Økonomi og velferd

Kapitalisme og moral

De mest effektive angrepene på globaliseringen og kapitalismen er vanligvis ikke basert på økonomiske argumenter. Snarere er de sosiale, etiske og kulturelle, skriver nobelprisvinner Mario Vargas Llosa i et essay i boken The Morality of Capitalism, som kan lastes ned gratis her. For å forstå og forsvare det frie markedet, må man også forstå de moralske argumentene for systemet, heter det i introduksjonen.

Publisert: 12. oktober 2011

«De mest effektive angrepene på globaliseringen og kapitalismen er vanligvis ikke basert på økonomiske argumenter. Snarere er de sosiale, etiske og kulturelle,» skriver nobelprisvinner Mario Vargas Llosa i et essay i boken The Morality of Capitalism, som kan lastes ned gratis her. «For å forstå og forsvare det frie markedet, må man også forstå de moralske argumentene for systemet,» heter det i introduksjonen.

Andre bidragsytere er blant annet økonom og filosof Deirdre N. McCloskey, Catos David Boaz og Tom Palmer, samt Vernon Smith.

Les også Mathilde Fastings pamflett Marked og moral:

Marked og moral

Markedsøkonomien har medført velstand og bedre levekår, først i de landene som tok den i bruk tidlig på 1700-tallet, senere i andre deler av verden. Markedet har også bidratt til store samfunnsmessige omveltninger.

De grunnleggende etiske og filosofiske betraktningene rundt markedet og markedssamfunnet har ikke nødvendigvis forandret seg på samme måte. Opplysningstidens tenkere var vitne til at handelskapitalismen brakte med seg store strukturelle, økonomiske og sosiale endringer, men også moralske utfordringer. Vi opplever det samme i dag.

Hva kan historien fortelle oss om marked og moral, og har den relevans for dagens debatt om markedet?

PDF-versjonen kan lastes ned gratis her: Marked og moral