Ideer

Ansvar – 15 essays

Hvem som har ansvar, hvem som eventuelt burde ta ansvar, og hvilke konsekvenser som følger med ansvar, er helt sentrale spørsmål på alle områder i samfunnet. Denne essaysamlingen belyser disse spørsmålene på noen viktige samfunnsområder hvor vi mener ansvarsbegrepet er spesielt interessant å diskutere.

Publisert: 17. desember 2013

Du har ansvar. Ansvar er uløselig knyttet til det å være menneske. Ansvaret følger med den friheten vi alle verdsetter. De fleste i vår del av verden har fått stadig større frihet til å velge sine liv, men dermed har vi også fått et større ansvar for hvordan livene våre blir.

Alle har ansvar på ulike områder, avhengig av yrke, relasjoner til andre og livssituasjon for øvrig. Eksempelvis har en statsminister ansvar for forvaltningen, en næringslivsleder har ansvar for bedriften han eller hun leder, og foreldre har ansvar for sine barn. Personer har ansvar, men det har også samfunnsinstitusjoner. Staten har et annet ansvar enn sivilsamfunnet eller næringslivet. Mediene har ansvar for å bidra til en god debatt og journalistikk.

Vi kan også velge å ta ansvar, men da dreier det seg fortrinnsvis om noe vi ikke allerede har ansvar for, i hvert fall noe vi ikke har mer ansvar for enn alle andre. Klimatrusselen er et slikt eksempel.

Hvem som har ansvar, hvem som eventuelt burde ta ansvar, og hvilke konsekvenser som følger med ansvar, er helt sentrale spørsmål på alle områder i samfunnet. Denne essaysamlingen belyser disse spørsmålene på noen viktige samfunnsområder hvor vi mener ansvarsbegrepet er spesielt interessant å diskutere.

Bestill boken her.