Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd

Forfatter Nils Rune Langeland og professor Terje Tvedt diskuterer Max Webers tese fra økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger.
Ideer
Mathilde Fasting

Martin Wolf on capitalism and democracy

Chief Economic Commentator at Financial Times Martin Wolf is worried about democracies. What are the faults in the workings of modern capitalism? Can Adam Smith teach us something?
Ideer
Mathilde Fasting

Glory Liu on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 2)

LiberalismePolitisk filosofiØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Glory Liu on what can we learn from Adam Smith 300 years after his birth (Part 1)

Glory Liu is a lecturer on Social Studies at Harvard. We discuss her latest book "Adam Smith’s America: How a Scottish Philosopher became an Icon of American Capitalism."
Politisk filosofiØkonomiske systemer

Kapital

Kapital er en betegnelse som gjerne brukes om materielle, økonomiske verdier, for eksempel et innskudd på en bankkonto.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hva er galt med kapitalismen?

Hvorfor må kapitalismen temmes? Kan selskaper bli for dominerende, og hvis de blir det, hva kan gjøres? Hvorfor er liberale demokratier best til å håndtere kapitalismen? 
Økonomi og velferdKonkurranseØkonomiske systemer
marked
Lars Kolbeinstveit

Når ingen vil kapitalismen vel, taper alle

Markedet er i dag venneløst, og ses ikke på som en god tjener. Det har mistet sin legitimitet fordi venstresiden har lyktes med å fremstille det som grådig og asosialt. Det vil vi alle tape på.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Eirik Løkke

Muligheter og utfordringer for kapitalismen

Hva bør bedriftenes rolle i et samfunn være? Bør bedrifter utelukkende fokusere på inntjening, eller bør de også ta andre hensyn? Har kapitalismen fremdeles legitimitet hos folk flest?
Ideer
klima
Indra de Soysa

Is free-market capitalism more climate friendly than egalitarianism?

Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in the opposite direction.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Kvartalskapitalismens død?

Mange teknologi- og «grønne» selskaper har greid å hente inn langsiktig egenkapital og fremmedkapital til langsiktige prosjekter og forretningsstrategier som ikke vurderes etter «kvartalskapitalismens» kriterier av markedet.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer med kapitalismen etter koronakrisen?

Nettopp i en krise som setter store krav til både sosialt samhold og tillit, demokratisk legitimitet, samt en tilpasningsdyktig og produktiv økonomi, vil den moderne nordiske modellens liberale og inkluderende egenskaper, med en unik kombinasjon av trygghet og frihet, vise seg å tilby verden en systemisk lærdom som det blir vanskeligere å overse for ettertiden.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Pixabay.com /Niek Verlaan
Lars Kolbeinstveit

Markedskritikk til skade for klimaet

Thomas Hylland Eriksen skrev i en kronikk i helgen at det er på tide å legge kapitalismen bak seg, og at vi trenger nye samfunnsmodeller. Alt for å løse klimakrisen. Det er ingen god idé, svarer Lars Kolbeinstveit i Aftenposten meninger:
Økonomiske systemerKlima og miljø
Steinar Juel

Hva er kapitalisme?

"Jeg synes vi bør være mer bevisste på at det ideologisk sett blir feil å bruke begrepet kapitalisme på vårt system", skriver Steinar Juel.
Ideer
Steinar Juel

Kapitalisme er ikke markedsøkonomi

Rå kapitalisme er skadelig for befolkningen og for økonomiens utvikling. Opioid-epidemien i USA viser hvor ille det kan gå.
IdeerØkonomiske systemerNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Kapitalismen oppstod i Midtøsten

"I Vesten ble handel sett på som noe suspekt, mens helten i mange av historiene fra Midtøsten er handelsmann." Mathilde Fasting hos Minerva.
IdeerØkonomiske systemer
kapital, kapitalisme

Kapitalisme

Kapitalisme forstås normalt som et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne økonomiske interesser, og hvor profittmotivet står sentralt som økonomisk drivkraft.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Marked med mat

Marked

Markedet er en prosess drevet frem av samspillet mellom alle enkeltmennesker, som i sine ulike roller tar del i samfunnets arbeidsdeling og handel.
HandelØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Nr. 15 2016: Kinas lydige statskapitalisme – en modell uten fremtid

Uten nye og dyptgripende politiske og økonomiske reformer med et liberalt innhold vil Kina bli stilt overfor en alvorlig konfrontasjon med sterke samfunnsøkonomiske tyngdelover i årene fremover. Dette notatet stiller den eksisterende Kina-modellen under et kritisk lys.
InternasjonaltRettsstatØkonomiske systemer
Mats Kirkebirkeland

Hvordan skape en bedre finanskapitalisme

Finanskapitalismen har spilt fallitt og trenger markante endringer. Men blir løsningene gode når diagnosen er gitt på forhånd, skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
Økonomiske systemerNæringspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Statlig eierskap: Mellom fornuft og pragmatikk

"Statleg eigarskap kan fungera godt, men å tenkja økonomisk langsiktig kan ha ein politisk pris. Det er ein myte at det er ein aktiv stat som har sikra eit godt næringsliv i Noreg. Rett nok er det statslege eigarskapet stort, men det er berre mogleg fordi staten er pragmatisk og fører ein politikk der forretningsmessig logikk er leiande prinsipp," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.
Offentlig eierskapNæringspolitikk
Kristin Clemet

Kapitalistiske velferdsstater

"Gode samfunnsinstitusjoner, gode reguleringer og rettferdige konkurransebetingelser er viktige fellesgoder og et resultat av politikk", skriver Kristin Clemet.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Eirik Løkke

Problemet er Mugabe, ikke Gates

"Den liberale markedsøkonomien vil ikke løse alle utfordringer, men det er det beste middelet vi har for å avskaffe globale fattigdom. Det kan gi flere milliardærer – men det er en liten pris å betale for en verden uten ekstrem fattigdom," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
InternasjonaltØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Mathilde Fasting

Vil redde kapitalismens rykte

"1800-tallets sosialistiske retorikk har preget vårt syn på kapitalismen siden 1848. Deirdre McCloskey vil redde kapitalismens rykte ved å gjenreise 1700-tallets borgerlige dyder", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
Økonomi og velferd

Argumenter for kapitalisme

"The benefits of the free-enterprise society are enormous and unprecedented; they have meant the difference between life and death for hundreds of millions of people and have afforded a dignity to populations that are otherwise forgotten. We should wish to extend these benefits rather than to curtail them," skriver James R. Otteson ved det filosofiske institutt ved Yeshiva University, New York.
Ideer

Hvilken kapitalisme?

"Capitalism and political systems — like companies — must constantly evolve to stay vital. People are watching how we evolve and whether our version of democratic capitalism can continue to thrive," skriver Thomas Friedman om David Rothkopfs nye bok: "The great struggle in the 21st century will be about which version of capitalism will win, which one will prove the most effective at generating growth and become the most emulated."
Økonomi og velferd

Farvel til det frie markedet?

Les Nicole Gelinas i City Journal om finanskrisen og det frie markedet: "The government’s longer-term response should have been to restore clear rules to the financial system, preventing such a crisis from ever happening again by consistently limiting borrowing within the financial industry and among financial instruments."
Økonomi og velferd

Ikke gi opp globaliseringen

"Kapitalismen og globaliseringen fungerer for tiden ikke slik de burde og slik de kan. Samtidig er fortsatt globalisering blant de viktigste midlene for å oppnå de globale målene vi har satt oss. Vi trenger riktig politikk for å utnytte den," skriver Peter Mandelson, tidligere næringsminister i Storbritannia, i Financial Times. Les også finansminster George Osbornes innlegg i samme debatt.
Økonomi og velferd

Svar til Gudmund Hernes

"Kapitalismen er designet av mennesker. Systemet er avhengig av så vel formelle som uformelle institusjoner. Derfor trenger vi den rette blandingen av frivillig bytte, politiske rammebetingelser og personlig ansvarsfølelse. Dette legger bedre til rette for både egen og felles interesse enn noe annet system," skriver Mathilde Fasting og Eirik Løkke i Morgenbladet.
Økonomi og velferd

Kapitalisme og etikk

Smiths økonomiske analyser var nøye sammenvevd med et humanistisk etisk perspektiv, skriver "The Philosopher's Beard": "Smith’s commitment to a realistic liberalism led him to endorse commercial society over any previous socio-economic system as a social order in which the most people possible could live decent lives. Smith saw capitalism as an ethical project whose success required political commitment to justice and freedom."
Økonomi og velferd

Kina og kapitalismen

Qin Xiao skriver om Kina og veien man må gå for å skape en ordentlig markedsøkonomi: "It is time to overcome special interest groups, transform government functions and further the process of market reform. A government now focused on the economy needs to build a rule of law and provide public services. An economic system now dominated by the government needs to become one led by the market and regulated by the government."
Ideer

The Future of History

"The left has not been able to make a plausible case for an agenda other than a return to an unaffordable form of old-fashioned social democracy. This absence of a plausible progressive counter­narrative is unhealthy, because competition is good for intellectual ­debate just as it is for economic activity. And serious intellectual debate is urgently needed," skriver Francis Fukuyama i Foreign Affairs.
Ideer

Kapitalisme og religion

NRK-programmet Livssynsdirektoratet intervjuer Kristin Clemet om kapitalisme: "Er det mulig å klare seg uten penger i dagens samfunn, og kan kapitalisme være et livssyn i seg selv? Hvilket livssyn er best hvis du skal låne penger?" Les også Clemets Civita-notat fra 2010, Et forsvar for kapitalismen.
Økonomi og velferd

Kapitalisme er humanisme

"Viktigere enn å diskutere et nytt økonomisk system er hvordan mange av landene i Europa, som ikke opplever samme vekst som tidligere, skal opprettholde sine velferdsordninger, siden velferdsordningene er basert på at vi skaper noe. Det er dette som blir politisk utfordrende fremover, ikke arbeidet med å finne opp et nytt økonomisk system," skriver Eirik Løkke og Mathilde Fasting i Aftenposten.
Ideer

Kapitalisme og moral

"De mest effektive angrepene på globaliseringen og kapitalismen er vanligvis ikke basert på økonomiske argumenter. Snarere er de sosiale, etiske og kulturelle," skriver nobelprisvinner Mario Vargas Llosa i et essay i boken The Morality of Capitalism, som kan lastes ned gratis her. "For å forstå og forsvare det frie markedet, må man også forstå de moralske argumentene for systemet," heter det i introduksjonen.
Økonomi og velferd