Ideer

Egil Bakke om marked og moral

Publisert: 11. mars 2005

Tidligere Konkurransedirektør Egil Bakke innledet til debatt om marked og moral på CIVITAs første miniseminar i serie «Frihet-samtalen fortsetter, 10. mars.

«Den moralske begrunnelsen for markedet er sterkere enn den rent økonomiske», sa Egil Bakke til forsamlingen på CIVITAs miniseminar. Han mente markedet er overlegent fordi det gir frihet til ikke å måtte innordne seg andres preferanser. Et sentral poeng i Bakkes innledning var også markedets evne til å fremme dannelse og god oppførsel: «Skal du ha lønn for det du gjør må du gjøre noe andre verdsetter, du må levere noe andre mennesker trenger eller vil ha, så enkelt er det egentlig», sa han.

I debatten tok også den tidligere økonomen fra Industriforbundet et oppgjør med dagens krav om å gjeninnføre en forlengst forkastet industripolitikk: «Dette er gamle dagers svar på nye utfordringer. Vi må verne om «såmannsprinsippet» – prinsippet om at det ikke er politikkens svar å plukke vinnerne. Tvertimot skal politikken legge forholdene til rette i form av gode rammevilkår slik at det kan spire i det næringslivet det er marked for.»

Bakke mente også at kravet om «rettferdig» inntektsfordeling er en fiksjon. «Hva er rettferdig? Det er høyst subjektivt. Tenk på fotballspillere som tjener 50 millioner kroner i året. Er det noen som mener det er utrettferdig?».

Han mente også at kravet om allmengjøring av tariffavtaler er galt: «Det hjelper ikke polske arbeidere hvis noen tror det. De eneste som tjener på det er norske heismontører», sa Bakke.

TIPS:

Les Egil Bakkes omfattende artikkel om disse tema i NHOs næringspolitiske tidsskrift Horisont 1/05 «Den ubehagelige konkurransen»

Neste miniseminar i denne serien tar for seg temaet kvotering. Seminaret avholdes 7. april.  Gunnar Strömmer fra svenske Centrum för Rättvisa innleder til debatt.

Boken «Frihet-samtalen fortsetter» kan bestilles fra CIVITA.