Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
familie, mor, far, barn
Ingrid Lerstad

Foreldrepermisjon: Det er mer å ta hensyn til enn å få mor raskest mulig ut i jobb

Når fedrekvoten økes på bekostning av den valgfrie kvoten i foreldrepermisjonen, er det mor som taper på det.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Foto: KrF /Flickr.com
Lars Kolbeinstveit

Likhetsvrøvl på lederplass i Aftenposten

Det skal ikke stikkes under stol at også KrF har en tendens til å lene seg for mye på det offentlige fremfor å fremheve sivilsamfunnet, familien eller det privates ansvar. Men når partiet endelig gjør noe annet – slik som i debatten om foreldreperm – så er det snarere visjonært på vegne av friheten enn vrøvlete, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Mathilde Fasting

Spagat mellom frihet og likhet i fedrekvotesaken

Vi borgerlige står i en spagat mellom likhet og valgfrihet og mellom et system som tar utgangspunkt i individene og et som tar utgangspunkt i familien. I denne spagaten er friheten å foretrekke. Mathilde Fasting i Minerva.
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon gir foreldre rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Foreldrepenger for fremtiden

DNs leder dagen etter kvinnedagen 8. mars tar til orde for å avskaffe fedrekvoten. DN mener at foreldrene skal fordele foreldrepermisjonen fritt, mens jeg, og Barnefamilieutvalget jeg har vært med i, mener at foreldrene skal ha like rettigheter og dele permisjonen 50/50. Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv:
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Nr. 7 2015: Foreldrepermisjon og likestilling

En liberal likestillingspolitikk må sørge for at flere valg er mulige, og større aksept for ulike valg, så lenge grunnleggende rettigheter er ivaretatt. Likebehandling er viktigere enn like resultater. En liberal likestillingspolitikk må bety at alle har like rettigheter. Dette notatet ser på foreldrepermisjon med et liberalt perspektiv. Last ned og les notatet her!
VelferdsstatenLikestilling og feminismeTrygder og pensjoner
Kristin Clemet

Svar til Raundalen og Mørch: Barnet er viktig – hele tiden

"Det er riktigere å si at det er Dagbladet, og ikke jeg, som har foretatt en «tabloid oppsummering» av mitt syn, som kort fortalt er dette: Jeg er ikke motstander av at fedre og mødre tar fødselspermisjon - snarere tvert imot. Jeg er derimot skeptisk til at statsråder har lange fravær fra sitt embete, uansett hva årsaken er," skriver Kristin Clemet i Dagbladet, i et svar til barnepsykologene Raundalen og Mørch.
Institusjoner og forvaltningLikestilling og feminisme
Mathilde Fasting

Blå likestilling og fedrekvoten

Mathilde Fasting skriver om boken "Fedrekvoten - og den farsvennlige velferdsstaten": "Bidragene i boken er utelukkende positive til fedrekvoten. Det er en intens jakt på kausalitet. Man forsøker å finne at fedrekvoten er direkte knyttet til ulike positive konsekvenser. Men siden denne kausaliteten er vanskelig å finne, tas det mange forbehold. Det skinner gjennom at boken har et klart politisk budskap: Ikke fjern fedrekvoten."
VelferdsstatenLikestilling og feminismeVelferdstjenester
Kristin Clemet

Pekefingerstaten

De som velger den perfekte modellen, får mest penger av staten. Ordningen kombineres med sterke sosiale sanksjoner, der særlig mediene spiller på lag med myndighetene og avslører folk som prøver å snike seg unna eller gjøre ting på en annen måte. Kristin Clemet har blogget om debatten om pappaperm.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Pappaperm, likestilling og valgfrihet

"Venstresiden vektlegger likestilling mer enn høyresiden og lar det, til en viss grad, gå utover familiens valgfrihet - mens høyresiden vektlegger valgfrihet for familien sterkere enn venstresiden og lar det, i hvert fall på kort sikt, gå utover likestillingen. Det er dette vi nå ser konsekvensen av i budsjettet, og jeg tror man står seg på å være ærlig om det. Regjeringen har nemlig ingenting å skamme seg over," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Ideer