Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Skog
Steinar Juel

Kjøpet av Meraker Brug kan være misbruk av oljepenger

Oljepengebruk utenom handlingsregelens rammer styres av svært strenge regler. Det er vanskelig å se at de åpner for sånt som regjeringens kjøp av Meraker Brug.
Offentlig eierskapØkonomisk politikkOffentlige utgifter
handlingsregelen
Øystein Olsen

Skal vi takke av handlingsregelen?

Finanspolitikken bør frikobles fra vår finansformue, som er utsatt for store svingninger. Det vil være dristig å trappe opp bruken av oljepenger fra dagens nivå selv om fondet skulle vokse videre.
Økonomisk politikkFinanspolitikk

Bør handlingsregelen vernes av Grunnloven?

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet for Sp og medlem av Norges Banks representantskap, Morten Søberg, mener vi må tenke langsiktig og konstitusjonelt om oljefondet, forvaltningen og handlingsregelen. Med et voksende statsbudsjett og mange gode ønsker for bruk av oljefondet, vil presset på bruk av penger øke fremover.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Ikke stikk hull på Oljefondet!

Det er ingen ting i dag som gjør at disse begrunnelsene for Oljefondet og handlingsregelen er svekket. Heller tvert imot.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Det glemte fondet

Et statlig fond uten annet formål enn å tjene penger til seg selv kan være en risiko. Dette notatet foreslår at Folketrygdfondet tas inn i beregningsgrunnlaget for den finanspolitiske handlingsregelen, kombinert med at handlingsregelen reduseres noe.
Økonomisk politikkTrygder og pensjonerFinanspolitikk
Lars Kolbeinstveit

En ulykke for økonomien om handlingsregelen brytes

Å skape god utnytting av samfunnets ressurser krever god kapitalstyring. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Handlingsregelen og staten som selvassurandør

I dette notatet argumenterer Steinar Juel for at et forsikringsfond vil bety økte kostnader for staten, og heller svekkelse enn bedring i den finanspolitiske styringen.
Økonomi og velferdFinanspolitikk
penger kontant

Handlingsregelen

Handlingsregelen er en regel for hvor mye vi kan bruke av Statens pensjonsfond - Utland. Den sier at vi i et år med normal økonomisk aktivitet kan bruke den forventede realavkastningen i Oljefondet til å dekke utgiftene på statsbudsjettet.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk

Finanspolitikk

Finanspolitikken vil vanligvis prøve å kombinere mål om langsiktig balanse og bærekraft i de offentlige finansene, og mål om å bidra til en stabil utvikling i økonomien på kort sikt.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Kristin Clemet

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs i Aftenposten
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon RiekelesSteinar Juel

Tre prosent er ikke ansvarlig

Regjeringens forslag om å senke handlingsregelen til tre prosent i tråd med den lavere forventede realavkastningen er nødvendig. Samtidig er det minst tre grunner til at dette i seg selv ikke gir en ansvarlig politikk. Steinar Juel og Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
4 apr
tirsdag 4 april 2017 kl. 00:00

En bedre handlingsregel

Regjeringen har nylig foreslått at handlingsregelen endres fra fire til tre prosent. Er dette en tilstrekkelig innstramning? Er vi godt nok forberedt på at verdien av Statens pensjonsfond utland kan svinge sterkere og hvilken betydning det vil ha for finanspolitikken i årene fremover? Trenger vi et uavhengig finanspolitisk råd, slik de har i Sverige, for å muliggjøre bedre finanspolitisk styring?
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Haakon RiekelesSteinar Juel

Nr. 5 2017: En bedre handlingsregel

Å justere handlingsregelen er nødvendig for å sikre en ansvarlig finanspolitikk, men det er ikke tilstrekkelig. Ansvarlig finanspolitikk handler om mer enn bruken av oljepenger. I dette notatet foreslåes det flere tiltak for en fremtidig ansvarlig finanspolitikk.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Hvordan leve med lavere handlingsregel?

"Torsdagens endring av handlingsregelen betyr at norske myndigheter må tilpasse seg en helt ny virkelighet," skriver Steinar Juel hos E24.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Lars Kolbeinstveit

3 prosents handlingsregel styrker demokratiet

Når flere skjønner at det er nødvendig med innstramminger, og bruken av oljepenger reduseres i fremtiden, vil den politiske debatten bli bedre. Lars Gauden
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Lars Kolbeinstveit

Unyansert om høyresidens økonomiske ansvarlighet

Jonas Gahr Støre har et par poenger når han i DN 10. desember skriver om høyresidens manglende økonomiske ansvarlighet, men han underkommuniserer hvor stor betydning det har for vår velstand at høyresidens ideer om økonomi har fått stort gjennomslag, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i DN.
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Kristin Clemet

Vi trenger flere handlingsregler

Kan det være på tide å tenke på noen nye handlingsregler, som kan hjelpe politikerne til å ta de beslutningene som er best på lang sikt? Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Haakon Riekeles

