Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Lavinntektsland har enda svakere sikkerhetsnett etter korona og krigen i Ukraina

Hør ny episode av Liberal halvtime med professor i utviklingsøkonomi fra Harvard Kennedy School, Rema Hanna.
IdeerBistand og utviklingØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Likestilling er viktig og lønnsomt

Hør ny podcastepisode med generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen, som mener at likestilling er lønnsomt, både for norske bedrifter og for næringsutvikling verden over. Pandemien har gått ut over kvinners situasjon, men i et lengre perspektiv går utviklingen i riktig retning for de landene som satser på kvinner.
Bistand og utviklingLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Kan verden klare seg uten olje?

Bruk av olje fører til høyere CO2-utslipp, men hvilke andre hensyn er det viktig å ha med seg i diskusjonen om olje og utvikling? Og er det mulig å redusere global fattigdom uten olje? Hør ny podcastepisode med samfunnsøkonom Øystein Sjølie i samtale med Lars Kolbeinstveit.
Bistand og utviklingØkonomi og velferdKlima og miljø

Temaside: Civita om utviklingspolitikk og bistand

Civita har de senere årene publisert en rekke notater og rapporter om bistands- og utviklingspolitikk. Her gis det en oversikt over større arbeider siden 2015.
Bistand og utvikling
Svein Dale

Myter om bistand

Alle vet at bistand kan lindre nød og gi bedre helse, og at mange lærer å lese og skrive på de nye skolene som bygges. Men rettferdiggjør suksesshistoriene utporsjonering av mer enn 35 milliarder norske bistandskroner årlig? Dette notatet er et forsøk på å se nærmere på noen av de mytene fortellingen om bistanden bygger på.
Bistand og utviklingInternasjonalt
Øyvind Eggen

Folk vil ha bistand….men tror ikke den virker

"Bistanden har folkets støtte, men ikke dets tillit. Folks tro på at bistand gir gode resultater, har falt dramatisk på kort tid. Det er et alvorlig budskap til myndighetene og bistandsorganisasjonene," skriver Øyvind Eggen.
Bistand og utvikling
Øyvind Eggen

Institusjoner for utvikling

Det er ingen tvil om at gode institusjoner er avgjørende for utvikling, men mulighetene for at utenlandsk bistand kan bidra til å styrke eller reformere institusjoner er svært begrenset. Mislykkes de, risikerer de å ha brukt mye ressurser til liten nytte – ressurser som kunne ha blitt brukt effektivt til å avhjelpe fattigdom og fremme utvikling.
Institusjoner og forvaltningBistand og utviklingInternasjonale institusjoner
Fattigdom, bistand, utvikling
Øyvind Eggen

Utenriksdepartementet er ikke rigget for utviklingspolitikk

"En egen utviklingsminister vil bare være starten på en helt nødvendig omlegging," skriver Øyvind Eggen.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Øyvind Eggen

Migrasjon for utvikling

"Hvorfor får migrasjon da så lite oppmerksomhet i utviklingspolitikken? En grunn er kanskje at utviklingspolitikk ofte legger vekt på forbedring av stater framfor for enkeltmennesker – selv om sistnevnte er det endelige målet," skriver Øyvind Eggen
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering
Øyvind Eggen

En bedre organisert utviklingspolitikk

Hvordan kan Norge organisere utviklingspolitikken og bistandsforvaltningen bedre? Dette notatet går gjennom dagens organisering, og legger frem forslag til forbedringer.
UtenrikspolitikkBistand og utvikling

Innvandring for utvikling?

Hvordan kan Norge bidra til å styrke fordelene og redusere ulempene ved migrasjon fra fattige land?
InnvandringMigrasjonGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Den enkleste veien ut av fattigdom er ofte å flytte

«Migrasjon som utviklingsstrategi et ikke-tema i utviklingspolitikken», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering
Øyvind EggenNikolai Hegertun

Avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030

Hva bør være Norges bidrag til avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030?
Bistand og utviklingUtenrikspolitikkFattigdom
Nikolai HegertunØyvind Eggen

INTERNASJONAL MIGRASJON – En reise mot utvikling?

Denne Civita-rapporten ser på forholdet mellom migrasjon og utvikling, og diskuterer hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å styrke de positive sidene og redusere ulempene ved migrasjon.
Bistand og utviklingInternasjonaltInnvandringMigrasjon
Lars Peder Nordbakken

Den inkluderende globaliseringsutfordringen

Norges frihandelspolitikk har vært avgjørende for landets velstandsutvikling.
HandelGlobaliseringNæringspolitikk
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Veier ut av fattigdom

Kan vi avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030? Hvordan kan og bør Norge bidra til neste fase av kampen mot ekstrem fattigdom?
Bistand og utviklingFattigdomDemokrati og rettigheter
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Besudlet bistand

"Stortinget bør konkludere om hvorvidt bistand skal brukes til å fremme nasjonale interesser eller være mest mulig effektiv. «Ja takk, begge deler» er ikke troverdig," skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
UtenrikspolitikkBistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Bistand: Mer av det samme, takk

Nikolai Hegertun svarer Asbjørn Eidhammer: "Jeg snakker også varmt om en resultatoppfølging som i større grad åpner opp for tilpasning underveis, ettersom jeg stiller meg skeptisk til bistandens tro på forhåndsbestemte planer og løsninger - og hvorvidt evalueringer i ettertid egentlig får konsekvenser for politikken."
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Nr. 10 2016: Norsk utviklingspolitikk frem mot 2030

Internasjonalt er utviklingssamarbeid i rivende utvikling, men også i Norge er betingelsene for utviklingspolitikken i ferd med å endre bistanden. Dette notatet presenterer viktige forutsetninger og anbefalinger for en effektiv og forutsigbar utviklingspolitikk.
Bistand og utviklingØkonomi og velferdGlobalisering
Nikolai Hegertun

Helsebistandens uunngåelige dilemma

"Et godt helsevesen er grunnleggende for et lands utvikling. Bistanden har til gode å finne smarte måter å bidra til dette på." Nikolai Hegertun i Bistandsaktuelt:
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Nr. 31 2015: Norsk helsebistand: fra helseklinikk til global politikk

Dette notatet skisserer noen av helsebistandens fremste utfordringer, drøfter politiske implikasjoner og kommer med anbefalinger for fremtidig norsk helsebistand. Last ned og les notatet her:
Bistand og utvikling
Kristin Clemet

Investeringer hjelper fattige land

"Jeg håper min artikkel var nyansert nok til å vise at jeg ikke tror «blindt» på noe i bistands- eller utviklingspolitikken. Men i valget mellom en sterk satsing på tradisjonell gavebistand og massive investeringer i infrastruktur og næringsvirksomhet, tror jeg nok mest på det siste nå," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Bistand og utvikling

Hva vet vi egentlig om utvikling?

Følg Civitas frokostmøte her: Hva vet vi egentlig om fattigdom og utvikling? Kan vi stole på tallene som FN og Verdensbanken publiserer? Er det mulig å sikre en mer kunnskapsbasert utviklingspolitikk? Hvordan ser den i så fall ut?
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Bistandsgodteposen

"Bistanden har gått fra å være en politisk godtepose til å bli en politisk verkebyll." Nikolai Hegertun i Vårt Land:
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Spillet om bistanden

"Bistanden har gått fra å være en politisk godtepose til å bli en politisk verkebyll." Nikolai Hegertun i Minerva:
Bistand og utvikling
Eirik Jarl TrondsenNikolai Hegertun

Landbruksbistand: Bistand på lavbluss

"Det er nå en god anledning til å ta en strategisk vurdering av den relativt marginale rollen norsk landbruksbistand kan spille internasjonalt. En videre satsing på landbruk bør avstemmes mot Regjeringens mål om å konsentrere bistanden om færre temaer og land, samt andre giveres prioriteringer," skriver Eirik Jarl Trondsen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Nr. 13 2015: Norsk landbruksbistand: Bistand på lavbluss

Ettersom Norges strategi for matsikkerhet etter planen utgår i år, er det nå en god anledning til å ta en strategisk vurdering av hvilken rolle norsk landbruksbistand skal spille internasjonalt. Last ned og les Civita-notatet her!
Bistand og utviklingØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Er det dette de vil ha?

"Norsk likestillingsbistand virker donororientert, dvs. utformet på våre og ikke mottakerlandenes premisser. Vet vi at kvinnene (og mennene) i mottakerlandene etterspør «den norske likestillingsmodellen»?" Kristin Clemet skriver i Bistandsaktuelt.
Bistand og utviklingLikestilling og feminisme
Nikolai Hegertun

De som har forlatt bistanden

"Selvsagt er utvikling mer enn bistand. Men bistanden er et av de mest effektive verktøyene vi har for å påvirke utvikling i andre land. Derfor bør den optimaliseres, ikke glemmes", skriver Nikolai Hegertun i Dagens Næringsliv.
UtenrikspolitikkBistand og utvikling
Kristin ClemetNikolai Hegertun

En effektiv bistand

"Arbeidet som Regjeringen har igangsatt, blir ikke enkelt. For selv om «alle» vet at konsentrasjon er riktig, vil ingen bli konsentrert. Systemet stritter imot, og alle vil ha sitt," skriver Kristin Clemet og Nikolai Hegertun i Dagens Næringsliv.
Bistand og utvikling
Poul Engberg-Pedersen

Nr. 9 2015: Norwegian Aid – Squaring the Circle of Impact, Interests and Politics

The diffusion of aid on a multitude of goals, fashions and stakeholders is ineffective. The gap between goals and promises on one hand and results and reality on the other is glaring. This paper argues that a new political narrative is needed, and that Norway must link its development goals directly to its means.
Bistand og utvikling

Norsk bistand – moden for endring?

De siste tiårene har verden endret seg drastisk, men norsk bistand er i store trekk den samme. Den er fragmentert og volumorientert, og den forfølger mange, ofte motstridende, mål samtidig. Blir det god bistand av det? Se video og hør podcast fra frokostmøtet her!
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Nr.5 2015: Jakten på resultater i norsk bistand

Dette Civita-notatet tar opp noen av bistandens grunnleggende dilemmaer knyttet til resultater. I dag bærer resultatarbeidet preg av strenge krav til konkrete resultater fra hvert enkelt tiltak, mens de overordnede utviklingspolitiske målene og prioriteringene er langt mer abstrakte og skiftende. Norsk bistandseffekt begrenses av at den alltid vil være et løst kompromiss mellom mange ulike politiske hensyn som ikke alltid trekker i retning av fattigdomsbekjempelse.
Bistand og utviklingGlobalisering

Opportunities and challenges in Africa

2015 is set to be an interesting year for Africa both in terms of economic and political development. What are the main challenges for the continent? Can 2015 really be a year of transformation for African economies? Watch video from the meeting here!
Bistand og utviklingInternasjonalt