Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Barn, leser, sosiale forskjeller, skoleferie, bøker, utdanning, skole, lære
Mats Kirkebirkeland

Debatten om friskoler er lite kunnskapsbasert

Hovedfunnene i forskningen er at det ikke er noen klare tegn til at friskolene bidrar til segregering etter sosioøkonomiske eller andre kriterier.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
skole lærer

Privatskole

Fraværet av offentlig støtte innebærer at en privatskole må finansiere sin virksomhet fra private kilder.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
friskoler
Kristin Clemet

Faktaresistent friskoledebatt

Vi har en regjering som har sagt at den vil gjennomføre en tillitsreform i den offentlige skolen. Overfor friskolene er reformene preget av mistillit.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
skole lærer
Kristin Clemet

Skolen er til for elevene – ikke omvendt

Tonje Brennas innlegg i friskoledebatten holder dessverre et svært lavt presisjonsnivå. Det er politisk agitasjon og argumenter som er grepet ut av luften.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Jonas Vikingstad

Private skoler gjør de offentlige bedre

"Flere offentlig finansierte, privat drevne skoler gir ikke bare mer valgfrihet, det kan også heve kvaliteten i Skole-Norge," skriver Jonas Vikingstad.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Anne Siri Koksrud Bekkelund

SV har forstått konkurransens positive mekanismer. Nesten.

Når partiet nå vil hente inspirasjon fra Montessori-skolen, bør de også innse at en og samme oppskrift på læring ikke passer for alle. Anne Siri Koksrud Bekkelund i nettavisen Minerva.
SkolepolitikkKonkurranseUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Friskoler eller privatskoler?

"Venstresiden vil kalle begge skoleslag for «privat­skoler», mens høyresiden vil kalle dem «privatskoler» og «frittstående skoler». Men hvem er det da som retorisk er mest behendig?" Kristin Clemet i Vårt Land:
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

KrFs merkelige skolemangfold

"I Vårt Land 18. mai spurte jeg KrFs skolepolitiske talsperson, Anders Tyvand, om hvilke andre formål som, etter hans mening, er tilstrekkelig «nye» eller «alternative» til at en privatskole kan bli godkjent. Tyvand svarer ikke på spørsmålet i sitt svarinnlegg, og det er kanskje ikke så rart. Det er nemlig problematisk for politikere å overskue hvilke «nye» og «alternative» ideer folk flest kan komme til å ha," skriver Kristin Clemet.
Private i velferdenSkolepolitikk
Kristin Clemet

Hvor stort er KrFs skolemangfold?

Hvilke formål er tilstrekkelig «nye» eller «alternative» til at en skole kan etableres? Realfagsgymnas, samfunnsfaggymnas og ulike yrkesfagsgymnaser betyr en kraftig liberalisering av loven. Men hva med grunnskoler som for eksempel vil tilby dans, mer realfag, språk? Eller skoler som mener at de kan skape et skolemiljø som hjelper elever med lærevansker? Kristin Clemet svarer Anders Tyvand (KrF) i Vårt Land.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Privatskoler og fordommer

"Det er uenighet om kun én ting i norsk privatskolepolitikk: Spørsmålet er, som de rødgrønne mener, om man bare skal yte offentlig støtte til privatskoler som driver med religion, alternativ pedagogikk, idrett eller er internasjonale - eller om man også bør kunne yte støtte til skoler som driver med f.eks. dans, realfag eller rørleggerfag. På borgerlig side mener man at det er kvaliteten på skolen som bør avgjøre - ikke formålet," skriver Clemet i Bergensavisen.
SkolepolitikkPrivate i velferdenUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Ja til flere privatskoler

"Det viktigste liberale argumentet for en mer liberal friskolelov er at det gir foreldre og elever større mulighet til å velge skole. Flere friskoler vil skape større valgmuligheter for elevene og også bidra til at slike valg blir enklere å ta," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Bedre polemiker enn økonom

"Det stilles ingen krav til skoler som er organisert som aksjeselskaper om at de «skal drive med null i overskudd». Kravet er at et eventuelt overskudd skal komme elevene til gode", skriver Kristin Clemet i et svar til Gudmund Hernes i Morgenbladet.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Arven etter Hernes

"Hernes forsøker å føre bevis for at jeg gjennomførte et «liberalistisk skole-eksperiment» som nå fører til økonomisk juks i privatskolene. Men bevisføringen lider av at Hernes selv må jukse", skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
Private i velferdenSkolepolitikk
Kristin Clemet

UTDANNING: Bløff om privatskoler

Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

FRISKOLER: Sulteforing av privatelever

SkolepolitikkPrivate i velferden
Kristin ClemetMarius Doksheim

NYTT CIVITA-NOTAT: Argumenter for en liberal friskolelov

Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Angsten for det private (og en visitt til Morgenbladet)

"La oss et øyeblikk ta Morgenbladet på alvor: Det offentlige bør tilby alternativer skoler - med alternativ pedagogikk, engelsk som undervisningsspråk og, må vi formode, ulike religiøse retninger og, muligens, mye annet mangfold, som kan skape en mer variert offentlig skole som ikke er en "lik skole for alle". Hvordan kan man egentlig gjennomføre en slik politikk?" Kristin Clemet blogger.
VelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Nei til Dagsavisen-samfunnet

"Ubehaget man føler når man leser Dagsavisens leder, er knyttet til den kulden og ufølsomheten som formidles overfor mennesker som ikke innordner seg. ... Mer sannsynlig er det likevel at Dagsavisen mener at de privatskolene vi er dømt til å ha, bør reserveres for rike idioter - mens mennesker som kan tenke og ta ansvar, bør velge den offentlige skolen," blogger Kristin Clemet.
Ideer
Kristin Clemet

Kronprinsparets valg

"Kronprinsparets beslutning anskueliggjør at ulike familier har ulike behov. Barn er forskjellige, og det er foreldrene som kjenner sine barn best, og som har ansvaret for å velge skole for sine barn. Spørsmålet er om vi skal ha en skolepolitikk som gir alle familier en mulighet til å velge, eller om vi skal ha en politikk som bare gjør det mulig for rike familier å velge," skriver Kristin Clemet.
Private i velferdenSkolepolitikk
Kristin Clemet

Dagbladet og privatskolene

Kristin Clemet svarer på lederen i Dagbladet 25.3.: "At Dagbladet er motstander av privatskoler - eller av flere privatskoler - er selvsagt greit, men er det ikke litt dumt, også for Dagbladet, at f.eks. lederartiklene til avisen så ofte skjemmes av ren desinformasjon?"
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Privatskoleråd til @konservativ

"Det desidert viktigste med friskolepolitikken er at man kommer bort fra et system som krever spesielle formål som politikerne mener er høyverdige nok - og over på et system der man selv kan avgjøre profil. Politikernes oppgave bør være å sørge for at skolene har den nødvendige kvalitet, og at alle elever har like muligheter til å velge en alternativ skole, dersom de ønsker det," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Friskoler: Brennpunkts skoleeksempel

Kristin Clemet blogger: "Brennpunkt-programmet ble brukt som oppspill til debatt - for å sette søkelyset på de borgerliges privatskolepolitikk - og det var Høyres leder som ble stilt til ansvar og nærmest måtte svare for den svenske politikken. Etter min mening var programmet lite informativt og temmelig irrelevant for norsk privatskolepolitikk. Noen vil kanskje også mene at det var tendensiøst."
Private i velferdenSkolepolitikkMedia
Kristin Clemet

Friskolepolitikk og journalistikk

"Det er ikke sant, slik venstresiden påstår og pressen legger til grunn, at man ikke kan drive en friskolepolitikk etter de linjer Høyre foreslår - der det ikke stilles bestemte krav til formål, og det samtidig er forbudt å ta ut utbytte. Det fungerer utmerket i vårt naboland (Danmark, altså) - for tiden under en rødgrønn regjering," skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Private i velferdenSkolepolitikkUtdanning og forskning