Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
skole, elev, tavle, rekke opp hånden
Oda Oline Omdal

Forebygging av hatefulle ytringer starter i skolen, ikke med PST

Selv om det er et problem at flere skremmes bort fra samfunnsdebatten som en konsekvens av hets og hatefulle ytringer, bør man starte med å se på årsakene.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
ung skrive debatt
Oda Oline Omdal

Samfunnsdebatten trenger de unge stemmene

Mange unge er redde for å delta aktivt i samfunnsdebatten, engasjere seg i lokalpolitikken eller ytre meningene sine i klasserommet.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
skole diskusjon debatt
Oda Oline Omdal

Skolen må ta et større ansvar for å trene unge i debatt og kildekritikk

Mange unge opplever terskelen for å ytre seg offentlig som svært høy. Heldigvis kan problemet løses.
SkolepolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

En liberal ytringskultur er viktig – også for minoriteter

Det vi aller minst trenger er å skape en offentlighet hvor folk er redde for å delta og uttrykke meningene sine.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Bård LarsenEirik Løkke

En samtale om den norske ytringskulturen

Hva kjennetegner den offentlige debatten i Norge? I hvilken grad bør de store mediene publisere alternative og ytterliggående stemmer? Og hvordan har sosiale medier påvirket offentligheten?
Ytringsfrihet
Bård Larsen

Samtalebremsen

Det inviteres til debatt, men ikke en reell debatt, for samtalen det legges opp til har veldig smale rammer. Det er små avvik som skal til før man sitter igjen med antydninger som i bunn og grunn forteller at man er et dårlig menneske. Det er ikke særlig fruktbart. Da kan man like gjerne trekke seg tilbake og dyrke sin egen hage.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetKultur

Podcast: Norsk offentlig ordskifte sett fra debattredaksjonen i VG

Hvordan står det til med debattklimaet i Norge? Hvem er det som slipper til i det norske ordskiftet? Og hvordan kan mediene ivareta kvaliteten på den offentlige debatten i en tid der hvem som helst kan formidle på sosiale medier? Ukens gjest i Civitasamtalen er Hans Petter Sjøli.
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
Mathilde Fasting

Trine Eilertsen om debattklima, ytringsfrihet og redigerte mediers fremtid

Hvordan er vilkårene for den frie debatten i Norge, og hva skal den nye ytringsfrihetskommisjonen gjøre? Hva vil Trine Eilertsen med Aftenposten fremover, og hva skjer med redigerte medier? Og hvem skal egentlig ha pressestøtte?
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
Torkel Brekke

Tre plikter mot polarisering

Stadig flere er i stand til å delta i offentlig eller halvoffentlig debatt. Det medfører plikter, skriver Torkel Brekke i VG.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetMedia

Har humoren et ytringsansvar?

I panelet var: Tore Sagen, Dag Sørås og Jonna Støme. Se video fra møtet her:
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Kolbeinstveit

Synnøve og Vanessas podcast

Midt i et ordskifte som kanskje mange Minervalesere mener er preget av identitetspolitikk og krenkelseskultur finnes det altså en norsk podcast hvor en liberal ytringskultur forsvares for om lag 100 000 lyttere i uka.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Bråkmakere er ikke som de en gang var

"Vi får ingen god eller saklig samtale ut av ytterligheter som finner hverandre i gjensidig forakt og kamp om offerrollen", skriver Bård Larsen i VG.
Politikk og samfunnKultur
Bård Larsen

– Å omtale noen som fascist en alvorlig anklage

For noen av oss fremstår Sverige som kroneksempelet på hvor galt det kan gå når politikere og offentligheten legger lokk på den offentlige samtalen. Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetNazisme og fascisme
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hvordan bekjempe netthets?

Hva kan gjøres for å bekjempe hetsen som særlig rammer kvinner? Gjester er Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

En vitsefortellers bekjennelser

"Skal humoren eller vitsen forstås bokstavelig? De fleste vil nok svare «tja». At det kommer an på vitsen og hvem den er på bekostning av. Da gjenstår spørsmålet om hvor grensa går", skriver Bård Larsen.
Politikk og samfunnYtringsfrihet
Torstein Ulserød

Homo­bevegelsens aggressive bjeffing

"Det er vanskelig å forene en slik kampmentalitet som Øyan og Endestad synes å være tilhengere av, med en kultur som dyrker ekte meningsmangfold," skriver Torstein Ulserød.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

I den gode sakens tjeneste

Bård Larsen på Minervanett: "I den gode sakens tjeneste oppheves en del moralske allmennregler. I gamle dager het det at målet helliggjør middelet. De gamle radikalerne omskrev det til «saka er viktigere enn sannheta»."
Politikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

Noen på Oslo Symposium må skjerpe seg

"Måten mange som var på Oslo Symposium i dag, oppførte seg på da Knut Arild Hareide talte, er skuffende. Hvis de ønsker respekt for det de selv står for, må de vise respekt for det andre står for."
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Hets og sjikane på nettet

"Det er viktig ikke å overdrive hvor mye hets det er eller hvor mye verre det er blitt. Jeg kan likevel ikke skjønne annet enn at den teknologiske utviklingen må ha gjort at opplevelsen i dag må være mye verre for mange, fordi tempoet og omfanget av hets, trusler og sjikane er så mye større".
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet