Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Gard Løken Frøvoll

Hardhendt parkeringsforslag

Byrådene i Oslo og Bergen sitt forslag om å pålegge private å ta betalt for parkering, vil nok føre til at flere lar bilen stå. Men, det vil også innebære en klar begrensning av eiendomsretten.
AvgifterEiendomsrettigheterKlima og miljø

Eiendomsrettigheter

Norge og de øvrige nordiske landene er blant de landene i verden med de sterkeste eiendomsrettighetsregimene.
MenneskerettigheterEiendomsrettigheterDemokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Hva med eiendomsretten?

For å sikre at de store pengene på Wall Street, og ikke bare Silicon Valley-milliardærer, er villig til å finansiere ny romfartsteknologi, er privat eiendomsrett til ressurser i rommet helt avgjørende for å «kickstarte» en ny romalder. Mats Kirkebirkeland i Klassekampen.
EiendomsrettigheterØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

«Don’t be evil»

Facebook, Google og andre nettselskaper tilbyr gratistjenester, i bytte mot brukernes data. Forretningsmodellene er geniale, men hva er egentlig konsekvensene? Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
EiendomsrettigheterPersonvernNæringspolitikk

Hvor dramatisk er tomtefestedommen?

"Det er altså ikke snakk om å gi grunneier all rett til all avkastning, men kun en liten exit-mulighet ved utløpet av kontrakten på nærmere vilkår. Den som for alvor har gått på en smell i dette tilfellet, er altså ikke festerne, men norsk Høyesterett, som mente at tomtefesteloven overhodet ikke kunne være i strid med menneskerettighetene eller Grunnloven," skriver Morten Kinander om EMDs dom.
Økonomi og velferd

Tomtefesten er ikke over

"Etter Menneskerettsdomstolens avgjørelse om tomtefesteloven § 33 er mange bekymret for drastiske endringer. Frykten er overdrevet," skriver Ove Vanebo hos Minerva: "Det er viktig å merke seg at EMD ikke avviser en forlengelse av avtaler som løper ut, men det er den disproporsjonale reguleringen – med urimelig fordeling av byrder – som er det kritiske."
Økonomi og velferd

Det frie markedet og den arabiske våren

"If the region’s new leaders want to make a difference, they have to appreciate the underclass of such aspirant capitalists, a supranational movement that spans Arab cleavages, different languages, political environments and cultures. That will be the driving force in the months ahead," skriver Hernando de Soto i Financial Times.
Økonomi og velferd
Marius Doksheim

Nr.3 2010: Eiendomsrettigheter i 2010

Dette Civita-notatet tar for seg International Property Rights Index 2010, som måler eiendomsrettighetene i 125 av verdens land og viser hvordan disse er viktige for landets velferd.
EiendomsrettigheterDemokrati og rettigheterØkonomi og velferd
Ulrik Tetzschner

Nr.10 2009: Intellektuell eiendomsrett-en truet rettighet?

Den intellektuelle eiendomsretten reiser mange spørsmål vedrørende prinsipper som er sentrale innenfor liberalismen.
EiendomsrettigheterDemokrati og rettigheterRettsstatYtringsfrihet
Hallstein Bjercke

Nr. 4 2009: IPRI 2009: Norge på topp i vern av eiendomsrett

Norge ligger helt i toppen på vern av eiendomsrett. Dette kommer fram i den internasjonale eiendomsrettsindeksen for 2009, utarbeidet av Property Rights Alliance (PRA).
EiendomsrettigheterDemokrati og rettigheter

Eiendomsrettens tre dimensjoner

Økonomi og velferd