Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Zelenskyj Ukraina
Eirik Løkke

Ukrainas sak er vår sak

Polariseringen i Vesten er fremdeles en utfordring, og Trump kan fremdeles gjøre comeback. Men de siste månedene er det ingen som har gjort mer for å revitalisere ideen om Vesten enn Ukraina og president Zelenskyj.
InternasjonaltPolitikk og samfunnForsvar og sikkerhet
Mathilde Fasting

Putins tankegods og krigen i Ukraina

Ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen, leser og kommenterer russisk propaganda. I denne episoden av Liberal halvtime kan du lære mer om Russland og Putins tankegods.
IdeerTotalitære og autoritære regimer
23 mai
mandag 23 mai 2022 kl. 08:00

How to fight Vladimir Putin?

Civita breakfast meeting with Garry Kasparov. This meeting is hosted in cooperation with Oslo Freedom Forum.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Kampen om Ukraina

Hvordan skal vi oppsummere krigen i Ukraina etter to måneder? Og hva skjer videre?
DemokratiForsvar og sikkerhet
Russland
Bård Larsen

Russlands tragiske historie

Putin og hans sykofanter bryter et internasjonalt rettssystem som Sovjetunionen var med på å skape etter andre verdenskrig. De bruker Nürnberg-språket for å rettferdiggjøre uforsvarlige handlinger, slik som at den ukrainske regjeringen utfører folkemord på russere på Krim og i Donbas.
IdeerInternasjonaltPolitikk og samfunn
krig, soldat, forsvar
Eirik Løkke

Hvis man vil sikre freden, bør man forberede seg på krig

Problemet med nedrustningsargumenter er at de fungerer dårlig i en verden hvor despoter ruster opp.
InternasjonaltForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Ukraina sol
Eirik Løkke

Det ukrainske folk har minnet oss på hvorfor Vesten er verdt å forsvare.

Putin forener Vesten.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

Er Putin den nye Stalin?

Hvordan skal vi tolke Putins atferd under invasjonen av Ukraina? Er han en rasjonell aktør? Og hva kan vi lære av å studere Stalin? Hvordan påvirker det å være autokrat evnen til å fatte beslutninger?
InternasjonaltPolitikk og samfunn
ortodoks kirke, Moskva
Torkel Brekke

Stat og kirke er en farlig allianse

Russland og Ukraina er i motsatt ende av skalaen for religiøs diskriminering.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Vladimir Putin Russland
Lars Peder Nordbakken

Putins tjenlige idéunivers

Ideer betyr noe, også for en hensynsløs diktator med sort belte i nytale.
IdeerInternasjonaltPolitikk og samfunn
Røyk og eksplosjon, krig og terror
Bård Larsen

Terrorveldets tilbakekomst

I Norge, eller egentlig i hele den vestlige offentligheten, har det festet seg en slags forestilling om at det meste kan repareres gjennom dialog, at det nesten ikke finnes den fiende som ikke kan humaniseres ved å vise oss frem fra vår beste side.
DemokratiMenneskerettigheterPopulisme
Mats Kirkebirkeland

Norsk sokkel (og forsvar) etter den russiske invasjonen av Ukraina

Norsk sokkel vil være avgjørende for å gjøre Europa energiuavhengig av Russland. Både petroleums- og forsvarspolitikken har nå fått en ny geopolitisk komponent.
Økonomisk politikkForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Kampen om Ukraina

Hva er bakgrunnen for den russiske invasjonen av Ukraina? Og har Putin undervurdert den ukrainske motstanden? Hvordan vil krigen utvikle seg videre?
DemokratiTotalitære og autoritære regimerForsvar og sikkerhet
Kristian Brekke

NATO in the Arctic: Three Suggestions on NATO and Security in the Arctic

As the past few days have shown, whether Russia is a threat to the liberal international order is no longer a question. This note presents the case that NATO now have the chance take a decisive stance against Russian attempts at coercive diplomacy and outright military threat. NATO could enhance their Arctic security by many degrees by establishing a credible presence and deterrence in the Arctic.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Eirik Løkke

Putins krig mot Ukraina og Vesten

Årsaken til at Ukraina er under angrep fra Russland, er ikke at Putin frykter NATO, men at han frykter demokratiet. I så måte er skjebnen til Ukraina uløselig knyttet til demokratiets fremtid i Europa.
DemokratiKommunisme
Russland og Ukraina flagg
Eirik Løkke

Putin frykter ikke Nato

Ukraina er blitt en test på om demokratiske nasjoner fremdeles har viljen og evnen til å stå opp imot autoritære bøller.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Gammel SV-vin på ny flaske

Vil virkelig SV stryke Vladimir Putin og oligarkenes Russland medhårs?
UtenrikspolitikkDemokratiForsvarspolitikkDemokrati og rettigheter
Russland og Ukraina flagg
Mats Kirkebirkeland

Norge bør gi bistand til Ukraina

Den pågående krigen i Øst-Ukraina og situasjonen langs den ukrainsk-russiske grensen har bidratt til økonomisk kollaps og skapt den største europeiske flyktningkrisen siden krigene på Balkan på 1990-tallet. Norge bør bidra mer.
Bistand og utviklingDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Har Russland grunn til å frykte Vesten?

