Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
bank
Steinar Juel

Bankkriser – igjen

Silicon Valley Banks kollaps skaper risiko for mer finansuro fremover. Det tilsier at sentralbankene bør gå mer gradvis frem med renteøkningene.
PengepolitikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Lars Peder Nordbakken

Myndighetene bør sette en stopper for DNBs planer om oppkjøp av Sbanken

Valgfriheten og mangfoldet i banknæringen er av stor betydning for bankkunder og for samfunnet som helhet. Det finnes derfor gode grunner til en aktiv konkurransepolitikk, skriver Lars Peder Nordbakken i E24.no om DNBs planer om oppkjøp av Sbanken.
Økonomi og velferdKonkurranseNæringspolitikk
Mats Kirkebirkeland

Moralsk rettferdighet i Exit

Dersom Exit hadde beskrevet norsk finans og norske rikinger slik de virkelig er, hadde dramaserien vært enda mer provoserende. Men en slik serie hadde nok vært mye mindre underholdende.
Politikk og samfunnØkonomi og velferdKultur
Haakon Riekeles

Selvfølgelig trenger vi meglere i en krise

Rødt-politiker Mimir Kristjansson skriver i Dagbladet at ingen trenger finansnæringen i en krise. Det er en absurd påstand.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Podcast: Rune Bjerke – 13 år i DNB

Nylige avgåtte konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, gjør opp status etter 13 år. Hør podcastepisoden her!
Politikk og samfunnNæringsliv
Lars Peder Nordbakken

Den misunnelsesverdige norske sparebankmodellen

Nok en gang stormer det rundt Swedbank. På nytt peker mange svensker på den frie norske sparebankmodellen, i misunnelse. Det er ikke uten grunn. Lars Peder Nordbakken i Minerva.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Finansskatten er sterkt konkurransevridende

Er det denne regjeringens politikk å bidra til mindre konkurranse og økt forskjellsbehandling i den norske finansnæringen? Lars Peder Nordbakken
Økonomi og velferd
Morten KinanderTorstein Ulserød

Nytt Civita-notat: Rettssikkerhet i finansnæringen: Behov for en ny klageordning?

Dette notatet ser nærmere på rettssikkerhet i finansnæringen og dagens klageordning. Finansdepartementet er i dag i realiteten første og siste klageinstans. Det er prinsipielt uheldig, og det skader finansnæringen.
Økonomi og velferd
Morten KinanderTorstein Ulserød

Vi trenger en ny klageordning for finansnæringen

"I disse dager feirer Verdipapirforetakenes forbund 100 års-jubileum. Det gir en anledning til å spørre om vi har et betryggende regulatorisk system for denne bransjen." Morten Kinander og Torstein Ulserød i DN:
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Nr. 25 2015: Rettssikkerhet i finansnæringen: Behov for en ny klageordning?

I dette notatet argumenteres det for at den ordningen vi har i dag, med adgang til å klage til Finansdepartementet over vedtak fattet av Finanstilsynet, ikke fungerer godt nok. Det bør derfor opprettes en egen nemnd for verdipapirforetak, som kan fungere som første klageinstans istedenfor Finansdepartementet.
RettsstatØkonomi og velferdNæringspolitikk
Villeman Vinje

Nr. 12 2008: Finanskrisen: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

Dette notatet begrunner hvorfor en velfungerende finansnæring er viktig, og en nødvendighet for avanserte økonomier, og hvorfor det er riktig av myndighetene, når situasjonen er som den er, å tre støttende til for å sikre at næringen fungerer.
PengepolitikkØkonomi og velferdFinanspolitikkNæringspolitikk
Kristin Clemet

Formuesskattedebatten og drittsekkene i "EXIT"

Kristin Clemet blogger.
FormuesskattSkatt og avgifter