Nr. 11 2016: Forsiktig vekst – eller full fart og bråstopp i 2021? Finanspolitiske veivalg på kort og mellomlang sikt

Vokser statsbudsjettene like mye som siste tre år, må bremsene settes på i 2021. En mer forsiktig politikk gir muligheten for moderate økninger i oljepengebruken i 15 nye år.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Oljepenger er feil medisin mot ledigheten

"Regjeringen har lagt frem et forslag til statsbudsjett hvor oljepengebruken er på rekordhøye 195 milliarder kroner. Haakon Riekeles i E24 om hvorfor det ikke kan forsvares:
Økonomisk politikkFinanspolitikkArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Et politisert oljefond

"En beslutning om å trekke oljefondet ut av kullselskaper kan skape en ny og farlig presedens for en økt politisering av fondet", skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
Institusjoner og forvaltningFinanspolitikk
Villeman Vinje

Et blått budsjett

"To budsjetter med lik oljepengebruk kan ha forskjellig pressvirkning på økonomien. Det er fordi budsjettpenger virker ulikt på økonomien, avhengig av hva som er prioritert," skriver Villeman Vinje i Aftenposten. "Det er lov å håpe at budsjettet for 2014 blir det første skrittet på veien tilbake til handlingsregelens opprinnelige intensjon."
Økonomisk politikkFinanspolitikk
Villeman Vinje

Blå økonomisk politikk

"En vekst- og skattelettefokusert politikk, som øker oljepengebruken i forhold til Stoltenberg II-regjeringens tolkning, vil innenfor handlingsregelens fleksible ramme være ansvarlig. Det vil også ha bivirkningene at konkurranseevnen og til norske bedrifter og arbeidsplasser vil styrkes, samtidig som grunnlaget for fremtidig offentlig velferd trygges," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomisk politikkFinanspolitikkNæringspolitikk
Villeman Vinje

Skattelette er sparing

"En regjering som velger å spare gjennom skatteletter, kan på ansvarlig vis over en stortingsperiode legge budsjettrammene nær 4-prosentsregelen. Det øker handlingsrommet. Handlingsregelen bygger på at sparing til utfordrende tider skal skje både på offentlig og privat hånd. En ansvarlig regjering bør gjenopprette den balansen," skriver Villeman Vinje i Finansavisen.
Økonomisk politikkFinanspolitikkSkatt og avgifter

Sentralbanksjefen burde hylles

"På nachspielene denne helgen bør det holdes hylningstaler for vår kjære sentralbanksjef Øystein Olsen. Hans forslag om å stramme inn handlingsregelen med et prosentpoeng er av stor betydning for fremtiden til den oppvoksende generasjon. Vi skaper ikke et godt samfunn med å sløse med oljeinntektene. Det er ikke på grunn av manglende politisk vilje til å bruke mer oljepenger at det ikke skinner av eldreomsorgen, eller at veinettet i Norge ikke har topp standard. Det skyldes manglende vilje til å prioritere eldreomsorg og vei og velge bort noe annet," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Økonomi og velferd
Villeman Vinje

Nr. 5 2011: 10 år med handlingsregelen: Etterleves dens intensjoner?

Handlingsregelens intensjoner, å styrke vekstevnen i økonomien, er i liten grad blitt etterlevd av Stoltenberg II-regjeringen. Er det fornuftig å stramme inn på oljepengebruken fremover? Vil det gjøre oss bedre rustet til å bære de kommende utfordringer fra eldrebølgen?
Offentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikk
Kristin Clemet

Borgerlig kaos? Not!

"Det mest interessante nå er å se hvordan de rødgrønne partiene, som lenge har ligget under på meningsmålingene, på ulike måter forsøker å gjenerobre regjeringsmakten nok en gang", blogger Kristin Clemet. "Så langt har det i liten grad dreid seg om å presentere ny og egen politikk."
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Handlingsregelen – en del av skaperverket?

"Det arbeidet FrP nå gjør for å revidere sin egen økonomiske politikk og, slik de selv ser det, "avsløre mytene rundt ansvarlig pengebruk", vil både føre til mer og mer reell debatt - og til at det blir lettere for de borgerlige partiene å bli enige, den dagen de eventuelt skal forhandle om en ny regjerings politikk." Les hele innlegget på Kristin Clemets blogg.
Økonomi og velferd

Handlingsregelen – mantra eller mening?

"Fremskrittspartiets forslag til ny handlingsregel inneholder i hvert fall to positive elementer for dem som er opptatt av å forsvare handlingsregelen: FrP erkjenner at det er grenser for hvor mye penger som kan brukes. Og FrP vil gjerne prioritere investeringer som styrker vekstevnen i norsk økonomi, herunder de formålene som handlingsregelen var ment å ivareta," skriver Kristin Clemet.
Økonomi og velferd