Hør ny episode av Liberal halvtime med forsker Karen-Anna Eggen om konflikten mellom Ukraina og Russland.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Madeleine Schlyter Oppøyen

Er det håp for den liberale opposisjonen i Russland?

Dette notatet ser nærmere på overgangen i Russland fra et mangelfullt demokrati til et semi-autoritært eller autoritært styre, utviklingen til den liberale opposisjonen, og om den virkelig har politisk handlings- og gjennomslagskraft.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Kjempen i øst

"Litteraturen forteller at Russland er kjempen i øst. Den elsker å bli fryktet, og har vanskeligheter med å takle frihet. Det «røde» mennesket lever."
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Carl I. Hagens russiske eventyr

Er uttalelsene til Hagen og Tybring-Gjedde noe ledelsen i Fremskrittspartiet er fortrolige med?
Demokrati og rettigheter

Ny podcast-episode: "Valget" i Russland med Vladmir Kara-Murza

Menneskerettighetsaktivist Vladimir Kara-Murza fra pro-demokrati-organisasjonen Open Russia gjestet Liberal Halvtime for å dele sine tanker om det såkalte "valget" i Russland.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Bård Larsen svarer Gisle Selnes om Vladimir Lenin

«Tonen i Selnes’ kritikk fremstår på grensen til det konspiratoriske», skriver Bård Larsen.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Da Lenin kapret den russiske revolusjonen

"Oktober 1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele." Langt på vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg hos folk flest. I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske revolusjonen.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerKommunisme
Bård Larsen

«Opplegget var noe mer sentralisert enn demokratisk»

«Leser man Per Egil Hegges bok om den russiske revolusjonen, forstår man hvorfor det gikk galt alle steder sosialismen ble innført», skriver Bård Larsen.
Ideer

Lenins totalitære prosjekt

At Lenin tok kverken på resten av venstresiden og forbød frie fagforeninger ser ikke ut til å gjøre stort inntrykk på de som setter sin lit til håpefull gjenfortelling av historien. Så til alle fritenkende, radikale unge som drifter litt mot Lenin i disse dager: Det er godt mulig at Lenin ikke ville satt pris på dere. Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

En eim av Weimar

"Vi har lenge slitt med stadig sterkere autoritære høyrepopulister. De får nå selskap av Putin-vennlige venstrepopulister. Som i Weimar-republikken trues det liberale sentrum fra begge sider", skriver Bård Larsen i Minerva.
Demokrati og rettigheter

Europe and the challenge from Putin’s Russia

Watch video from the Civita breakfast, hosted in cooperation with the Wilfried Martens Centre for European Studies, here!
Demokrati og rettigheter

Mannen mot systemet

"Filmens kritikk av maktkonsentrasjon kunne for så vidt passet på en rekke forskjellige samfunn. Mennesket mot systemet er ikke en dikotomi som kun passer dagens Russland. Men selv om filmen formidler en universell fortelling, er det åpenbart at Zvjagintsev hovedsakelig ytrer en skarp kritikk av nepotismen som gjennomsyrer dagens Russland," skriver Eirik Løkke om "Leviathan".
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

SV ramler baklengs

"En av de største unnlatelsessynder som ble begått i deler av den vestlige offentlighet under den kalde krigen, var å underkommunisere de ideologiske føringene som lå til grunn for det sovjetiske imperiets universelle ambisjoner. Her ser altså gamle synder ut til å bli gjenoppvekket," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Hva ville Supermann ha gjort?

"Blant dem som har klippetro på de internasjonale institusjonenes utrettelige ferd mot demokrati, er man viss på at partidiktaturet vil falle. Men utfallet kan like gjerne bli mindre lystelig: At det internasjonale samfunn i fremtiden vil bestå av to parallelle globale systemer, gjensidig avhengige av hverandre: De autoritære statene på den ene siden, anført av Moskva og Beijing, og de demokratiske på den andre," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

Heller Putin enn EU?

"Det er både ahistorisk og arrogant å forvente et slags speilbilde av kosenorsk opinion i en så mishandlet og rundspilt befolkning som den ukrainske. Den russiske aggresjonen, men også tilstedeværelsen av ukrainsk hyperbol bør være et argument for europeisk integrasjon, ikke isolasjon," skriver Bård Larsen hos Aftenposten: "Jeg klarer ikke å tolke ytre venstres posisjon på annen måte enn at alt er bedre enn EU - og det ulne Vesten."
DemokratiDemokrati og rettigheter
Kristian Tonning Riise

Hva er et demokrati?

"Et demokrati forutsetter noe mer enn tilstedeværelsen av et illusorisk demokratisk rammeverk. Det forutsetter også at man følger enn del grunnleggende demokratiske spilleregler, og det er her både Russland og Venezuela, i ulik grad, kommer til kort," skriver Kristian Tonning Riise hos Minerva.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter