Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

En reise til Roma

Hva får to professorer i middelalderhistorie til å sykle fra Norge til Roma i fotsporene til middelaldermunken Nikolas Bergsson fra Island?
Ideer
Nullskatteyter, formuesskatt, kalkulator, forstørrelsesglass, null, skatt
Mathilde Fasting

Har ikke Aftenposten fått med seg skattedebattene de siste to årene?

Misvisende av Aftenposten.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Vil protestene i Tblisi føre til endringer i Georgia?

Georgierne tar til gatene fordi parlamentet innfører «russerloven» som vil strupe frie medier og sivilsamfunnet. Vil protestene føre frem?
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hva vil Hamas?

Hva ville Hamas oppnå med terrorangrepet 7. oktober? Hvor sannsynlig er en krig med Hizbollah? Hva vil skje fremover i Midtøsten?
TerrorismeDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hva kjennetegner de nordiske landenes familiepolitikk?

VelferdsstatenØkonomi og velferd
Europa statsforfatning
Mathilde Fasting

Ytre høyre kan rykke inn i regjeringskontorene i Frankrike, men holdes utenfor makten i Europaparlamentet

Frankrikes president Emanuel Macron har skrevet ut et nyvalg der resultatet kan bli at Frankrike for første gang får en statsminister fra ytre høyre. Samtidig ser det ut til at ytre høyre fortsatt kan holdes utenfor makten i Europaparlamentet.
InternasjonaltPopulismeEU og EØS
Nullskatteyter, formuesskatt, kalkulator, forstørrelsesglass, null, skatt
Mathilde Fasting

Formuesskatten er ikke gründervennlig

Formuesskatten reduserer tilgangen på egenkapital til gründerbedrifter.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hva betyr EU-parlamentsvalget for Europa?

InternasjonaltPopulismeEU og EØS
fly
Mathilde Fasting

Skatt som gjør vondt verre

Forslaget til utflyttingsskatt gjør vondt verre for norsk eierskap.
PersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hvordan er Norges forhold til EU?

EØS-samarbeidet har tjent oss godt i 30 år – vil det fortsette i nye 30 år? Hør ny episode med Siri Sletner, tidligere ambassadør i Tsjekkia, Ungarn og Slovenia.
EU og EØS
fly exitskatt
Mathilde Fasting

Tre gode grunner til å justere exit-skatteforslaget

Forslaget fremstår som et forsøk på å motvirke skadevirkningene ved utflytting ved å etablere betydelige utflyttingshindre.
PersonskattSkatt og avgifter
utflytting, exit-skatt

Exitskatt

Utflyttingsskatt eller exitskatt er en skatt på verdier som er opparbeidet i aksjeselskaper og som skal betales når en skatteyter flytter ut av landet. 
PersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Ayesha Wolasmal: Tusen dager med Taliban

Sjansene er små for at Vesten kan få til endringer i Afghanistan, men Ayesha Wolasmals bok gjør en god innsats for å gi noen av problemene i landet oppmerksomheten de fortjener.
Mathilde Fasting

Tusen dager med Taliban

Hør ny episode med bokaktuelle Ayesha Wolasmal om Afghanistan etter at Taliban på nytt kom til makten i august 2021.
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Høy formuesskatt skader mange små og mellomstore bedrifter

Mathilde Fasting svarer Hannah Gitmark.
FormuesskattSkatt og avgifter
exit-skatt, dør, mann som går, skatt, rødt,
Mathilde Fasting

Exit-skatten

Vil de nye reglene for exit-skatt stoppe utflyttingen fra Norge? Vil forslaget fremme verdiskaping og sikre likebehandling? Eller bidrar det kun til uforutsigbarhet i det norske skattesystemet og politisk risiko for fremtidige investeringer i Norge?
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Er rike mennesker grådige banditter?

Hvordan takler vi rikdom i Norge? Er det slik at makt og rikdom korrumperer? Hør ny episode med Henrik Langeland, forfatter av boken "Makten og æren".
Økonomi og velferd
utflytting, exit-skatt
Lars Peder NordbakkenMathilde Fasting

Hvorfor exit-skatten er som gift for innovative gründere

Det er på tide at større deler av det politiske Norge ser skriften på veggen og tar seriøse skritt for å etablere en mer kompetent og gründervennlig økonomisk politikk.
SelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hvordan er Norges forhold til EØS og EU?

Hvorfor anbefaler EØS-utvalget at Norge må knytte seg enda sterkere til EU? Hør ny episode av Liberal halvtime.
EU og EØS
Mathilde Fasting

Hva skjer om Ukraina taper?

Selv om kongressen i USA har bevilget ny støttepakke til Ukraina, er utfallet av krigen usikkert. Hva skjer om Ukraina taper?
InternasjonaltUSA
Nullskatteyter, formuesskatt, kalkulator, forstørrelsesglass, null, skatt
Mathilde Fasting

Relevant empiri i debatten om eierskatt

Hannah Gitmark argumenterer i et spaltistinnlegg for at formuesskatten ikke er skadelig for verdiskaping og omstilling i norsk næringsliv. De erfaringene vi har fått de siste årene, viser at dette ikke stemmer.
FormuesskattSkatt og avgifter
EU
Mathilde Fasting

EØS-utredningen: Hva er neste skritt?

Om det er én ting som kommer ut av EØS-utredningen, må det være at Norge har to alternativer: Beholde EØS-avtalen eller melde seg inn i EU.
UtenrikspolitikkInternasjonale institusjonerEU og EØS
Mathilde Fasting

Hva skjer i Polen?

PiS-partiet ble kastet i det polske valget, men hva skjer i Polen nå? Hvordan håndterer Polen den pågående krigen i Ukraina?
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Jette F. Christensen: Demokratiet, det er oss – 10 svakheter i verdens beste folkestyre

Jette Christensen løfter frem flere interessante problemstillinger når hun tar for seg ti sårbarheter i demokratiet. Men boken kunne gjerne gått mye dypere.
Mathilde Fasting

Hvor godt fungerer det norske demokratiet?

Hør ny episode med Jette Christensen, statsviter, tidligere arbeiderpartipolitiker og forfatter av boken «Demokratiet, det er oss».
DemokratiDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hva skjer i Georgia?

Hvordan er forholdet til Russland tretti år etter Georgias selvstendighet? Hvordan påvirkes Georgia av krigen i Ukraina? Og hva kan georgiere som ønsker et tettere forhold til Europa og Vesten gjøre?
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Seksuell vold under Hamas’ terrorangrep 7. oktober

Hvordan dokumenteres seksuell vold og drap i Hamas terrorangrep 7. oktober? Hamaskrigere har filmet overgrepene og drapene og bruker det i propaganda for sin sak. Hvorfor er det likevel vanskelig å få internasjonal støtte for hva som skjedde?
TerrorismeInternasjonaltForsvar og sikkerhet
Mathilde Fasting

Hva skjer i Moldova og Transnistria?

Til høsten er det presidentvalg i Moldova og avstemming om EU-medlemskap. Vil den sittende presidenten Maia Sandu vinne?
Internasjonalt
EU, Europa, fellesskap, Norge, EU-flagg, skygger, mennesker sammen, union, sikkerhet
Jan Erik GrindheimMathilde Fasting

Norge bør søke medlemskap i EU

Rogaland er Norges fjerde største eksportfylke, og det er til EU eksporten av varer og tjenester går.
EU og EØS
Mathilde Fasting

30 år med EØS-avtalen

Hvor viktig er EØS-avtalen for Norge? Hør ny episode med tidligere EU-ambassadør og president i EFTAs overvåkningsorgan ESA, Bjørn T. Grydeland.
EU og EØS
Mathilde Fasting

Martin Krasnik om 7. oktober, jødene og palestinerne

Hvorfor er norsk og dansk debatt om Israel og Gaza så forskjellig? Hva må til for en varig løsning i Midtøsten?
InternasjonaltDemokrati og rettigheter
EU, Europa, fellesskap, Norge, EU-flagg, skygger, mennesker sammen, union, sikkerhet
Jan Erik GrindheimMathilde Fasting

Hvorfor bør Norge søke medlemskap i EU?

Norge deltar ikke i de politiske beslutningsprosessene i EU hvor alle lover og regler blir bestemt, vi bare tilpasser oss endringene. Er det en akseptabel situasjon for Norge, eller er vi bedre tjent med et medlemskap i EU, som også gir politisk innflytelse?
Demokrati og rettigheterEU og EØS
Mathilde Fasting

Aftenbladet skriver unyansert om skatt på lederplass

Aftenbladets leder om formuesskatt inneholder noen passasjer som jeg ønsker å korrigere.
FormuesskattSkatt og avgifter
barnepass
Mathilde Fasting

På tide med en oppjustering?

Økt grense for lønnet arbeid i hjemmet kan skape flere arbeidsplasser, et mer regulert og ordnet arbeidsliv med ordentlig lønn, og mulighet for netto økt skatteinngang, til gode for resten av samfunnet.
VelferdsstatenVelferdstjenester