Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hva trenger næringslivet i nord?

Privat, norsk eierskap er viktigere i Nord-Norge enn i sentrale strøk i sør.
FormuesskattNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Sverre Diesen: Trump er farligere enn Putin

Har Vesten vilje til å støtte Ukraina til seier? Er et Russland uten Putin farligere enn et Russland med? Hvor stor betydning har Sverige og Finlands inntreden i NATO for forsvar og sikkerhet i Norden?
UtenrikspolitikkForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Mathilde Fasting

Må det et sikkerhetspolitisk jordskjelv til før vi diskuterer Norges forhold til EU?

Dersom Donald Trump blir valgt til president i USA i november, vil vi måtte ta av silkehanskene og for alvor vurdere hva det innebærer for Norge å stå utenfor EU-samarbeidet. Det er synd at det et sikkerhetspolitisk jordskjelv må til for å realitetsorientere oss.
UtenrikspolitikkForsvar og sikkerhetEU og EØS
Mathilde Fasting

Hva skjer i Sentral-Asia?

Landene øst for det Kaspiske hav ble selvstendige etter Sovjetunionens kollaps. Hva betyr naboskapet til Russland i dag?
IdeerInternasjonalt
Skatt. Røde tall.
Mathilde Fasting

Skattedebattens argumenter

Stadig flere ser hvor skadelig formuesskatten kan være. Gamle argumenter og ikke-relevant statistikk bør ikke lenger stå i veien for diskusjoner om hvordan den kan reformeres.
FormuesskattSkatt og avgifter
kenguru angrep
Mathilde Fasting

Er det grunnlag for Vedums frontalangrep?

Inntektene fra formuesskatten på arbeidende kapital utgjør én prosent av statsbudsjettet. Skatten bør være fullt mulig å fjerne.
Formuesskatt
Jan Erik GrindheimMathilde Fasting

30 år med EØS-avtalen – Er tiden inne for norsk EU-medlemskap?

Hva skal til for at Norge igjen debatterer hva slags forhold vi skal ha til EU? Hør ny episode av Liberal halvtime.
EU og EØS
Nullskatteyter, formuesskatt, kalkulator, forstørrelsesglass, null, skatt
Mathilde Fasting

Det blir ikke 25 000 nullskatteytere ved å fjerne formuesskatten

Jeg er helt enig med Jenny Klinge og mange andre som mener at formuesskatten på næringskapital bør fjernes, skriver Mathilde Fasting. Nullskatteyter-argumentet er et konstruert, ikke-eksisterende problem.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
skatt
Mathilde Fasting

Konstruktivt om det lite konstruktive «nullskattytere»

Det er ikke ofte at jeg får medhold av både Rødt og Senter for skatteforskning ved NHH.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hva er Russlands atomstrategi?

Vil russerne angripe Estland, Latvia og Litauen etter Ukraina? Vil Putin true Europa med atomvåpen? Hør ny episode av Liberal halvtime.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
skatt penger
Mathilde Fasting

«Nullskattytere» må avskaffes som begrep

At bedrifter går med tap i enkeltår, eller at noen i enkeltår velger å leve av oppsparte midler, kvalifiserer ikke til å bli omtalt som nullskattyter.
Formuesskatt

Eierbeskatning

Eierbeskatning er den skatten en eier av en næringsformue må betale for å eie formuen.
FormuesskattPersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Jan Christian Vestre vil ha EU-debatt med innestemme

Næringsminister Jan Christian Vestre har gått fra nei til tja til EU. Han mener EØS-avtalen er Norges viktigste avtale og vil ha en debatt om Norges forhold til EU - med innestemme.
EU og EØS
Mathilde Fasting

Hvor lett er det å starte selskaper i Norge?

Legger vi forholdene godt til rette for gründere? Hva er avgjørende for å lykkes i oppstarten? Hør ny episode med seriegrunder Murshid Ali.
Mathilde Fasting

Hvordan påvirker digitaliseringen av lover og regler vår samfunnsutvikling?

Hva skjer nå når all lovgivning er digital? Hva endret seg da vi gikk fra muntlig til skriftlig lovgivning? Og hvordan kan du bruke lovgivningen til å bli en diktator på tre år, uten at noen merker det?
Ideer
EU
Mathilde Fasting

Europa-året 2024 kan bli året da Norges forhold til EU får den oppmerksomheten det fortjener

I praksis har ikke noen nordmenn under 47 år fått si sin mening om Norges forhold til EU, men enda viktigere er det at debatt om Norges forhold til EU har vært nærmest fraværende siden 1994. En slik debatt trengs.
UtenrikspolitikkEU og EØS
Mathilde FastingTorkel Brekke

Finnes det noe håp om fred i Midtøsten?

30 år etter Osloavtalen angrep Hamas Israel. Er alt håp om fred nå ødelagt? Hør ny episode med professor Yair Hirschfeld og professor i religionshistorie og Civita-medarbeider Torkel Brekke.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Duckert, Hege: Katti Anker Møller – Å bestemme over livet

Hege Duckerts biografi gir Katti Anker Møller æren hun fortjener som en sterk foregangskvinne i kampen for retten til å bestemme over egen kropp.
Mathilde Fasting

Terje Tvedt om den industrielle revolusjonen i England del 3

Hør del tre og siste episode med Terje Tvedt, i samtale med Mathilde Fasting, om den industrielle revolusjonen i England.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Terje Tvedt om den industrielle revolusjonen i England del 2

Hvorfor ble England det første industrialiserte landet i verden? Og hvorfor skjedde det ikke i Kina, Japan, eller India?
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Terje Tvedt om den industrielle revolusjonen i England

Hør ny episode og del en av tre episoder med Terje Tvedt om hvorfor England vant, mens Kina og Asia tapte i det industrielle kappløpet.
Ideer
Mathilde Fasting

Hege Duckert om Katti Anker Møller: Barnelovenes mor

Journalist Hege Duckert har skrevet bok om Katti Anker Møller, en av de viktigste kvinnesakskvinnene i norsk historie.
Politikk og samfunnLikestilling og feminisme
skatt penger
Mathilde Fasting

Formuesskatten er et problem

Formuesskatt svekker risikotaking og påvirker norsk økonomi negativt.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hvordan ser krigen i Gaza ut for en norsk jøde?

Finnes det et håp om at konflikten mellom israelere og palestinere noen gang vil løses?
Politikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Mathilde Fasting

Gode relasjoner med EU må bygges på mer enn gass

Forholdet mellom Norge og EU er godt og bygger på tre pilarer; for det første energi og det grønne skiftet. For det andre sikkerhet og Norges posisjon i Arktis, og for det tredje felles verdigrunnlag. Dette mente EUs kommissær for økonomi da han besøkte Norge nylig.
Økonomi og velferdEU og EØS
Mathilde Fasting

Kjetil Alstadheim om Ukrainakrigen, EU og Jonas Gahr Støre

Hvor mye tid har eksterne kriser de to siste årene tatt av Støres tid? Hvordan klarer Støre å lede en regjering der synet på EU spriker så kraftig? Hør ny episode av Liberal halvtime.
Politikk og samfunn
Mathilde Fasting

Eierbeskatningen er relevant i forbindelse med salget av Fjord1

Formuesskatten reduserer tilgjengelig risikokapital for gründerskap, nyetableringer, omstillinger og vekst for bredden av norske bedrifter.
FormuesskattSkatt og avgifter
arbeid
Mathilde FastingHege Moen

En ny velferdsmodell – uten fattigdomsfeller og bedre arbeidsinsentiv for de uføre?

Nettavisen har kastet seg inn i en betent velferdsdebatt.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Sviktet norske sentrale politikere sommeren 1940?

Hva skjedde våren og sommeren 1940? Hvordan kan ettergivenheten i 1940 forstås i lys av norsk politisk kultur?
Norsk politikk
Mathilde Fasting

Hva er kristendemokrati?

Hva skiller kristendemokratisk tenkning fra konservatisme? Hvor hører KrF hjemme? Hør ny episode med Henrik Syse og Eilev Hegstad.
IdeerKristendemokrati
Mathilde Fasting

Spencer, Nicholas: Magisteria: The Entangled Histories of Science & Religion

Religion og vitenskap har levd side om side gjennom menneskets historie. Nick Spencers håp og hypotese er at de begge vil gi verdifulle bidrag i den videre teknologiutviklingen.
Mathilde Fasting

Hvorfor er de unge så positive til EU?

Hva synes unge EU-borgere om EUs utvikling? Og hvorfor er de så positive til EU? Hør ny episode av Liberal halvtime.
EU og EØS
trygder
Mathilde FastingHege Moen

Vi trenger nye ideer

Dagens trygdesystem ikke bidrar godt nok til å få flere i arbeid. Trygdesystemet må forenkles og forbedres.
Økonomi og velferd
næringsliv, eierbeskatning, skatt
Mathilde Fasting

Eierbeskatning, ikke kapitalbeskatning

Utbytteskattenivået i Norge, inklusive selskapsskatt, er nå i toppsjiktet i Europa. Legger vi til formuesskatten på næringskapital, ligger Norge trolig høyest i hele Europa.
FormuesskattSkatt og avgifter