Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Steinar Juel

Noe er underlig i SSB

Når noen later som at det presenteres mer fullstendige mål for formuesfordelingen enn de offisielle tallene, er det veldig rart at et så dominerende element som pensjonsformuen ikke tas med. Skulle det være en sammenheng mellom å utelate dette, og rykter om et høyt konfliktnivå mellom noen forskere i SSB, er det svært ille.
ForskningØkonomi og velferd
Steinar Juel

Hvem er egentlig tendensiøs?

Vi er i en helt enestående situasjon ved at staten forvalter over 60 prosent av nettoformuen, slik tallene fremkommer i SSBs formuesstatistikk og statsregnskapet. Samtidig innrømmer Gitmark at inntektene fra fellesformuen bidrar til å finansiere velferdstjenester. Hvordan kan det da være tendensiøst å ta hensyn til fellesformuen?
VelferdsstatenØkonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Hva hvis ikke noe oljefond?

Hovedpoenget mitt er at det har betydning når en skal vurdere formuesfordelingen i Norge, at vi har en stor fellesformue. Jeg tenker da ikke bare på folks forbruksmulighet, som er Markussens utgangspunkt, mens også økonomisk trygghet over tid og graden av konsentrasjon av eiermakt. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdUlikhetFinanspolitikk
Mathilde Fasting

Vi er rikere enn vi tror

Formue er fremtidige muligheter. Da er pensjonssparing relevant. Mathilde Fasting i Minerva.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Fellesformuen i oljefondet betyr noe for formuesfordelingen

Jeg er ikke helt på siden av internasjnal forskning. Steinar Juel med nytt svar i Aftenposten i debatten om oljefondet og formuesfordelingen.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Spiller statens formue virkelig ingen rolle?

Når fellesformuen har utjevnende effekter på områder man er opptatt av i debatten om ulikhet, blir det for meg feil å se bort fra den når formuesulikhet vurderes, selv om den ikke kan brukes fritt av den enkelte. Steinar Juel i Oppland Arbeiderblad.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Den viktige fellesformuen

Fellesformuen vår er viktig for fordelingen. Og den er ikke naturgitt, tvert imot. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Et nytt forsøk på oppklaring

Steinar Juel svarer Kalle Moene enda en gang i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdUlikhet

Temaside: Debatten om formuesfordelingen i Norge

Her har vi samlet hele debatten rundt formuesfordelingen i Norge basert på samfunnsøkonom Steinar Juel sitt notat "Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev".
UlikhetØkonomi og velferd
Steinar Juel

Når det pirkes i rådende sannheter

I debatten om formuesfordeling ser man helt bort fra vår gigantiske fellesformue. Er det virkelig helt feil å presentere et enkelt regnestykke der den trekkes inn? Steinar Juel i DN.
Økonomi og velferdUlikhet
Steinar Juel

Fellesformuen utjevner forskjeller

"Hvis det er slik at Aaberge og Moene ikke har forstått at husholdningenes inntektsnivå og -fordeling påvirkes av avkastningen på statens nettoformue, kan det forklare hvorfor de mener at det er useriøst å ta hensyn til fellesformuen når en skal vurdere formuesfordelingen."
UlikhetØkonomi og velferd
Steinar Juel

Hva som skal regnes med som formue når en skal se på formuesfordelingen, er ikke trivielt

Det blir feil å se på husholdningenes formuesfordeling uten også å trekke inn vår enestående store kollektive formue, som forvaltes av staten. Steinar Juel i Aftenposten.
UlikhetØkonomi og velferd
Steinar Juel

Aftenposten og formuesfordelingen

"Det er realitetene som er viktige, ikke det formelle om den enkeltes andel av statens formue er registrert i selvangivelsene eller ikke." Steinar Juel svarer på Aftenpostens lederartikkel.
UlikhetØkonomi og velferd