Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Fr. H. Svendsen

Frihet etc.

Denne boken handler om betydningen av frihet i menneskets liv. Tekstene er hentet fra podkastserien «Civita-foredraget», og det tematiske mangfoldet i boken er stort. I tekstene diskuteres blant annet frihet, ansvar, makt, ondskap, toleranse, tillit, livsmening, lykke, rettferdighet, fattigdom, penger, sannhet, frykt og håp.
IdeerPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om David Hume

IdeerPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om Baruch Spinoza

Spinozas filosofi handler om indre og ytre frigjøring. Den indre går gjennom en rasjonell forståelse av tilværelsen, og den ytre gjennom ytringsfrihet og demokrati. Han understreket at et fritt samfunn må basere seg på håp snarere enn frykt.
IdeerPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om Hannah Arendt

Hannah Arendt er en tenker for vår tid, som undersøkte de mest krevende spørsmålene innen politisk teori og mente frihet burde være målet for all politisk handling.
Politisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om Mary Wollstonecraft

Hør ny episode om filosof Mary Wollstonecraft, den liberale feminismens mor som så hvilke konsekvenser liberalismen hadde for likestillingen.
LiberalismeLikestilling og feminisme
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om John Stuart Mill

Politisk filosofi
Akademia

Plagiat

Uttrykket «plagiat» retter seg derimot mot den som vil høste en eller annen fordel – med henblikk på inntekt, eksamenskarakterer eller omdømme – ved å foregi at en annens arbeid er ens eget.
ForskningUtdanning og forskning
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om Immanuel Kant

Immanuel Kant var liten av vekst, men ble en stor tenker, og gjennomførte den kanskje mest radikale vendingen i hele filosofiens historie.
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om latskap og lediggang

Latskapen har et ufortjent dårlig rykte. Ikke engang i fritiden lar vi latskapen råde. Et velbalansert liv må også inneholde ekte lediggang. Måtte du bruke den kommende juleferien til rikelige mengder kompromissløs sløving!
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om forbrukets filosofihistorie

Har vi gått fra å være et samfunn av produsenter til å være et samfunn der vi først og fremst er forbrukere? Gir alt dette forbruket livet ditt mening?
IdeerPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om å ha og ta ansvar

Å ta ansvar er for det første å innrømme at man har ansvaret for noe, og for det andre å gjøre noe for å leve opp til ansvaret. Hva skal man gjøre?
IdeerPolitikk og samfunn
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om lykke og politikk

Er lykke et gyldig mål for politikken? Gir lykken alle andre politiske mål verdi? Eller er lykkebegrepet rett og slett ikke egnet til å gi politikken et innhold og en retning?
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om stoisisme

Hva er egentlig attraksjonen ved stoisismen, hvorfor har den fått en renessanse nå og er det alt i alt en god idé å bli stoiker?
Ideer
Lars Fr. H. SvendsenMathilde Fasting

Lars Fr. Svendsen om hva kan vi lære av Adam Smith 300 år etter hans fødsel

Hva er Adam Smiths usynlige hånd? Hør filosof Lars Fr. Svendsen i tredje episode av sommerens podcastserie om Adam Smith.
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om å tenke selv

Tenker du selvstendig? Og gjør det deg i så fall lykkelig?Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om skrivende maskiner

Hør ny episode av Civita-foredraget om kunstig intelligens.
IdeerDemokrati og rettigheter
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om rus

Hør ny episode av Civita-foredraget om rusens nytte og unytte for livet.
IdeerRuspolitikk
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om håpets politikk

Det er avgjørende hvorvidt håpet eller frykten motiverer oss politisk, for bare et samfunn som baserer seg på håp fremfor frykt, vil kunne være fritt.
IdeerPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om raseri

Er vår tid mer henfallen til raseri enn tidligere tider? Hør ny episode av Civita-foredraget med Lars Fr. Svendsen om raseri.
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om arbeid

Selvsagt er inntekt viktig, men det store flertallet sier at arbeidet deres er motivert av noe mer enn som så. Hva er dette mer?
IdeerArbeidslivArbeid og sysselsetting
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om vennskap og kjærlighet

Det som gjør kjærlighet og nære vennskap så fantastisk, er nettopp at det er en relasjon til en annen, som ikke bare er en kopi av en selv, men som utvider en selv og gir et blikk utenfra.
Politikk og samfunn
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om frihet og livsmening

Frihet er til syvende og sist muligheten til å realisere verdier i livet ditt. Hvilke verdier velger du å realisere? Hvordan definerer du hvem du er? 
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om optimisme og pessimisme

Ifølge filosofer som Immanuel Kant og Karl Popper har vi en plikt til å være optimister. Arthur Schopenhauer avviser på sin side optimismen som en hensynsløs tenkemåte som kun bortforklarer verdens lidelser. Hvem av dem har rett – om noen?
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om kunst

Kunst blir ofte fremstilt som mer frihetlig enn andre menneskelige aktiviteter. Har vi noen grunn til å tro at det er slik? Og er det overhodet mulig å trekke et skille mellom det som er kunst og det som ikke er kunst?
Politikk og samfunnKultur
Putin and Macron meeting with a large table.jpg - Wikimedia Commons
Lars Fr. H. Svendsen

Vladimir Pinocchio

Putin-regimet legemliggjør hva filosofen Hannah Arendt omtalte som den moderne, politiske løgnaktigheten. Det dreier seg ikke om å tildekke virkeligheten, men om å ødelegge virkeligheten slik at den ikke kan konfrontere løgnen.
Totalitære og autoritære regimerKommunisme
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om retten til et usunt liv

Vi har en rett til et godt helsetilbud, men vi har ingen plikt til helse. Folkehelsepolitikken og den tiltagende moraliseringen av helsen gjør det nødvendig å påminne om retten til å leve usunt, hvis man skulle ønske det.
Ideer
makt

Makt

Makt må organiseres og begrenses på en slik måte at den i størst mulig utstrekning gjør det mulig for den enkelte å leve livet sitt.
IdeerInstitusjoner og forvaltningPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om makt

Makt er hverken godt eller ondt i seg selv – det avhenger helt og fullt av hvordan den utfolder seg – men makt er farlig. Ny episode av Civita-foredraget.
IdeerPolitikk og samfunn
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om penger

Penger er et uttrykk for noe av det mest verdifulle i menneskelivet: Vår evne til å vise hverandre tillit. Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
IdeerØkonomi og velferd
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om tillit

Når målinger av tillitsnivåer i ulike land blir presentert formidles dette ofte i norske aviser som at nordmenn er klodens mest naive folkeslag. Det kan nok i og for være riktig, men vi bør skille mellom naiv, blind og reflektert tillit.
IdeerDemokrati
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om sannhet og demokrati

Sannheten er ikke demokratisk, men demokratiet behøver sannhet. Hør ny episode av Civita-foredraget.
IdeerDemokrati
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om frykt

Fryktkulturen maner frem en verden av potensielle katastrofer til tross for at vi aldri har levd tryggere liv. Vår besettelse av risikoreduksjon skaper en prevensjonspolitikk der konsekvensen blir en reduksjon av vår frihet, vårt handlingsrom og vår livskvalitet.
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om egoisme

Er vi alle dypest sett egoister? Er for eksempel julegavene vi gir hverandre til syvende og sist motivert av egeninteresse? Hør ny episode av Civita-foredraget!
IdeerPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om psykiske lidelser og sykeliggjøringen av menneskelivet

Vi kan jevnlig lese at en stadig større del av befolkningen sliter med ulike psykiske lidelser. Skyldes dette at vi er blitt sykere? Eller at vi har senket listen for hva som bør betraktes som sykdom?
VelferdsstatenPolitikk og samfunnVelferdstjenester