi i notatet Fremtidens eldre, som lanseres i dag," skriver Mathilde Fasting på sin blogg.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Karine Skaret

Nr.6 2013: FREMTIDENS ELDRE: Lever lenger – jobber mer – bor hjemme

Det er behov for nytenkning innen både arbeidslivet og omsorgssektoren. Dette Civita-notatet presenterer tiltak for å få flere eldre i arbeid, flere til å bo hjemme lenger, og en bedre eldreomsorg.
VelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
David Hansen

OMSORG: Nye løft gjøres i samarbeid

VelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi og velferd

Seniorsaken for brukervalg

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Valgfrihet er respekt

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester