Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Ungdom
Eirik Løkke

Sytekulturen preger hele samfunnet. Men den er særlig skadelig for de unge.

Eirik Kjønnøy misforstår hva jeg mener med å stille krav.
Politikk og samfunn
Millitære, forsvaret, støvler, uniform
Eirik Løkke

Vi trenger en kulturell og åndelig opprustning

Når man sammenligner dagens nordmenn med tidligere tiders generasjoner, er kontrasten ekstrem. Det er på tide å ta oss sammen.
IdeerPolitikk og samfunn
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om å ha og ta ansvar

Å ta ansvar er for det første å innrømme at man har ansvaret for noe, og for det andre å gjøre noe for å leve opp til ansvaret. Hva skal man gjøre?
IdeerPolitikk og samfunn
Sondre Hansmark

Datoer, ikke data?

Regjeringen virker å ville handle veldig fort når det skal innføres tiltak, men ikke når det handler om å myke opp. I stedet for å dytte ansvaret over på byråkratiet, bør de svelge sin egen stolthet og vurdere tiltak kontinuerlig.
Norsk politikkDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Du betyr noe – for andre

"Frihet står ikke i en nødvendig motsetning til forpliktelse. Uten det sosiale finner individet ikke sin plass, og livet får ikke sin mening."
Ideer
Torstein Ulserød

Myndighetene har sviktet i tilsynet med pelsdyrbønder

"Harald Gjein har gjort noe så unorsk som å gi myndighetene et ansikt, og å ta ansvar ved å gå av." Torstein Ulserød i Minerva.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Kvinner må også ta selvstendig ansvar

"En konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet", skriver Lars Kolbeinstveit.
Likestilling og feminisme
Autonomi, frihet

Autonomi

Å være autonom er å kunne gi seg selv lover eller å bestemme over seg selv. Uttrykket ble først brukt i politisk tenkning om den greske bystaten hvor en stat hadde autonomi når borgerne laget sine egne lover i stedet for å være underlagt en fremmed makt. Siden ble begrepet utvidet til også å dekke individer.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Likestilling og ansvar

"Et mer liberalt syn på likestilling som ansvarliggjør individet, samt en konservativ realitetsorientering som påpeker at kjønnsroller ikke bare handler om strukturer, men også frie valg, er avgjørende hvis vi skal oppnå mer likestilling i samfunnet," skriver Lars Kolbeinstveit.
Demokrati og rettigheterLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Mulighetslikhet uten frihet gir ikke mening

"Sigrid Melhuus og Hilde Nagell i Agenda forfekter et begrep om mulighetslikhet som ikke tar tilstrekkelig høyde for verdien av individenes og familienes frihet", skriver Lars Kolbeinstveit.
IdeerLiberalisme

Ansvar

Grunnbetydningen av ansvar er det personlige, og gjerne moralske, ansvaret som følger oss gjennom livet fra vi har oppnådd en moralbevissthet.
IdeerPolitisk filosofi
Torstein Ulserød

Olemic Thommessen tar ansvar

"Dersom du bare er tilstrekkelig høyt plassert i vårt politiske system, spiller det ingen rolle om du har gjort en jobb som er under enhver kritikk," skriver Torstein Ulserød.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
integrering
Lars Kolbeinstveit

Frihet styrker fellesskapet

Grunnlaget for fellesskap er frihet og ansvar. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Carthe Blanche.
IdeerØkonomiske systemer
Lars Kolbeinstveit

Kulturlivet må på børs

 Det er på tide at næringslivstopper og moderne sosialdemokrater tar ansvar for å forklare Jan Kjærstad og Martin Kolberg at ikke alt var bedre før. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
IdeerLiberalisme
Torstein Ulserød

Privat vs. offentlig lederansvar

"Det er litt merkelig hvordan Hernes og andre som er opptatt av offentlig sektors fortrinn, kan være så voldsomt indignert over ansvarskulturen i næringslivet, der ledere faktisk ganske ofte blir holdt ansvarlige, samtidig som de ser ut til å leve godt med en offentlig sektor der lederansvar har svært få konsekvenser," skriver Torstein Ulserød.
Institusjoner og forvaltningNæringsliv
Morten KinanderTorstein Ulserød

Ansvarskultur brer seg fra toppen

"Mange spør om ikke feil i forvaltningen bør få større konsekvenser for de ansvarlige. Men er det riktig å kreve økt ansvarliggjøring på lavere nivåer når politikerne selv ikke tar konsekvensen av at de gjør feil?" Morten Kinander og Torstein Ulserød skriver på Minervanett.
Institusjoner og forvaltning
Lars Kolbeinstveit

Ansvar: Misjonerer ikke for nattvekterstaten

"Når borgerlige sier at samfunnet bygges nedenfra, er ikke det en neglisjering av statens rolle i samfunnet. Det er uttrykk for en bevissthet om hvilken rolle og hvilket ansvar staten har, og hvilket ansvar sivile samfunn har. Blandes disse rollene kan sivilt og individuelt ansvar svekkes. Dette kan igjen svekke staten," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Vårt Land.
IdeerLiberalisme

Medienes ansvar for samfunnsdebatten

Se video fra frokostmøtet med Flemming Rose, Jyllands-Posten, Erik Tornes, Aftenposten, og Bjørn Lindahl fra Svenska Dagbladet.
Politikk og samfunnMedia

Ansvar – 15 essays

Hvem som har ansvar, hvem som eventuelt burde ta ansvar, og hvilke konsekvenser som følger med ansvar, er helt sentrale spørsmål på alle områder i samfunnet. Denne essaysamlingen belyser disse spørsmålene på noen viktige samfunnsområder hvor vi mener ansvarsbegrepet er spesielt interessant å diskutere.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Ansvar – 15 essays

Hvem som har ansvar, hvem som eventuelt burde ta ansvar, og hvilke konsekvenser som følger med ansvar, er helt sentrale spørsmål på alle områder i samfunnet. Denne essaysamlingen belyser disse spørsmålene på noen viktige samfunnsområder hvor vi mener ansvarsbegrepet er spesielt interessant å diskutere. Bestill boken her!
IdeerPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nr. 27 2013: Belønning av og sanksjoner mot forvaltningsledere

Det ser ut til at det har utviklet seg en ansvarsforståelse i norsk politikk og forvaltning, der små feil får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, mens alvorlig systemsvikt ender med en flau innrømmelse av ansvar – og intet mer. Det er behov for reformer som i større grad synliggjør det personlige lederansvaret.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheterRettsstat
Kristin Clemet

Jakten på likhet – flukten fra ansvar

"Hvor langt kan staten gå i å overta ansvaret for våre barn før foreldrenes rett og ansvar forvitrer? Og hvor langt må staten gå for å få oppfylt sitt ønske om en lik og rettferdig barndom for alle", skriver Kristin Clemet i Minerva.
IdeerPolitikk og samfunn

Finnes det personlige ansvaret?

Ideer
Kristin Clemet

Panama Papers: På tide å roe seg litt ned

"Man kan lure på om det er denne mangelen på mer spektakulære funn som gjør at enkelte medier, politikere og professorer nå går så langt som de gjør i sine kommentarer." Kristin Clemet blogger.
Institusjoner og forvaltningNæringslivØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Gå eller bli? Om det å ha lederansvar

Skal en leder som utsettes for kritikk ta ansvar ved å gå av, eller bli i sin stilling for å rette opp det som er galt? Dette var tema på dagens frokostmøte arrangert av Minerva og Civita, i anledning av at Minerva nå er kommet med et nytt nummer, der temaet er ansvar. Kristin Clemet snakket om lederansvar i statsforvaltningen. Les et sammendrag av hennes innledning på Clemets blogg.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter

Gå eller bli?

Skal en leder som utsettes for kritikk “ta ansvar” ved å gå av, eller bli i sin stilling for å rette opp det som er galt? I panelet var Harald Norvik, Hanne Skartveit og Kristin Clemet. Se film og hør podcast fra møtet her.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter