Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Kapital

Kapital er en betegnelse som gjerne brukes om materielle, økonomiske verdier, for eksempel et innskudd på en bankkonto.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Beskatningen av eiere av næringskapital i utvalgte land i Europa

Dette notatet tar for seg beskatningen av eiere i Europa, og viser at svært mye av svært mye av avkastningen forsvinner i skatt med dagens regler for formuesskatt i Norge, og at bildet forverres dersom man legger Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021 til grunn.
FormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Leder i Norfund, Tellef Thorleifsson, om Norfund, Northzone og betraktninger om risikokapital

Risikokapital er viktig, både i utviklingsland og i Norge. Tellef Thorleifsson leder i dag Norfund, som investerer i utviklingsland, men har også lang erfaring fra ventureselskapet Northzone.
Bistand og utviklingØkonomi og velferdGlobalisering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

På tide med kapitalreform

"At Regjeringen nedsatte kapitaltilgangsutvalget var en god start, men det gjenstår å se om den vil gjennomføre både tidligere løfter og nye forslag som kan gjøre en forskjell", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Innovasjon og entreprenørskapSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Statskapital kun der det trengs

"Om staten skal være til hjelp, må den bidra der det er markedssvikt, ikke der de private kapitalmarkedene fungerer og utenlandsk kapital er tilgjengelig", skriver Mathilde Fasting i DN.
Offentlig eierskapNæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Fra kapitalutvalg til kapitalreform?

Mjøs-utvalget bekrefter at Norge er overmoden for en «svensk» kapitalreform for økt tilgang på kompetent kapital til nye vekstbedrifter.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Lars Peder Nordbakken

Det er tid for kapitalreform i Norge

«Mjøs-utvalget foreslår en viktig reform for styrking av tilgangen på kompetent kapital for gründere med vekstambisjoner. Nå er det opp til politikerne å levere», skriver Lars Peder Nordbakken.
Innovasjon og entreprenørskapSelskapsskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Formuesskatt bremser omstillingen

"Det er en god start at Kapitaltilgangsutvalget anerkjenner at norske investorer og bedriftseiere er viktige for utviklingen om omstillingen av norsk næringsliv," skriver Mathilde Fasting i DN.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Bomskudd, Gottschalk

Listen med selskaper som Gottschalk viser til, illustrerer i hvert fall at han diskuterer noe annet enn Kristjánsson og meg. Kristin Clemet om bedriftseiere og ledere i Klassekampen.
FormuesskattNæringsliv
Villeman Vinje

Nr. 24 2015: Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte

Scheel-utvalget tar feil når det antar at dets forslag om skjerpet beskatning av norsk eierskap ikke vil svekke verdiskapingen og aktiviteten i økonomien. Både empiri og teori taler for at en kommende skattereform ikke bør øke den samlede kapitalbeskatningen på norsk kapital- og bedriftseierskap.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Hva gründere trenger

"Det offentlige bruker flere milliarder kroner på støtte til nyskaping og distriktsaktiviteter, men denne støtten kan innrettes bedre. Vi foreslår en ny støtteordning, "Gründerpenger"", skriver Mathilde Fasting og Villeman Vinje i DN.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Mathilde FastingVilleman Vinje

Nr. 19 2015: En politikk for styrket gründer- og entreprenørskap

En styrket satsning på nyetableringer og unge bedrifter er avgjørende for å drive frem den omstillingen som det er behov for i norsk næringsliv. Dette notatet tar for seg flere tiltak som vil være effektive for å stimulere til økt entreprenørskap i Norge, og som bør inngå i en diskusjon av bedrede rammevilkår for omstilling og nyskaping. Last ned og les notatet her:
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Puslete innovasjonsforslag fra regjeringen

"De arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, er ennå ikke skapt. Det er derfor bekymringsfullt at endringene som foreslås for å styrke innovasjon og nyskaping i budsjettforslaget for 2015, er så puslete, og små. De vil ikke løse hovedutfordringen med å styrke unge bedrifters tilgang til kompetanse og kapital," skriver Villeman Vinje hos E24.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Behov for kompetent risikokapital

"Den statlige kapitalen i risikokapitalmarkedet bør også fokuseres mot bedrifters oppstarts- og vekstfase, hvor det i dag er tegn på markedssvikt. Vi trenger unge, fremvoksende bedrifter for at det skal skapes nye arbeidsplasser. Rammeverket i dag støtter for lite opp om deres fødsel og oppvekst," skriver Villeman Vinje i Nettavisen.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk