Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
politiker
Kristin Clemet

Er politikerne blitt mindre moralske?

Vi skal stille høye krav til våre politikere. Men jakten på feil og mangler bør ikke vippe over i et krav om ufeilbarlighet. Politikere skal ikke være kunstprodukter. 
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Moralisme

Moralisme betegner det syn å gjøre moralen overordnet alle andre krav, at ens moralske verdier er overordnet blant annet religiøse, intellektuelle og estetiske verdier.
IdeerPolitikk og samfunn

Moral

Moral er internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Virkelighetslitteratur: Kollisjon mellom etikk og estetikk

En skjønnlitterær forfatter som utleverer noen, må underlegges den samme moralske vurdering som alle oss andre. Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten:
Ideer

Svar til Gudmund Hernes

"Kapitalismen er designet av mennesker. Systemet er avhengig av så vel formelle som uformelle institusjoner. Derfor trenger vi den rette blandingen av frivillig bytte, politiske rammebetingelser og personlig ansvarsfølelse. Dette legger bedre til rette for både egen og felles interesse enn noe annet system," skriver Mathilde Fasting og Eirik Løkke i Morgenbladet.
Økonomi

Kapitalisme og moral

"De mest effektive angrepene på globaliseringen og kapitalismen er vanligvis ikke basert på økonomiske argumenter. Snarere er de sosiale, etiske og kulturelle," skriver nobelprisvinner Mario Vargas Llosa i et essay i boken The Morality of Capitalism, som kan lastes ned gratis her. "For å forstå og forsvare det frie markedet, må man også forstå de moralske argumentene for systemet," heter det i introduksjonen.
Økonomi

Den opplyste egeninteressen

"Pierre Nicole var den første som introduserte begrepet opplyst egeninteresse til fellesskapets nytte. Han mente dyder og moral er en sosial maskerade, mens egeninteressen holder samfunnet sammen," skriver Mathilde Fasting, idéhistoriker i Civita, hos Minerva.
Ideer
Mathilde FastingUlla Fjeldstad

Marked og moral

Kapitalismen bringer med seg store strukturelle, økonomiske og sosiale endringer, og dermed også moralske utfordringer. Hva kan historien fortelle oss om marked og moral, og har den relevans for dagens debatt om markedet?
IdeerNæringslivØkonomiØkonomiske systemer

Egil Bakke om marked og moral

Ideer